×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Meditta en zorgt in dat kader voor effectieve ondersteuning.

Het gaat daarbij om alle Meditta-diensten zoals de Spoedposten Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert. Maar ook diensten als het Meditta Medisch Centrum in Echt en de diensten van de praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken. De cliëntenraad informeert het bestuur en management ook over de ervaringen die cliënten hebben tijdens deelname aan de ketenzorgprogramma’s.

Participatie

De cliëntenraad kijkt met een kritische blik naar dienstverlening, beleid en kwaliteit van Meditta en de behoefte van de cliënten. De cliëntenraad adviseert gevraagd of ongevraagd de Raad van Bestuur. De cliëntenraad bevordert participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten zodat deze zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken. De cliëntenraad richt zich op het algemeen belang, persoonlijke zaken in behandeling nemen ligt niet in het beleid. De cliëntenraad staat open voor meldingen die betrekking hebben op door Meditta geleverde zorg.

De cliëntenraad hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de Raad van Bestuur en met de geledingen binnen Meditta. Pro-activiteit is onderdeel van een goede samenwerking, evenals transparante communicatie.

Kerntaken

De kerntaken van de cliëntenraad zijn het bewaken van de kwaliteit van de zorg, de veiligheid en privacy van de cliënten. Op 28 januari 2016 is de cliëntenraad van Meditta geïnstalleerd en de cliëntenraad verricht haar werkzaamheden op basis van de Medezeggenschapsregeling Wmcz en het Huishoudelijk Reglement voor de cliëntenraad.

De cliëntenraad bestaat uit Ingrid Brouns (voorzitter), Peter Dols, Jos Donkers, José Lommen (plaatsvervangend voorzitter), Wiel Steinen en Anjes Velzeboer-Lenders.

Voor informatie of suggesties kan men, strikt vertrouwelijk, bij de cliëntenraad terecht. Contact opnemen kan via Miranda van den Bongarth, ambtelijk secretaris cliëntenraad Meditta, clientenraad@meditta.nl.