×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Zorgprogramma geestelijke gezondheidszorg

Psychische klachten komen relatief veel voor, ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad (Trimbosinstituut). Psychische klachten zijn bijvoorbeeld depressieve klachten, stress, angst, somberheid, werk- of opvoedingsproblemen. 

Wanneer er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis in uw leven, zoals bijvoorbeeld een overlijden, scheiding of verslavingsproblematiek, kan dit zorgen dat u zich niet fijn voelt en dat u niet meer alles kunt en wilt doen. Ook een lichamelijke aandoening of beperking kan leiden tot deze klachten. Vaak gaan deze gevoelens samen met problemen in het dagelijks leven op gebied van werk, relaties en zorg. Herkent u dit dan kunt u dit bespreken met uw huisarts.

Heeft u psychische klachten dan zal de huisarts vaak samen met POH-GGZ u hierbij ondersteunen. Beide beschikken over informatie, kennis en vaardigheden om u in uw kracht te zetten en uit te gaan van de mogelijkheden van u. Samenwerking binnen en buiten de huisartsenpraktijk is essentieel om goede zorg te leveren. De uitgangspunten waar zij vanuit gaan zijn:

Herstelondersteuning

Herstel is een uniek en persoonlijk proces, dat voor elk mens anders is. Aan herstel werken doen mensen zelf en met ondersteuning van anderen moet dit aansluiten bij uw persoonlijke proces. Belangrijk voor die ondersteuning is dat de leefwereld, het levensverhaal, de wensen, behoeften, krachten en mogelijkheden van u die werken aan hun herstel leidend zijn.

Positieve gezondheid

Met deze bredere benadering wordt bijgedragen aan uw vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Huisarts

Voor hulp bij psychische problemen gaat u eerst naar uw huisarts. Die kan u binnen de praktijk helpen of u doorverwijzen.

POH GGZ

De POH GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Prettig is dat de POH GGZ meer tijd heeft dan de huisarts.

Het zorgprogramma voor geestelijke gezondheidszorg 

VERMINDER UW KLACHTEN

Persoonlijk programma

Psychische klachten zoals stress, angststoornissen, verslaving en depressie komen relatief vaak voor.

Bij Meditta werken gekwalificeerde praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg die de huisarts en patiënt deskundig en laagdrempelig ondersteunen bij preventie, begeleiden van zelfmanagement, interventies en terugvalpreventie. 

Praktijkondersteuner

Hoe het zorgprogramma er in uw geval uitziet, overlegt u met de praktijkondersteuner van uw huisarts.

Huisarts

Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. De praktijkondersteuner heeft regelmatig contact met uw huisarts over uw situatie. In sommige gevallen zal het nodig zijn om het spreekuur van de huisarts te bezoeken.

Positieve gezondheid: met deze bredere benadering wordt bijgedragen aan uw vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Gezond leven verkleint de kans op ziekten.

Wat kan ik zelf doen aan mijn psychische klachten?

U kunt veel zelf doen om u beter te gaan voelen, bijvoorbeeld:

Houd zoveel mogelijk regelmaat in uw leven

 • Probeer steeds op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan.
 • Sta op tijd op en kleed u aan.
 • Eet drie keer per dag op vaste tijden.
 • Blijf als het kan zoveel mogelijk de gewone dingen doen. Blijf bijvoorbeeld werken, voor de kinderen zorgen, vrijwilligerswerk doen, hobby's uitoefenen, studeren. Dat geeft afleiding en structuur.

 

Bewegen

Zorg dagelijks voor minimaal een half uur lichaamsbeweging. Ga bijvoorbeeld een half uur wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren.

Blijf in contact met anderen

Ga bij vrienden of familie langs ook al ziet u daar tegenop. Vaak bent u achteraf blij dat u geweest bent. Het kan ook helpen om uw zorgen te delen met familie of vrienden.

Doe leuke dingen

Zorg voor afleiding en ontspanning door dingen te doen die u leuk vindt.

Geen alcohol en drugs

Alcohol en drugs kunnen psychische problemen veroorzaken en ze ook verergeren.

Schrijven

Als u veel piekert, schrijf dan iedere dag op waar u over piekert. Dat helpt om uw gevoelens te begrijpen en oplossingen te vinden.

Manier van denken

U kunt proberen om uw manier van denken te veranderen. Uw manier van denken heeft namelijk invloed op hoe u zich voelt. Als u vaak negatief denkt, voelt u zich sneller somber of angstig. U gaat zich dan ook zo gedragen. U vermijdt bijvoorbeeld dingen waar u bang voor bent. Iemand die positief denkt, voelt zich lekkerder en durft en doet meer. Probeer dus om positief te denken. Kijk naar u wat allemaal nog wel kunt en naar de dingen die goed gaan.

