×

Bezoek geen spoedpost of medisch centrum bij luchtwegklachten of koorts. Zo voorkomt u verspreiding van het coronavirus. Aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen, wij proberen uw vragen te beantwoorden of u in contact te brengen met de dienstdoende huisarts.

Heeft u vragen over het coronavirus, neem dan contact op met de Landelijke Corona-informatielijn 0800 1351 of kijk op de pagina 'vragen en antwoorden' van het RIVM.

Meldpunt

Bent u zorgverlener of zorgpartner en heeft u tips, suggesties of klachten? 
Laat het ons weten via dit meldpunt. Klik hieronder voor het meldformulier.

MELD-
FORMULIER

Niet tevreden? Laat het ons weten!

open

PROCEDURE KWALITEITS-
VERBETERING

open

 

Dit meldformulier is uitsluitend bedoeld voor zorgverleners en zorgpartners. Patiënten met klachten over de dienstverlening van Meditta kunnen terecht op de klachtenpagina van Meditta.

Het melden van ongewenste gebeurtenissen of incidenten rondom zorgverlening is een effectieve mogelijkheid om inzicht te krijgen wat speelt in de zorg voor de patiënt. Met name het zich blijvend herhalen van ongewenste situaties is een aanleiding om te zoeken naar effectieve maatregelen om risico’s in kaart te brengen en partners in zorg bewust te maken van de effecten op patiënten, zorgverleners en bedrijfsvoering.

De melding wordt in behandeling genomen door de Kwaliteitscoördinator en volgens procedure kwaliteitsverbetering opgepakt. De Kwaliteitscoördinator bevestigt de melding binnen een termijn van maximaal 1 week en communiceert de ingezette actie en de afhandeling.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 6 weken een terugkoppeling te geven van de afhandeling van de melding met de afgesproken actie. Het uitvoeren van de verbetermaatregel kan soms langere tijd in beslag nemen, in verband de overlegstructuren waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij vragen u toch te blijven melden, hiermee maken we inzichtelijk hoe vaak een gebeurtenis plaatsvindt en kunnen we ook monitoren over verbetermaatregelen op termijn effectief zijn gebleken.

Uw melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt voor de duur van 36 maanden bewaard.

Kwaliteitscoördinator
Mariëlle Camps, kwaliteit@meditta.nl, 046 426 2322