×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Praktijk & Wijk ontzorgt

De afdeling Praktijk & Wijk van Meditta is er om de dienstverlening aan de huisartsenpraktijken te optimaliseren en omvat drie specialismes: praktijkconsultancy, personeelscoaching en praktijk- & wijkmanagement.

Praktijkconsultancy

Praktijkconsultancy is sinds 2023 een dienst van Meditta. Léon Somers, Anita van der Goor en Marianne Verkuylen vormen het team van praktijkconsultants.

Toegevoegde waarde praktijkconsultant

De praktijkconsultants zijn hét aanspreekpunt voor de huisartsen. Op deze manier worden vragen en behoeften direct op de juiste plek uitgezet binnen Meditta. De praktijkconsultant adviseert en ondersteunt huisartsen over de producten en diensten van Meditta. Daarnaast volgt hij of zij alle relevante ontwikkelingen in de eerstelijns huisartsenzorg en speelt hierop in. Dit alles met als doel: de huisarts voor te bereiden op en te ondersteunen bij de implementatie van toekomstige ontwikkelingen. Een praktijkconsultant bezoekt een praktijk op eigen initiatief óf op verzoek van de huisarts

Marianne Verkuylen, Léon Somers en Anita van der Goor:
‘Niet alleen wij zijn enthousiast over de dienst, maar het belangrijkste: ook de huisartsen zijn positief, zij voelen zich gehoord en gesteund.’  

Leon Somers Praktijkconsulent
Marianne Verkuylen Praktijkconsulent
Anita van der Goor Praktijkconsulent

Praktijk- en wijkmanagement

In essentie gaat deze dienstverlening om het ontzorgen van huisartsenpraktijken op alle gebieden met uitzondering van patiëntgebonden taken. Die ontzorging kan betrekking hebben op kwaliteitszorg, financiën, personeelszaken, facilitair en ICT en samenwerking.

En bij dat laatste aspect, samenwerking, speelt het praktijk- en wijkmanagement een belangrijke rol. Concreet: praktijk- & wijkmanagement zorgt ervoor dat de samenwerking met andere zorgaanbieders gestructureerd en professioneel is. Niet alleen de samenwerking met de tweede lijn, maar ook met partners in de eerste lijn én de samenwerking met de zogenoemde ‘nulde lijn’, het sociale domein. Zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt.

 Adriënne Steinbusch: 
‘De zorgvraag van patiënten neemt toe. Dat is ook waar de huisarts zich op wil concentreren, op de directe patiëntenzorg. Wij ontzorgen de huisartsen hierbij vooral op organisatorisch vlak. We maken gebruik van ‘’best practices’’ die uit onze ervaring voortkomt met andere huisartsenpraktijken/samenwerkingen. Dat verhoogt de efficiency en maakt het leven van de huisartsen eenvoudiger.’

Mariëlle Broekhuizen, programmaleider continuïteit huisartsenzorg
Adrienne Steinbusch Coördinator

Personeelscoaching

Rosalie Wiermans:
‘Onze rol is het coachen van praktijkmedewerkers op het gebied van ontwikkeling, inzetbaarheid en vitaliteit, zodat zij hun werkzaamheden in de praktijk goed kunnen uitoefenen.’

Dat is wat een personeelscoach doet: zorgen voor gekwalificeerde medewerkers voor huisartsenpraktijken zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en physician assistant. Plus het werkgeverschap voor die medewerkers vervullen. Dat is echt ontzorgen. Begeleiding van medewerkers, persoonlijke en loopbaanontwikkeling, doorstroming en verzuimbegeleiding – het zijn allemaal taken die de personeelscoach van Meditta de huisartsenpraktijk uit handen neemt. Met als bonus: de praktijkmedewerkers van Meditta, op dit moment zo’n honderd in aantal, leren van elkaars ervaringen.

Rosalie Wiermans en Petra Russel:
‘Bij personeelscoaching hoort ook de werving van nieuwe medewerkers. Via Meditta Academie bijvoorbeeld bieden we leer-werkplekken én stageplaatsen aan. Bovendien spelen de personeelscoaches van Meditta zelf ook een rol bij het opleiden van die nieuwe medewerkers.’

Rosalie Wiermans Personeelscoach
Petra Russel Personeelscoach

Contact
Vragen voor Praktijk & Wijk kunt u e-mailen naar praktijkenwijk@meditta.nl. Team Praktijk & Wijk zorgt ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt en u zo snel mogelijk reactie krijgt.

"Onze afdeling Praktijk & Wijk ondersteunt, ontlast en ontzorgt huisartsenpraktijken."