×

Bezoek geen spoedpost of medisch centrum bij luchtwegklachten of koorts. Zo voorkomt u verspreiding van het coronavirus. Aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen, wij proberen uw vragen te beantwoorden of u in contact te brengen met de dienstdoende huisarts.

Heeft u vragen over het coronavirus, neem dan contact op met de Landelijke Corona-informatielijn 0800 1351 of kijk op de pagina 'vragen en antwoorden' van het RIVM.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden of heeft u klachten over Meditta? Maak er melding van, want alleen hierdoor kunnen de betrokkenen leren en kan de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Maak klachten kenbaar bij de klachtenfunctionaris. Dit kan per e-mail via klachten@meditta.nl of stuur een bericht per post aan: Meditta t.a.v. Klachten, Milaanstraat 100, 6135 LH Sittard. Elke klacht wordt volgens een vastgestelde procedure in behandeling genomen.

Procedure behandeling klachten

  • U meldt uw klacht bij de klachtenfunctionaris. Dat kan via e-mail of brief.
  • De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en u ontvangt een bevestiging.
  • Zo nodig wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor inzage in uw gegevens.
  • De klachtenfunctionaris neemt contact met u op. De klachtenfunctionaris overlegt met u wat u wenst in het kader van de bemiddeling/behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris wijst u daarbij op de mogelijkheden.
  • Er vindt bemiddeling/behandeling van uw klacht plaats. Indien gewenst vindt een persoonlijk gesprek plaats met betrokkene(n).
  • Eventuele verbeterpunten worden geformuleerd.
  • In overleg met u wordt de klacht afgerond, u ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Zo nodig wordt verwezen naar de geschilleninstantie.

 

afbeelding mondkapjes