Stel uzelf doelen

Accepteer dat u klachten heeft en kijk vooral naar wat u allemaal wel kunt: wat zijn uw sterke kanten, wat zijn uw talenten? Stel uzelf doelen: wat wilt u (weer) kunnen?

Lotgenotencontact

Het kan helpen om met mensen te praten die dezelfde problemen hebben of hebben gehad. Zij begrijpen goed wat u doormaakt. Hun verhalen kunnen u hoop en moed geven. Lotgenoten vindt u bijvoorbeeld bij patiëntenorganisaties.

 

 

 

Cijfers over GGZ

 • Ongeveer 43% van alle Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar krijgt op enig moment te maken met een psychische aandoening.
 • Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen mensen hiervoor behandeld.

Het is heel fijn als je merkt dat je klachten serieus genomen worden.

De praktijkondersteuner huisarts - geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Meditta heeft POH-ers GGZ in dienst die de huisarts ondersteunen op het gebied van psychische- en psychosociale zorg.

Waarmee kan een praktijkondersteuner GGZ mij helpen?

De praktijkondersteuner GGZ kan u begeleiden bij depressieve klachten, stress, angst, somberheid, relatie-, werk- of opvoedingsproblemen. Ook wanneer er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis in uw leven, bijvoorbeeld overlijden of verslavingsproblematiek kunt u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht. Veranderingen in uw leven kunnen zorgen dat u zich niet fijn voelt en dat u niet meer alles kunt doen. De praktijkondersteuner GGZ kan u door een aantal gesprekken helpen om met deze klachten beter leren om te gaan of samen met u te kijken welke hulp u kunt krijgen.

Goed, snel en dichtbij

De praktijkondersteuner GGZ beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Prettig is dat hij of zij meer tijd heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel bij de praktijkondersteuner GGZ terecht en dit bínnen de muren van uw vertrouwde huisartsenpraktijk.

Eerste gesprek met huisarts

Bij deze klachten is het belangrijk dat u eerst een afspraak met uw huisarts maakt. Deze bekijkt samen met u welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. De huisarts kan u in contact brengen met de praktijkondersteuner GGZ in de praktijk. U kunt ook zelf via de assistentes vragen voor een afspraak bij de praktijkondersteuner GGZ.

Vervolggesprek met de praktijkondersteuner GGZ

Met de praktijkondersteuner GGZ bespreekt u in het vervolggesprek hoe het met u gaat. Om u te helpen om zelf een beter beeld van uw mogelijkheden te krijgen kan de praktijkondersteuner bij deze gesprekken gebruik maken van het model “Positieve Gezondheid”. De volgende onderwerpen worden met u besproken:

 • Voelt u zich lichamelijk gezond?
 • Voelt u zich psychisch gezond?
 • Ervaart u uw leven als zinvol en heeft u vertrouwen in de toekomst?
 • Geniet u van het leven?
 • Hoe staat u in de maatschappij en ervaart u contact met andere mensen?
 • Hoe ziet uw dagelijks leven eruit?


Op basis van deze informatie bespreekt u met de praktijkondersteuner GGZ uw hulpvraag en wat u kunt gaan doen om uw doel(en) te bereiken en wat u nodig heeft aan hulp. Misschien bent u met een paar gesprekken met de praktijkondersteuner al geholpen. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar hulpverlening in uw wijk of een andere (GGZ-)aanbieder die meer weet van uw specifieke problemen.

Begeleiding door de praktijkondersteuner GGZ

Indien u gesprekken heeft met de praktijkondersteuner GGZ zal deze regelmatig met uw huisarts overleggen. De huisarts blijft namelijk eindverantwoordelijk voor uw zorg en behandeling.

Kosten

Aan de gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Deze zorg valt onder de basisverzekering en is ook vrij van eigen risico.

Annuleren van een gesprek

Indien u niet kunt komen, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van tevoren afbelt bij de huisartsenpraktijk. Wij verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan.

Medisch dossier

Om u een goede (medische) behandeling en zorg te geven is het noodzakelijk dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard in uw medisch dossier van de huisarts. U mag erop rekenen dat dit goed en voor u leesbaar gebeurt. U kunt deze gegevens mogelijk al zelf inzien in uw eigen digitale dossier.

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden.