×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Publicaties

Meditta is actief in de regio’s Weert, Roermond en Westelijke Mijnstreek. Voor informatievoorziening is er Medittaplein; de website als middelpunt, gericht op informatievoorziening voor patiënt, zorgprofessional en iedereen rondom de Meditta-organisatie zelf.

"Gedrukte publicaties zijn er voor personeel, stakeholders en relaties. Zoals het Meditta Magazine, Meditta De Krant en de jaarlijkse Product- en diensten catalogus."

Magazine over digitaliseren, zomer 2022

Onze samenleving maakt, onmiskenbaar een transitiefase door van analoog naar digitaal. Dat zien we in alle facetten van ons dagelijks leven. De zorg kan en mag daarbij niet achterblijven. Niet vanwege kopieergedrag, maar uit noodzaak. De redenen zijn overbekend: een toenemende werkdruk bij een achterblijvend aanbod aan arbeidskrachten. Een vijftiental artikelen handelen over mogelijkheden, effecten en toepassingen. Ontwikkelingen en oplossingen om de hoge werkdruk (en te weinig tijd voor de patiënt) te verminderen.

De Krant, oktober 2021

Een krant met het thema Tijd om mensen binnen de huisartsenpraktijk te verbinden en blijk te geven van begrip voor elkaar in deze hectische tijd. Uitnodigend en toegankelijk met veel visuele verbeelding, compacte tekst en illustraties die de inhoud kracht bijzetten. Tijd is het actuele sleutelwoord omdat er een structureel tekort aan is a.g.v. het groeiend aantal ouderen, aanhoudende drukte en minder beschikbare professionals.

Brochure producten en diensten voor huisartsenpraktijken, 2020

Een brochure over doorgaans immateriële producten en diensten zoals bijvoorbeeld loonservices en fundusfotografie en duidelijk maakt dat een praktijkscan kan leiden tot andere inzichten. Onder handbereik en op de hoek van elke behandeltafel. Brandstof voor de huisarts.

Strategisch Meerjarenplan 2019-2022

Het 'Strategisch Meerjarenplan 2019-2022’ wil beslist geen lijvig document zijn. Bondig, helder geformuleerd en compleet. Alle speerpunten als één infographic weergegeven op een vouwblad, zo groot als een speelkaart. Toegankelijk en handig.

Magazine, zomer 2020

De zomereditie 2020 van Meditta Magazine focust op corona. Hoe vergaat het zorgprofessionals? Thuiswerken, mondkapjes? Om de persoonlijke verhalen kracht bij te zetten was er extra focus op de fotografie. Persoonlijke verhalen komen tot leven door de personen te portretteren in de thuisomgeving. Zo ook het corona crisisteam: geportretteerd als één groep, maar zonder dat ze live bij elkaar waren voor de foto. Het nieuwe normaal.

Magazine, winter 19/20

De artikelen in deze editie zou je kunnen onderverdelen in drie categorieën: Informatief: over de praktijkscan, juridische bijstand voor huisartsen en mantelzorgmakelaar. Contemplatief: over de arbeidsmarktproblematiek, terugblik op één jaar Huisartsencoöperatie Weert en de beschouwing van voorzitter Roelf Norg van Midden-Limburg Oost.

En zoals iedereen die iets afweet van ordeningssystemen zal beamen is het altijd handig een restrubriek te hebben. Onder deze categorie kan het stukje over ‘bie Zefke’ gerangschikt worden. Meditta verdubbelt elk jaar de bijdragen aan een goed doel, te weten de daklozenopvang in Weert, Roermond en Sittard. De Sittardse opvang heet Zefke en nodigde Meditta uit om eens te komen kijken. Een leuke ontmoeting!

Magazines 2017, 2018, 2019

Internet en digitale mailings ten spijt, meer impact genereer je met papier! Het blad werkt als een generator en verbinder: contact met de lezer. Actualiteiten en noviteiten in de regio's Weert, Roermond en Westelijke Mijnstreek in de schijnwerpers. Vol enthousiasme.