×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Producten en diensten
voor huisartsenpraktijken

Meditta ondersteunt huisartsen op facilitair, organisatorisch en medisch-inhoudelijk gebied. 

Die ondersteuning omvat een breed spectrum: van praktische hulp bij inkoop, administratie en personeelsdiensten tot en met de organisatie en facilitering van zorgprogramma's voor chronisch zieken en ouderen in een kwetsbare positie. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de producten en diensten die Meditta aanbiedt. U kunt ook de brochure Producten en diensten downloaden.

Producten en diensten

Brochure

download

Inkoop, facilitair en ict

 

Producten bestellen

Via de webshop van Meditta kunt u tegen zeer scherpe prijzen artikelen inkopen. Van easy care tissues en gedemineraliseerd water tot uterussondes: bij www.medittashop.nl vindt u op een overzichtelijke manier alles wat u nodig heeft voor uw huisartsenpraktijk.

Als artikelen op voorraad zijn, worden ze de volgende werkdag geleverd. Bestellingen vanaf 70 euro (exclusief BTW) worden gratis bezorgd. Voor goederen die niet in de shop staan, kunt u een offerte aanvragen via Meditta Inkoop: logistiek@meditta.nl.

Scanmodule

Altijd uw voorraad op orde en eenvoudig bijbestellen? Met twee handige scanmodules kunt u snel en efficiënt online bestellingen doen en uw voorraad beheren.

Bestelmodule

Na installatie van de bestelmodule voorziet u uw voorraad van barcodes. Daarna hoeft u met de bijgeleverde barcodescanner slechts de barcodes te scannen en door te sturen naar uw winkelwagen in de Meditta webshop. Van daaruit kunt u direct online bestellen.

Voorraadbeheermodule

De bestelmodule kan gekoppeld worden aan een slim systeem voor voorraadbeheer. Ook hierbij voorziet u uw voorraad van barcodes. U scant de artikelen die u gebruikt met de barcodescanner die ze direct en overzichtelijk registreert bij uw profiel in de Meditta webshop. Vervolgens krijgt u automatisch advies welke producten aangevuld moeten worden en kunt u de gewenste artikelen eenvoudig online bestellen. Het aansluiten van de scanmodules – software, barcodescanner en installatie – is gratis.

Facilitaire dienstverlening

Meditta levert tegen gunstige tarieven diverse facilitaire diensten voor uw huisartsenpraktijk. 

Levering stikstof

Meditta draagt zorg voor periodieke levering van vloeibare stikstof. De levering geschiedt volgens een afgesproken leverschema in vaten van 3 of 8 liter. Zo is er altijd voldoende vloeibare stikstof in de praktijk aanwezig.

IJken/kalibreren 

Apparatuur die binnen de praktijk wordt gebruikt voor patiëntenzorg dient jaarlijks geijkt en gekalibreerd te worden, zodat ze voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen. Via het raamcontract dat Meditta heeft afgesloten kunnen huisartsenpraktijken met een gunstige voorwaarde hun apparatuur laten ijken en kalibreren.

Narrowcasting

Meditta heeft een collectief contract afgesloten voor het gebruik van een narrowcastingapplicatie. Met deze applicatie kunt u zelf mededelingen publiceren op uw wachtkamerscherm. Het wachtkamerscherm kan met korting rechtstreeks bij de leverancier van de narrowcastingapplicatie besteld worden.

Personeelsdiensten en opleidingen

 

Detachering doktersassistenten

Via Meditta kunt u op detacheringsbasis doktersassistenten voor uw huisartsenpraktijk inhuren. Wel de lusten, niet de lasten. Zo kan deze dienst van Meditta omschreven worden. U besteedt de ziekte- en verlofregistratie, de administratieve afwikkeling en de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden voor de doktersassistente(n) uit aan Meditta. De detachering vindt plaats op basis van een uurtarief, exclusief btw en reiskosten. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, dus in geval van ziekte- en verlofuren worden geen kosten in rekening gebracht. De vorm en duur van het contract worden vooraf bepaald en vastgelegd in een inleenovereenkomst.

Praktijkmanagement

Minder administratieve rompslomp, meer tijd voor de zorg.  Door niet-patiëntgebonden onderdelen van de praktijkvoering te laten organiseren door een praktijkmanager wordt u als huisarts ontlast van indirecte taken en kunt u zich concentreren op de patiëntenzorg. Op uw verzoek levert Meditta een praktijkmanager conform de vastgestelde uren en criteria van de zorgverzekeraar. De praktijkmanager kan ook ingezet worden voor verdere intensivering van samenwerking: eerstelijnsbreed, wijkgericht en regionaal.

Meditta loonservice

Salarisadministratie en alles wat daarbij hoort kan een behoorlijk beslag op uw toch al schaarse tijd leggen. Meditta loonservice biedt dan uitkomst. Meditta kan de volledige salarisadministratie voor uw huisartsenpraktijk verzorgen. Het vastleggen van personeelsgegevens, verwerking van de salarissen, verzending van loonaangiften naar de fiscus tot en met het aanleveren van loongegevens aan het pensioenfonds: Meditta loonservice kan u alles uit handen nemen.

Meditta arboservice

Goed arbobeleid is belangrijk: voor uw werknemers en voor uw huisartsenpraktijk. Tegelijk kan arbobeleid en de verplichtingen die daaruit voortvloeien een serieus beslag leggen op uw tijd. Meditta arboservice kan u daarbij helpen. Het primaire doel is steeds medewerkers zo snel mogelijk weer naar het werk te begeleiden. Dat is niet alleen goed voor de medewerker zelf, maar ook voor het bedrijf. Meditta biedt uw praktijk ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden rondom de arbozorg. Die ondersteuning kan ondergebracht worden in een verzuimpakket of plaatsvinden op verrichtingenbasis.

Diensten uit het verzuimpakket

Het verzuimpakket van Meditta arboservice biedt uitgebreide ondersteuning. Het omvat niet alleen diensten zoals de verwerking van verzuim- en herstelmeldingen en verplichtingen voortvloeiend uit de Wet verbetering poortwachter, maar bijvoorbeeld ook advies over subsidiemogelijkheden bij re-integratie van zieke werknemers en analyse van het verzuim door een verzuimcoach.

Diensten op verrichtingenbasis

De diensten op verrichtingenbasis die Meditta arboservice kan leveren omvatten onder meer re-integratieactiviteiten, ondersteuning van de preventiemedewerker, het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de uitvoering periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). 

Deskundigheidsbevordering: Meditta Spirit

Kwalitatief goede zorg vraagt om goed opgeleide zorgverleners. Maar kennis en kunde dienen onderhouden te worden: professionals moeten bijblijven en goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Meditta Spirit helpt daarbij. Meditta Spirit ontwikkelt en verzorgt geaccrediteerde nascholingsprogramma’s voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en triage-assistenten. Dit doen we met verschillende werkgroepen deskundigheidsbevordering, een scholingscommissie en expertteams.

Regionaal karakter

De nascholingen van Meditta Spirit hebben een regionaal karakter, waardoor de inhoudelijke thematiek volledig is toegespitst op de situatie in de regio. En, ook niet onbelangrijk: ze stimuleren de samenwerking tussen de zorgverleners in de regio. 

Rol en inzet Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM)

In het kader van de kwaliteitsbewaking ziet Meditta ook een bredere rol weggelegd voor de PAM-functie, bijvoorbeeld bij het opzetten en optimaliseren van toetsgroeponderwijs en het mee-ontwikkelen van een samenhangend scholingsaanbod in de regio’s.

Online trainingen: GoodHabitz

Medewerkers die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk voor een organisatie. Leren is bovendien leuk, het geeft energie en is een investering in jezelf. Daarom biedt Meditta niet-medische, online trainingen op zeer uiteenlopende gebieden aan voor medewerkers van Meditta en de huisartsenpraktijken in de regio.

‘Omgaan met agressie’, Microsoft 365, ‘Grip op je leven, rust in je hoofd’, een training ‘Klantgerichtheid’ of ‘LinkedIn voor professionals’: het is een kleine greep uit de wel 100 online trainingen die Meditta samen met het e-learningplatform GoodHabitz.com aanbiedt. De online trainingen van GoodHabitz.com zijn gratis voor medewerkers van Meditta en de aangesloten huisartsenpraktijken.

Kijk voor het scholingsaanbod op portal.meditta.nl.

Kwaliteit en veiligheid

 

Kwaliteitssyteem HaZo 24

Patiënten moeten te allen tijde kunnen vertrouwen op goede zorg. Door de Prestatie Kwaliteit wil de zorgverzekeraar huisartsen stimuleren structureel en systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering door middel van accreditering en certificering. Vanuit die gedachte heeft Meditta samen met vijf andere zorgorganisaties een geïntegreerde kwaliteitsstandaard voor de 24-uurs huisartsenzorg ontwikkeld: HaZo24. Deze standaard is gebaseerd op NEN 15224 en is een certificering voor alle huisartsenzorg: de ketenzorg, de dagzorg en de avond-, nacht- en weekendzorg.

Met de implementatie van HaZo24 wordt de praktijk getoetst aan de geldende kwaliteitseisen, wordt structureel werk gemaakt van continu verbeteren via een pdca-cyclus (plan-do-check-act) en is er zicht en grip op de processen.  

Tegelijk is HaZo24 ook maatwerk: als huisarts kunt u zelf aangeven waar uw prioriteiten liggen. Doel is te komen tot een gebruiksvriendelijk kwaliteitssysteem dat u en uw medewerkers ondersteunt bij de uitvoering van de huisartsenzorg en transparante informatie biedt over de kwaliteit van de zorg. Via het kwaliteitsmanagementsysteem eQuse hebben medewerkers digitaal toegang tot protocollen en tools voor registraties (klachten/VIM) en patiënttevredenheidsmeting. Meditta biedt deskundige ondersteuning bij de certificering en voorziet de praktijk van tips en advies ten aanzien van de driejaarlijkse hercertificering. Zolang de huisartsenpraktijk gecertificeerd is, kan de Prestatie Kwaliteit gedeclareerd worden.

Praktijkscan

Een praktijkscan biedt waardevolle inzichten in de praktijkvoering en het verbeterpotentieel. De scan wordt door Meditta in samenwerking met de huisartsenpraktijk uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande rapporten uit de verschillende systemen. De kosten van de praktijkscan worden vanuit de module praktijkscan van de zorgverzekeraar volledig vergoed. 

In de praktijkscan komen zes thema’s aan de orde: patiëntvriendelijkheid, de werkwijze van de praktijk, de inzet van personele uren, personeelstevredenheid, inzicht in de (financiële) cijfers en eventuele deelname aan projecten. Al deze afzonderlijke indicatoren worden met elkaar in verband gebracht. Op die manier kan een totaalconclusie getrokken worden aangaande het verbeterpotentieel van de huisartsenpraktijk. Daarnaast worden de data van de praktijkscan verwerkt in een anonieme benchmark en beschikbaar gesteld aan de deelnemers. 

Meditta ziet er nauwgezet op toe dat de data vertrouwelijk blijven en enkel ten behoeve van de praktijkscan worden gebruikt. Het eindproduct van de praktijkscan is uitsluitend bestemd voor de praktijkhouder; de zorgverzekeraar bijvoorbeeld krijgt geen inzicht in de rapportage. Het is aan de huisarts zelf of hij iets met het rapport doet.

Zorg

 

Zorgprogramma’s chronisch zieken

Om de behandeling van chronisch zieke patiënten beter en efficiënter te laten verlopen, biedt Meditta specifieke en op de NHG-zorgstandaarden gebaseerde zorgprogramma’s aan. Essentieel daarbij is een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners. Meditta legt contacten, maakt afspraken met medisch specialisten en zorgverzekeraars én levert praktijkondersteuners en expertteams.

Diabetes Mellitus type 2 (DM II)

Het voornaamste doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts diabetes of een regionale huisarts met dit aandachtsgebied en een gespecialiseerde verpleegkundige, bijgestaan door een internist.

COPD

Binnen het COPD-programma ligt de nadruk op tijdige diagnostiek en leefstijlinterventies zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Bewegen’. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts longziekten en een gespecialiseerde verpleegkundige, bijgestaan door een longarts.

CVRM

Het zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement beoogt het risico op het krijgen van een beroerte of hartaanval te beperken. Het CVRM-programma biedt voor patiënten specifieke zorgprogramma`s zoals ‘Stoppen met roken’ en ‘Bewegen en Voeding’. Patiënten uit de risicogroep krijgen intensieve begeleiding vanuit de eigen huisartsenpraktijk. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts CVRM en een gespecialiseerde verpleegkundige, bijgestaan door een cardioloog. 

Astma

Patiënten met astma hebben veel baat bij goede begeleiding en behandeling. Enerzijds om te voorkomen dat een astma-aanval ontstaat, anderzijds om, als er toch een aanval is ontstaan, die zo snel mogelijk ongedaan te maken. Het zorgprogramma biedt maatwerk en is afgestemd op de persoonlijke situatie. Er is veel aandacht voor het juiste gebruik van de inhalatiemedicatie, voeding en beweeggedrag. Binnen het zorgprogramma is ook een module ‘Stoppen met roken’. Huisartsen en praktijkondersteuners worden hierbij ondersteund door een expertteam bestaande uit een kaderhuisarts longziekten en een gespecialiseerd verpleegkundige, bijgestaan door een longarts.

Hulp in een vertrouwde omgeving: praktijkondersteuner 

Bij al deze zorgprogramma’s speelt de praktijkondersteuner een belangrijke rol door laagdrempelig hulp te bieden in een vertrouwde omgeving: in de huisartsenpraktijk of bij de patiënt thuis. Meditta beschikt over praktijkondersteuners die patiënten helpen de juiste keuzes te maken voor een optimale gezondheid. De zorg wordt samen met de patiënt op maat vastgesteld en onder supervisie van de huisarts uitgevoerd. 

Ouderen in een kwetsbare positie

De Rijksoverheid wil een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen, een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen. Een samenleving waarin ouderen blijven meedoen, langer thuis kunnen blijven wonen en zich minder eenzaam voelen. Het groeiend aantal ouderen, de stijgende zorgkosten, het tekort aan professionals en mantelzorgers vraagt daarbij om een andere inrichting van de zorg rondom ouderen. Meditta biedt aangesloten huisartsen een zorgprogramma ‘Ouderen in een Kwetsbare Positie’ aan. Kernpunten van dit zorgprogramma zijn:

  • Afspraken over samenwerking tussen Meditta, regionale ziekenhuizen, VVT-instellingen, gemeenten en welzijnsinstellingen betreffende de zorg rond de oudere in een kwetsbare positie.
  • De juiste zorg op de juiste plek. Geen onnodige tweedelijns medisch specialistische zorg, de wijkverpleegkundige aanwezig op de spoedpost, daar waar nodig het sociale domein inzetten.
  • Positieve gezondheid staat centraal. Wat kan de oudere nog, wat wil hij of zij veranderen? Wat is voor hem of haar belangrijk als het gaat om de kwaliteit van leven?
  • Advanced Care Planning (ACP). Met elke geïncludeerde oudere wordt een gesprek gevoerd over behandelwensen, behandelbeperkingen en levenseinde. Dit wordt vastgelegd in het dossier.
  • Eenvoudige en veilige communicatie tussen de oudere, mantelzorger en alle betrokken hulpverleners via een app.
  • Vergroten van kennis van betrokken hulpverleners door scholing en samenwerking met de specialist Ouderengeneeskunde en de kaderarts Ouderengeneeskunde.

 

Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk

Psychische en psychosociale klachten en aandoeningen zoals stress, angststoornissen, verslaving en depressie komen relatief vaak voor. Meditta levert gekwalificeerde praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) die huisarts en patiënt deskundig en laagdrempelig ondersteunen bij taken als preventie, psycho-educatie, begeleiden van zelfmanagement, interventies en terugvalpreventie. 

Daarnaast faciliteert Meditta huisarts en praktijkondersteuner door het aanbieden van e-healthprogramma’s, het afsluiten van raamovereenkomsten met specialisten en zorgverzekeraars en het maken van afspraken met instellingen en overheden.  

Een expertteam, structurele aandacht voor intervisie en scholing en deelname aan regionale pilots dragen daarnaast bij aan de borging van kennis en kunde op dit terrein.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

De GLI is een gecombineerde aanpak rondom leefstijl, voeding en gedrag en is gericht op het stapsgewijs verbeteren van de leefstijl. Mensen met obesitas of overgewicht en een extra risicofactor - zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2 - komen in aanmerking voor een GLI na een verwijzing door de huisarts. Het doel van een GLI is het bereiken én behouden van een gezonde leefstijl.

