×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Meditta Medisch Centrum Echt

MMC Echt is een kleinschalige horizontaal georganiseerde onderneming waar onder meer 500 diagnostische behandelingen per week worden uitgevoerd. De doorlooptijd is kort: na onderzoek ligt de uitslag gemiddeld 48 uur later bij de verwijzend arts. De sfeer is er comfortabel, persoonlijk en klantgericht.

Patiënten kunnen bij het Meditta Medisch Centrum Echt terecht voor medische beeldvorming, hartritmediagnostiek en fundusfotografie.

Daarnaast lopen er diverse projecten op het gebied van anderhalvelijnszorg, zoals een oogheelkunde-, cardio- en orthopediestraat. Deze laatste twee worden door het Anders Beter Centrum uitgevoerd.

MMC Echt functioneert tevens als steunpunt voor het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. 

Snelle toegang

Voor alle onderzoeken die bij Meditta Medisch Centrum worden aangeboden, wordt een zo kort mogelijke toegangstijd gehanteerd. Deze kan variëren van een dag tot in het uiterste geval 2 weken. Bel ons voor de actuele toegangstijd en het maken van een afspraak.

Afspraak

Verwijzing
Om een afspraak te maken voor een onderzoek in het MMC Echt heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Altijd eerst bellen!
Maak altijd een afspraak door te bellen met 0475-38 41 50.
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur en tussen 14.00-16.30 uur.

Zorgprofessional
Bent u collega arts of zorgverlener dan kunt u MMC Echt van maandag t/m vrijdag tussen
8.30-17.00 uur bereiken.

Bel 0475-38 41 50 en kies

Toets 1
Voor een afspraak:
- MRI-onderzoek
- röntgenonderzoek
- echografie
- hartritmediagnostiek
- oogheelkundig onderzoek
- Anders Beter Centrum

En overige vragen

Toets 2
Voor Servicepunt Laurentius Echt
met vragen over:
- bloedprikken
- afgifte van materialen
- hartfilmpje
- bloeddrukmeting
- poli-afspraak

Toets 4
Voor dringende intercollegiale vragen van collega artsen of zorgverleners. U kunt de vraag ook e-mailen naar info@mmc-echt.nl

Meditta Medisch Centrum Echt is een initiatief van Meditta Huisartsenzorg. Het is in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen opgericht.

PLAN UW ROUTE

Meditta Medisch Centrum Echt

Nobelweg 10 
6101 XB Echt
(bedrijventerrein
De Berk nr 1540)

Voordelen

 • geen of nauwelijks wachttijden.
 • snelle service, uitslag onderzoek gemiddeld binnen 48 uur.
 • korte lijnen met huisarts en medisch specialist.
 • grote parkeerplaats, gratis.

 

 • geavanceerde apparatuur.
 • rolstoelvriendelijke omgeving.
 • persoonlijke aandacht.
 • ervaren en deskundige medewerkers.

Medische beeldvorming

In het Meditta Medisch Centrum Echt kunnen patiënten terecht voor snel en kwalitatief hoogwaardig diagnostisch onderzoek op het gebied van medische beeldvorming: MRI-onderzoek, echografie en röntgenonderzoek. Na onderzoek ligt de uitslag gemiddeld 48 uur later bij de verwijzend arts.

Hartritmediagnostiek

Meditta Medisch Centrum Echt faciliteert in samenwerking met Hartis hartritmediagnostiek. Patiënten kunnen bij het MMC Echt terecht voor holteronderzoek en diagnostisch onderzoek met behulp van een eventrecorder. 

Fundusfotografie

Als onderdeel van de eerstelijnsdiagnostiek onder regie van de huisarts biedt het MMC Echt fundusfotografie aan. Patiënten met diabetes die bij de huisarts onder behandeling staan, worden uitgenodigd een foto van het netvlies te laten maken. Indien de uitslag aanleiding geeft voor nader onderzoek door de oogarts, wordt de patiënt hierover geïnformeerd door zijn huisarts.

Oogheelkundig onderzoek

Ook voor niet-urgent, laagcomplex oogheelkundig onderzoek kunnen patiënten terecht in het MMC Echt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een optometrist met een specialistische oogheelkundige opleiding, indien nodig in ruggespraak met een gespecialiseerde huisarts. Na het onderzoek rapporteert de optometrist aanbevelingen voor eventuele verdere behandeling aan de eigen huisarts van de patiënt.

Servicepunt Laurentius

Het Meditta Medisch Centrum Echt functioneert ook als servicepunt voor het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Patiënten kunnen er terecht voor het prikken van bloed, het afgeven van lichaamsmateriaal, bloeddrukmetingen, ECG-onderzoek en de trombosedienst. Artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen houden er bovendien geregeld spreekuur. 

Eerstelijnspluszorg

MMC Echt ontwikkelt in samenspraak met de drie ziekenhuizen in de regio – het St. Jans Gasthuis Weert, het Laurentius Ziekenhuis Roermond en Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen - trajecten voor eerstelijnspluszorg. Uitgangspunten daarbij zijn de voordelen van eerstelijnspluszorg voor de patiënt en kostenreductie zonder concessies te doen aan aanbod en kwaliteit van de zorg.  
In eerste aanleg zal het MMC Echt eerstelijnspluszorg aanbieden op het vlak van cardiologie, orthopedie en oogheelkunde. In samenspraak met de ziekenhuizen zullen de komende jaren meerdere eerstelijnspluszorgtrajecten ontwikkeld worden.

Patiënten-
informatie

Mochten patiënten behoefte hebben aan meer informatie, dan kunnen ze altijd terecht

bij de zorgprofessionals van het MMC Echt. Voorafgaand en na afloop van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek vertellen de zorgprofessionals steeds wat er gaat gebeuren.

Klik hieronder voor patiënt-informatie over de onderzoeken in MMC Echt

ECHOGRAFIE

meer info

MRI-ONDERZOEK

meer info

RÖNTGEN- ONDERZOEK

meer info

HARTRITME-
DIAGNOSTIEK

meer info

FUNDUS-
FOTOGRAFIE

meer info

OOGHEEL- KUNDIG ONDERZOEK

meer info

SERVICEPUNT LAURENTIUS ZIEKENHUIS

meer info
Mondmasker

Belangrijke informatie over het coronavirus

Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het belangrijk dat u met luchtwegklachten of koorts niet naar het MMC Echt komt. Onze professionals weten hoe te handelen. Bel dus eerst: 0475-38 41 50. MMC Echt hanteert de richtlijnen volgens het RIVM.

Een ontspannen ambiance met korte wachttijden

Veelgestelde vragen

Welke onderzoeken worden niet verricht in MMC Echt?

Zwangerschapsecho’s en MRI-onderzoeken met contrastvloeistof.

Worden alle onderzoeken volledig vergoed?

Dit is afhankelijk van de verzekering en het soort onderzoek. De meeste onderzoeken worden wel volledig vergoed.

Moet een patiënt altijd eerst een afspraak maken?

Ja. Voor ieder onderzoek is het maken van een afspraak noodzakelijk. Dat voorkomt wachttijden. Daarnaast is er altijd een verwijsbrief van de arts nodig.

Verricht MMC Echt ook een zogenaamde ‘total body scan’?

Nee. Meditta Medisch Centrum Echt is er voor verbetering van de eerstelijns patiëntenzorg. Een ‘total body scan’ is geen aanvulling hierop. Het is in Nederland niet toegestaan om op persoonlijke basis een ‘total body scan’ uit te voeren.

Waaraan moet een patiënt denken voor een onderzoek?

 1. Een verwijsbrief van de arts (i.v.m. vergoeding zorgverzekeraar).
 2. Een verzekeringspas.

 3. Een geldig identiteitsbewijs met Burger Service Nummer.

 4. Bij een MRI-onderzoek: gemakkelijke kleding (zonder metalen voorwerpen zoals gespen en ritssluitingen).
 5. Bij oogheelkundig onderzoek: u kunt niet zelf naar huis rijden, graag een chauffeur meebrengen. 

 

Mogen bij zwangerschap alle onderzoeken ondergaan worden?

Dit is een veelvoorkomende vraag van patiënten. Röntgenfoto's en MRI zijn niet toegestaan tijdens de zwangerschap. Het is vanzelfsprekend aan te bevelen om de aanvragend arts in te lichten over een (mogelijke) zwangerschap.

Klachten en suggesties

Patiënten die niet tevreden zijn over het MCC Echt kunnen dat melden bij de klachtenfunctionaris. Dit kan per e-mail via klachten@meditta.nl of per post aan Meditta, t.a.v. Klachten, Milaanstraat 100, 6235 LH Sittard. 
Elke klacht wordt volgens een vaststaand protocol in behandeling genomen. Ook suggesties die erop gericht zijn de zorgverlening te verbeteren zijn van harte welkom.

MMC Echt

Nobelweg 10, 6101 XB Echt (Bedrijventerrein De Berk nr 154)

info@mmc-echt.nl
0475-38 41 50 (telefonisch bereikbaar
op maandag t/m vrijdag tussen
9.00-12.00 uur en 14.00-16.30 uur).

Open

Maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur op afspraak.

 

Het kan voorkomen dat u een afspraaktijd gekregen heeft buiten de bovengenoemde openingstijden.