×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is per regio en chronologisch gerangschikt. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2023
17 MAART 2023
  • COVID-19

COVID-19

Ondanks dat de maatregelen veelal zijn afgeschaft adviseert het crisisteam Westelijke Mijnstreek de huisartsen en medewerkers van de Spoedpost te handelen conform de NHG.

Raadpleeg ww.nhg.org.

 

Hanteer de volgende regels:

  • Zorgmedewerkers kunnen werken bij luchtwegklachten: uitsluitend met mondmasker (indien zij niet kortademig én fit genoeg zijn om naar het werk te komen).
  • Patiëntenstromen worden gescheiden, hoestende patiënt voorzien van mondneusmasker, afstand houden in wachtkamer (1,5 m).
  • Personeel draagt PBM bij patiënt met luchtwegklachten indien contact is binnen 1,5 meter. Bij risicovolle handelingen wordt dit aangevuld met een spatscherm/bril, handschoenen en evt. beschermende kleding.
  • Bij aerosolvormende handelingen, zoals het vernevelen van een patiënt met vermoeden van een luchtweginfectie, wordt een FFP2 masker geadviseerd.
  • Bij risicovolle handelingen met risico op spatten of korter dan 30 cm van het gelaat: PBM (geldt voor alle patiënten).

16 FEBRUARI 2023
  • Nieuwe declaratieroute van niet-mobiele thuiswonende COVID-19 vaccinaties

Nieuwe declaratieroute van niet-mobiele thuiswonende COVID-19 vaccinaties

Ondanks dat we verwachten dat COVID-19 het langzaam maar zeker het ‘nieuwe normaal’ wordt gaat het crisisteam er op dit moment vanuit dat er geen nieuwe vaccinatierondes gaan plaatsvinden. Toch willen we u graag attenderen op de wijzigingen van declaraties voor vaccinatie.


Graag aandacht voor de declaratie van bovengenoemde doelgroep. Heeft u vaccinaties toegediend na 1 januari 2023 volg dan de instructie van de SNPG op. Voor vaccinaties vanaf 2023 is er een nieuwe financieringsstroom die via de lokale GGD-regio zal verlopen.

Nieuwe declaratieroute
De financiering van COVID-19-vaccinaties loopt vanaf 1 januari 2023 via de regionale GGD'en. U kunt nog steeds opgetrokken spuiten ophalen bij uw lokale GGD voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden. De gemaakte kosten kunt u vervolgens ook bij de GGD declareren. De GGD houdt bij hoeveel opgetrokken spuiten u ophaalt. De tarieven die hiervoor zijn afgesproken, blijven hetzelfde. De kosten kunnen met terugwerkende kracht gedeclareerd worden voor vaccinaties die tussen 1 januari 2023 en heden toegediend zijn.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw lokale GGD-regio over de nieuwe wijze van declareren, voor u overgaat tot het toedienen van COVID-19-vaccinaties.

Heeft u vragen over de nieuwe declaratieroute? Neem dan contact op met uw lokale GGD-regio.

Vaccinaties vóór 1 januari 2023
Declaraties van toegediende vaccinaties vóór 1 januari 2023 kunnen nog regulier ingediend worden tot 30 april 2023. Na 30 april 2023 komen alle declaraties uit 2022 of daarvoor te vervallen.