Meditta, zorgverzekeraar CZ en Stichting Ecsplore hebben samen een gecombineerde leefstijlinterventie ontwikkeld waarbij Coaching op Leefstijl (CooL) geïntegreerd en doorontwikkeld is op het vlak van bewegen, gedrag, voeding en Positieve Gezondheid. Het resultaat van deze samenwerking is het programma healthyLIFE.

Deelnemers aan healthyLIFE worden gedurende 24 maanden ondersteund door een leefstijl- én beweegcoach, waarbij het bevorderen van een gezondere leefstijl centraal staat. De leefstijlcoaching wordt zonder invloed op het eigen risico vergoed vanuit de basisverzekering en de beweegcoaching door de gemeenten. 

Spoedzorg

 

Spoedposten

Via de spoedposten organiseert Meditta de ANW-spoedzorg voor patiënten van aangesloten huisartsen in de Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert. De spoedposten werken nauw samen met de SEH’s van de ziekenhuizen zodat snel geschakeld kan worden om de juiste zorg te bieden.

Meditta organiseert de exploitatie van de spoedposten en regelt niet alleen de huisvesting en inrichting, maar bewaakt ook de kwaliteit van de zorg: op de posten werken gediplomeerde triagisten. Alle drie de spoedposten van Meditta zijn gecertificeerd. 

Diagnostiek

 

Meditta Medisch Centrum Echt: medische beeldvorming

In het Meditta Medisch Centrum Echt kunnen patiënten terecht voor snel en kwalitatief hoogwaardig diagnostisch onderzoek op het gebied van medische beeldvorming: MRI-onderzoek, echografie en röntgenonderzoek. De sfeer in het Medisch Medisch Centrum Echt is comfortabel, persoonlijk en klantgericht. Na onderzoek ligt de uitslag gemiddeld 48 uur later bij de verwijzend arts.

Het Meditta Medisch Centrum Echt is een initiatief van Meditta en opgericht in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen. Meditta Medisch Centrum Echt is een kleinschalige horizontaal georganiseerde onderneming waarin 500 diagnostische behandelingen per week worden uitgevoerd met een korte doorlooptijd.

Meditta Medisch Centrum Echt: eerstelijnspluszorg

Het Meditta Medisch Centrum Echt ontwikkelt in samenspraak met de drie ziekenhuizen in de regio trajecten voor eerstelijnspluszorg. Uitgangspunten daarbij zijn de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener zonder concessies te doen aan het aanbod en de kwaliteit van zorg, gekoppeld aan het beheersbaar houden van de zorgkostenontwikkeling.

In eerste aanleg zal het Meditta Medisch Centrum Echt eerstelijnspluszorg aanbieden op het vlak van cardiologie, orthopedie en oogheelkunde. In samenspraak met de drie ziekenhuizen – het St. Jans Gasthuis Weert, het Laurentius Ziekenhuis Roermond en Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen - zullen de komende jaren meerdere eerstelijnspluszorgtrajecten ontwikkeld worden.

Fundusfotografie

Als onderdeel van de eerstelijnsdiagnostiek onder regie van de huisarts biedt Meditta fundusfotografie aan. Patiënten kunnen hiervoor terecht in Meditta Medisch Centrum Echt en een aantal vaste locaties in de regio. Het fundusteam heeft een mobiele funduscamera en wordt bemenst door deskundige medewerkers.

Patiënten met diabetes die bij de huisarts onder behandeling staan, worden uitgenodigd een foto van het netvlies te laten maken. De foto’s worden door een deskundige beoordeeld. Indien de uitslag aanleiding geeft voor nader onderzoek door de oogarts, wordt de patiënt hierover geïnformeerd door zijn huisarts.

Laboratoriumonderzoek

Indien u aanvullende diagnostiek voor uw patiënt wenst, kunt u het patiëntmateriaal in uw praktijk laten ophalen door Meditta Diagnostiek. Meditta brengt het materiaal dan naar de ziekenhuislaboratoria voor onderzoek. De lab-uitslagen worden digitaal aan u doorgegeven.

De laboratoria van het St. Jans Gasthuis Weert, het Laurentius Ziekenhuis Roermond en Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen voorzien in Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie.