Disclaimer

De gegevens op de websites van Medittaplein zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Medittaplein. Medittaplein spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Het bezoek aan de websites van Medittaplein is voor uw eigen rekening en risico. Medittaplein sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.

download.pdf