×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden of heeft u klachten over Meditta? Maak er melding van, want alleen hierdoor kunnen de betrokkenen leren en kan de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Maak klachten kenbaar bij de klachtenfunctionaris via het klachtenformulier. Elke klacht wordt volgens een vastgestelde procedure in behandeling genomen.

Procedure behandeling klachten

  • U meldt uw klacht bij de klachtenfunctionaris, dit kan via het klachtenformulier.
  • De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en u ontvangt een bevestiging.
  • Zo nodig wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor inzage in uw gegevens.
  • De klachtenfunctionaris neemt contact met u op. De klachtenfunctionaris overlegt met u wat u wenst in het kader van de bemiddeling/behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris wijst u daarbij op de mogelijkheden.
  • Er vindt bemiddeling/behandeling van uw klacht plaats. Indien gewenst vindt een persoonlijk gesprek plaats met betrokkene(n).
  • Eventuele verbeterpunten worden geformuleerd.
  • In overleg met u wordt de klacht afgerond, u ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Zo nodig wordt verwezen naar de geschilleninstantie.

 

 

afbeelding mondkapjes