Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is chronologisch gerangschikt per regio. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie. 

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2022
14 JANUARI 2022
 • Persconferentie
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof
 • Vaccinatie NMTW (Niet Mobiele Thuis Wonend)

Persconferentie

Het OMT heeft afgelopen woensdag de laatste verwachtingen van het RIVM besproken. Vrijdag 14 januari 2022 zal het kabinet een besluit nemen en zullen Mark Rutte en Ernst Kuipers (nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een persconferentie geven.
Derhalve zullen we de communicatie van deze week beperken tot het beeld in de regio zodat we aanstaande maandag de feiten uit de conferentie kunnen meenemen in de communicatie. Dit betekent dat u aanstaande maandag meer informatie via de crisispagina kunt verwachten.

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Afgelopen week zijn er diverse signalen van besmettingen onder huisartsen en hun personeel. Er zijn geen knelpunten geconstateerd rondom het leveren van zorg.

Beeld in de regio

Periode: week 1 (03-01-2022 t/m 09-01-2022)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+917, +28,2%; van 3251 naar 4168). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (4117; + 40,3 %, van 10212 naar 14329) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+1346 in totaal t.o.v. week 52). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 29,5% naar 30,4%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 104,5% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (953,9 per 100.000 inwoners, 178 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was Maastricht met 1128 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (701.4 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (687.1 per 100.000 inwoners) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (1924.7 per 100.000 inwoners).
 • Kiemsurveillance laat zien dat in de zuidelijke provincies op 9 januari 91% van de samples omikron betreft.
 • Vaccinatie: in week 1 zijn er minder prikken gezet dan in week 52. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 291 eerste prikken en 667 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Stand van zaken
Momenteel zijn 10 patiënten in actieve thuismonitoring. Inmiddels zijn er afgelopen periode in totaliteit 29 patiënten via Chipmunk op afstand gemonitord.

Vaccinatie NMTW (Niet Mobiele Thuis Wonend)

Voor deze doelgroep heeft de GGD afgelopen week wederom verzocht om te ondersteunen. Alle patiënten welke mogelijkerwijs nog voor een booster of een eerste/tweede prik in aanmerking zou moeten komen is via de eigen huisarts navraag over gedaan. Hierdoor hebben we de GGD kunnen voorzien in een actueel overzicht.

07 JANUARI 2022
 • Bedankt!
 • Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren
 • Beeld in de regio
 • Overzicht vaccinatiegraad in de regio versus opname in ziekenhuis
 • Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Bedankt!

Het crisisteam Westelijke Mijnstreek wil iedereen in onze regio bedanken voor de inzet het afgelopen jaar tijdens de strijd tegen corona! We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022!

Beeld vanuit de HaROP-coördinatoren

Geen knelpunten gemeld!

Beeld in de regio

Periode: week 52 (27-12-2021 t/m 02-01-2022)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+254, +8,5%; van 2997 naar 3251). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-844; - 7,6 %, van 11056 naar 10212) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+123 in totaal t.o.v. week 51). Het percentage tests dat positief uitvalt nam toe (van 26,1% naar 29,5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,7% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (601,6 per 100.000 inwoners, 75 meldingen in totaal). Meeste besmettingen in absoluut aantal meldingen was ook Maastricht met 717 meldingen.
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (547,1 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (472,2 per 100.000 inwoners) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (855,0 per 100.000 inwoners).
 • RIVM heeft op 28/12 vastgesteld dat omikron de dominante variant is in Nederland. Het microbiologisch lab dat een groot deel van de Zuid-Limburgse monsters (plus monsters van 5 andere zuidelijke GGD regio’s) analyseert, laat bij monsters van 3/1 81% S-gen drop-out zien (= goede voorspeller van omikron).
 • Vaccinatie: in week 52 zijn er meer prikken gezet dan in week 51. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit 291 eerste prikken en 667 tweede prikken. De boosterprikken zijn momenteel het grootste aandeel.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is recent bijgewerkt). In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald. Volgens de ECDC staat geheel provincie Limburg op donkerrood.

Overzicht vaccinatiegraad in de regio versus opname in ziekenhuis

81% van de Limburgse volwassenen van 18 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, aldus het RIVM.
Van de opgenomen COVID-19 patiënten is 60%* niet gevaccineerd!

* Geen formeel bronbestand, dit is aan de hand van rechtstreekse informatie van de patiënt of diens familie/mantelzorger.

Thuismonitoring COVID-19 patiënten, vervroegd ontslag uit ziekenhuis mét zuurstof

Zoals vorige week reeds aangekondigd verloopt thuismonitoring voorspoedig o.a. dankzij een fijne samenwerking met diverse partijen. Om u hiervan een goed beeld te kunnen vormen vindt u in de bijlage de ervaringen van de verpleegkundigen, Chipmunk en huisarts!
 • Klik hier voor de ervaringen van de verpleegkundigen
 • Klik hier voor de ervaringen van Chipmunk
 • Klik hier voor de ervaringen van de huisarts
We sturen het protocol niet mee omdat dit momenteel onderhavig is aan veranderingen. Zodra alle aanpassingen hiervan zijn doorgevoerd wordt u uiteraard hierover geïnformeerd.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG ROERMOND
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2022
07 JANUARI 2022
 • Beeld in de regio
 • Boostercampagne Midden-Limburg

Beeld in de regio

De besmettingen in de regio zijn na een daling de laatste dagen weer stijgend. Het gemiddelde aantal positief geteste mensen per 100.000 is nu 106 (landelijk 140), maar het percentage ligt op 37,4%. Het effect van de Omikron is dus ook in onze regio zichtbaar.
Spoedpost
Op de spoedpost is er sprake van een lichte daling van het aanbod van patiënten. De inzet van een extra regiearts heeft de afgelopen weken gezorgd voor enige ontlasting. Met name voor de 1e consultarts in Weert op die momenten dat de 2e consultarts het COVID-spreekuur draait.
Echter gezien de dalende cijfers gaan we komend weekend geen regiedienst opvoeren. Wel blijven we het nauwkeurig volgen en is de afspraak gemaakt dat Weert eventueel voor de regiefunctie kan terugvallen op Roermond.
 
Concreet betekent dit dat we op zaterdag en zondag tussen 12 en 18 uur de regiefunctie door Roermond laten invullen, óók voor Weert.
 
Voor het volgende weekend willen we de regiedienst nog als achterwacht houden, zodat we snel kunnen opschalen mocht dit nodig blijken.
 
Ziekenhuizen
In de coronazorg in de ziekenhuizen is het op dit moment relatief rustig. Natuurlijk hebben ze nog altijd te maken met de onzekere factor Omikron, maar zien ze op dit moment in de voorspellingen voor de korte termijn een dalende lijn aan coronapatiënten die moeten worden opgenomen in ziekenhuizen.

Boostercampagne Midden-Limburg

In samenwerking met de GGD-Limburg Noord hebben vele praktijken de laatste twee weken van 2021 44.000 boosterprikken weten te zetten. Hiermee hebben we geholpen om landelijk de hoogste boostergraad te bereiken en zijn alle niet-mobiele thuiswonenden in onze regio bezocht. Aan alle deelnemende praktijken; Chapeau!
 
Het was een hele organisatie en we zijn druk doende om de afspraken rondom de financiering duidelijk te krijgen. We komen hier z.s.m. bij jullie op terug.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2022
07 JANUARI 2022
 • Beeld in de regio
 • Boostercampagne Midden-Limburg

Beeld in de regio

De besmettingen in de regio zijn na een daling de laatste dagen weer stijgend. Het gemiddelde aantal positief geteste mensen per 100.000 is nu 106 (landelijk 140), maar het percentage ligt op 37,4%. Het effect van de Omikron is dus ook in onze regio zichtbaar.
Spoedpost
Op de spoedpost is er sprake van een lichte daling van het aanbod van patiënten. De inzet van een extra regiearts heeft de afgelopen weken gezorgd voor enige ontlasting. Met name voor de 1e consultarts in Weert op die momenten dat de 2e consultarts het COVID-spreekuur draait.
Echter gezien de dalende cijfers gaan we komend weekend geen regiedienst opvoeren. Wel blijven we het nauwkeurig volgen en is de afspraak gemaakt dat Weert eventueel voor de regiefunctie kan terugvallen op Roermond.
 
Concreet betekent dit dat we op zaterdag en zondag tussen 12 en 18 uur de regiefunctie door Roermond laten invullen, óók voor Weert.
 
Voor het volgende weekend willen we de regiedienst nog als achterwacht houden, zodat we snel kunnen opschalen mocht dit nodig blijken.
 
Ziekenhuizen
In de coronazorg in de ziekenhuizen is het op dit moment relatief rustig. Natuurlijk hebben ze nog altijd te maken met de onzekere factor Omikron, maar zien ze op dit moment in de voorspellingen voor de korte termijn een dalende lijn aan coronapatiënten die moeten worden opgenomen in ziekenhuizen.

Boostercampagne Midden-Limburg

In samenwerking met de GGD-Limburg Noord hebben vele praktijken de laatste twee weken van 2021 44.000 boosterprikken weten te zetten. Hiermee hebben we geholpen om landelijk de hoogste boostergraad te bereiken en zijn alle niet-mobiele thuiswonenden in onze regio bezocht. Aan alle deelnemende praktijken; Chapeau!
 
Het was een hele organisatie en we zijn druk doende om de afspraken rondom de financiering duidelijk te krijgen. We komen hier z.s.m. bij jullie op terug.