×

Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Binnenkort stellen we met een online formulier snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Voor alle spoedposten

De huisartsen in uw regio werken samen op de Spoedpost. De Spoedpost is bereikbaar in de avonduren, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. U moet altijd eerst bellen!

Moet ik naar de doktor?

Meteen weten of u naar de dokter moet? Dit is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter/spoedpost moet. Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Bezoek de website of download de gratis APP en ontvang direct betrouwbaar advies.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik eerst bellen?

Juist bij spoedeisende klachten is het belangrijk dat u snel de juiste hulp krijgt. Welke medische zorg u nodig heeft, kan het snelst telefonisch worden vastgesteld. Meteen langskomen is niet altijd het beste voor u. Bij een brandwond bijvoorbeeld is eerst 10 minuten koelen met lauw zacht stromend leidingwater beter.

Eerst bellen is dus nodig om meteen in te kunnen schatten welke hulp noodzakelijk is: telefonisch advies, consult, visite of in zeer ernstige gevallen het sturen van een ambulance.

Wie krijg ik aan de telefoon?

Als u de Spoedpost belt, krijgt u een triagist aan de telefoon. Deze doktersassistent is speciaal opgeleid om snel de ernst van klachten vast te stellen en te bepalen welke zorg u nodig heeft.

Mogen triagisten mij een medisch advies geven?

Ja, triagisten zijn speciaal opgeleid om snel te beoordelen hoe ernstig uw klacht is. U kunt vertrouwen op hun deskundigheid. De medische adviezen worden altijd gecontroleerd door de dienstdoende huisarts.

Mag ik ook langskomen als ik overdag geen tijd heb?

Nee, de Spoedpost is bedoeld voor acute, spoedeisende medische hulp. Acuut of spoedeisend betekent dat de zorg niet kan wachten tot de volgende dag of tot na het weekend. Als u zich zonder acute noodzaak meldt en toch geholpen wilt worden, zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd?

Ja, uw eigen huisarts krijgt een verslag van uw klachten en het advies dat u heeft gekregen.

Kan ik op de Spoedpost ook medicijnen krijgen?

Nee, een Spoedpost mag geen medicatie verstrekken. Wel kan de dienstdoende huisarts in het kader van acute zorg u zo nodig medicatie toedienen. Als het nodig is, krijgt u van de dokter een recept waarmee u naar de apotheek kunt gaan.

Ik heb alleen maar met de triagist gesproken en ik ontvang toch een rekening. Hoe zit dat?

Ook het contact met de triagist, waarbij een advies wordt verstrekt, is een telefonisch consult. Het is niet altijd noodzakelijk om contact te hebben met een huisarts. Een advies van de triagist wordt altijd door een huisarts gecontroleerd.

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de rekening. Wat moet ik doen?

U kunt eerlijk gezegd weinig doen. Ook de Spoedpost moet zich houden aan de voorschriften die zijn goedgekeurd door het College Tarieven Gezondheidszorg. Dit college schrijft voor welke bedragen voor welke behandelingen of welke adviezen in rekening mogen worden gebracht. Wilt u alsnog een klacht indienen, dan kan dit via klachten@meditta.nl of u belt 046-426 23 22 tijdens kantooruren.

Overdag spoedzorg nodig?

In een levensbedreigende situatie waarin elke minuut telt: bel rechtstreeks 112. Voor andere spoedzorg belt u overdag uw huisarts. Die zal u zo nodig naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis verwijzen. 

Waarom moet ik mij legitimeren op de Spoedpost?

Alle Spoedposten zijn verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat Spoedposten gebruiken voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomen van persoonsverwisselingen. U kunt zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich identificeren via het paspoort van de ouder(s) waarop zij bijgeschreven staan. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de Spoedpost, kunnen zich legitimeren met een schoolpas. Ook als u zich niet kunt legitimeren, wordt u geholpen.  De Spoedpost is verplicht uw BSN te controleren, maar kan u geen medische zorg weigeren. Zonder BSN is het niet mogelijk uw medische gegevens bij andere zorgverleners dan uw huisarts op te vragen. Meer informatie over ‘BSN in de zorg’ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb geen vervoer, kan de visitearts dan naar mij toe komen?

Omdat we bij ernstige medische hulpvragen snel ter plekke moeten zijn, gaan we uiterst zorgvuldig om met de aanvraag van visites. Een visite kost relatief veel tijd. De visitearts komt alleen naar u toe als u om medische redenen niet naar de Spoedpost kunt komen. Als u geen vervoer heeft, is dit geen reden om de visitearts te sturen. U moet zelf voor vervoer zorgen. Probeer gezinsleden, familie, buren of bekenden in te schakelen of neem een taxi. Let op: ziektekostenverzekeraars vergoeden geen zittend ziekenvervoer.

Wat gebeurt er als de visitearts bezig is en ik snel een huisarts moet hebben?

De Spoedpost werkt samen met de Regionale Ambulancevoorziening. Als een visitearts niet binnen korte tijd bij u kan zijn en snelle hulp noodzakelijk is, wordt een ambulance ingezet. Deskundige zorg is in spoedgevallen dus altijd gegarandeerd.

Moet de visitearts binnen een bepaalde tijd bij een patiënt zijn?

Is er sprake van een echt spoedeisende melding – loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo’n situatie ontstaan – dan moet binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig zijn. In principe is dit de visitearts maar het kan ook een ambulance zijn. Verpleegkundigen van de ambulancedienst zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp. Is de toestand van de patiënt minder ernstig dan probeert de visitearts zo snel mogelijk – meestal binnen een uur – bij de patiënt te zijn. 

Hoe komt de visitearts zo snel mogelijk op het juiste adres?

De chauffeur van de visitearts heeft veel kennis van de regio en heeft in de visiteauto de beschikking over een navigatiesysteem. De visiteauto kan ook via de centrale meldkamer naar de plaats van bestemming worden geloodst. De chauffeur van de visitearts mag gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie. In principe wordt dan, net als voor een ambulance, een tijd van 15 minuten gehanteerd. 

Wat is de rol van de chauffeur van de visitearts?

De chauffeur is bij spoedgevallen de rechterhand van de visitearts. Hij/zij heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De chauffeur reikt instrumenten aan of bedient de apparatuur waarmee de visitearts werkt en onderhoudt het contact met de Spoedpost of de ambulancedienst.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Spoedpost een herhalingsrecept krijgen?

De Spoedpost verstrekt geen herhalingsrecepten. Alleen in zeer acute gevallen kunt u een recept krijgen voor medicatie in een hoeveelheid die voldoende is tot het moment van het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen verstrekt de Spoedpost nooit.

Als iedere minuut telt, bel 112 !