Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is chronologisch gerangschikt per regio. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie. 

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2021
15 OKTOBER 2021
 • De pandemie is nog niet voorbij
 • Beeld in de regio
 • Nieuwe Corona aanpak najaar
 • Advies gezondheidsraad boostervaccinatie
 • Derde vaccinatie voor patiënten met ernstige afweerstoornissen
 • Landelijk beeld IC
 • Landelijk beeld kliniek

De pandemie is nog niet voorbij

Het blijft belangrijk om patiënten te overtuigen dat vaccinatie zinvol is. Zoals eerder vermeld kan de patiënt gebruik maken van de online coronavaccinatie keuzehulp.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+126, +23,6%; van 534 naar 660). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+379; +7,4 %, van 5.130 naar 5.509) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+133; +27,3%, van 487 naar 620). Het percentage tests dat positief uitvalt neemt toe (van 9,5% naar 11,3%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 93,9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Meerssen (187,6 per 100.000, 35 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (111,1 per 100.000) en Limburg-Noord (124,6 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD IJsselland de hoogste weekincidentie van Nederland (147,5 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant.
 • Vaccinatie: in week 40 zijn er minder prikken gezet dan in week 39. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer tweede prikken dan eerste prikken. In totaal zijn er ruim 700.000 COVID-19 vaccinaties gezet door de GGD Zuid Limburg.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een stijging van de besmettingen. Het besmettingsniveau is licht gestegen en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’ (dit risiconiveau is niet recent bijgewerkt). Bij het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen. Per eind september zijn de risiconiveaus op landelijk niveau bepaald.

Nieuwe Corona aanpak najaar

De nieuwe aanpak onderscheidt zich van de oude door te werken met contextfactoren. Contextfactoren zijn bijvoorbeeld immuniteit, de IC-bezetting, de hevigheid van de griepgolf en de maatschappelijke en economische context. Hierdoor is meer ruimte voor duiding van de situatie voor maatregelen getroffen worden en ook zijn de maatregelen flexibeler opgesteld aan de voorkant. Dit geeft ruimte om zo gericht mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Met de nieuwe aanpak heeft het kabinet een kompas om dit najaar om te gaan met oplevingen.
Voor de aanpak corona oplevingen is bekeken welke signaalwaarden het beste gebruikt kunnen worden. We weten niet hoe exponentieel de besmettingen, en daarmee mogelijk de IC-opnames de komende periode zullen verlopen. In de aanpak corona oplevingen is er daarom voor gekozen om alleen indicatoren die direct iets zeggen over de druk op de zorg (namelijk het 7-daagsgemiddelde van IC-opnames en ziekenhuisopnames) te gebruiken als leidende indicatoren.
 
Schema groter bekijken? Klik hier

Medio september is circa 80% van alle volwassenen in Nederland volledig gevaccineerd. Een groot deel van de bevolking is daarmee beschermd tegen het virus en daarmee komen de doelen van onze aanpak in zicht. Tegelijkertijd is het verloop van de corona epidemie tot nu toe grillig, en zal nooit exact te voorspellen zijn.

De volgende factoren zijn bepalend voor de volgende fase:
 1. De mate van transmissieremming door vaccinatie
 2. Hoogte en homogeniteit van de vaccinatiegraad
 3. Gedrag
 4. Introductie vanuit het buitenland door terugkerende reizigers
 5. Seizoenseffect
 6. De afname van antistoffen
 7. Mutaties die zich onttrekken aan immuniteitsopbouw

Advies gezondheidsraad boostervaccinatie

De minister neemt het advies van de Gezondheidsraad m.b.t. de boostervaccinatie en het advies van FMS en RIVM over de derde vaccinatie over.  
 

Aanvankelijk is er gesteld dat voor de bevolking van Nederland een boostervaccinatie tegen COVID-19, als extra oppepper van de basisserie, niet nodig zou zijn. Nieuwe inzichten geven aanleiding om dit opnieuw in overweging te nemen voor de ‘oudere patiënt’. Onderzoeksgegevens laten zien dat de bescherming van sommige COVID-19-vaccins tegen infectie in de loop van de tijd wel enigszins is afgenomen, maar dat geldt niet voor de bescherming tegen ernstige ziekte. Die bescherming tegen ernstige ziekte is nog altijd onverminderd hoog, ook voor de deltavariant. De vaccins bieden 95% bescherming tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname.
 

De Gezondheidsraad verwacht dat voor sommige groepen boostervaccinatie op den duur wel nodig zal zijn. Het RIVM houdt de Vaccineffectiviteit in Nederland en buitenland continu goed in de gaten. Als de bescherming van de COVID-19-vaccinatie minder wordt, staan de GGD en het RIVM paraat voor een boostercampagne. 


Derde vaccinatie voor patiënten met ernstige afweerstoornissen

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3e vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling.
 
Het is belangrijk nieuws dat veel mensen met een afweerstoornis voldoende beschermd zijn met twee COVID-19 vaccinaties. Maar binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een 3e vaccinatie een betere bescherming bereiken.

Deze specifieke groep mensen ontvangt tussen 6 en 20 oktober een uitnodiging van de medisch specialist voor een 3e vaccinatie. Zij kunnen bij de GGD een afspraak maken voor hun derde prik.

Het RIVM heeft in een werkgroep aan medisch specialisten gevraagd bij wie een 3e vaccinatie een betere bescherming tegen corona kan geven. Deze medisch specialisten behandelen patiënten met ernstige afweerstoornissen. Hun advies is tot stand gekomen op basis van resultaten van medisch onderzoek, die tot nu toe bekend zijn.  De onderzoeksresultaten laten zien dat een aantal groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis na een eerste en tweede vaccinatie onvoldoende antistoffen tegen COVID-19 aanmaken. De verwachting is dat een deel van deze mensen na een 3e vaccinatie wel voldoende antistoffen kunnen aanmaken.

Landelijk beeld IC

Onderstaande tabel bevat een actuele weergave van de verdeling van covid-patiënten over Nederland. Bij een volledig evenredige verdeling komt iedere regio op 0 uit in de kolom ‘overbezet/onderbezet’. Wij vragen maximale inspanning van elke regio om te voldoen aan een evenredig aandeel.


IC-bezetting t.o.v. verdeelsleutel

Landelijk beeld kliniek

Onderstaande tabel bevat een actuele weergave van de verdeling van covid-patiënten over Nederland. Bij een volledig evenredige verdeling komt iedere regio op 0 uit in de kolom ‘overbezet/onderbezet’. Wij vragen maximale inspanning van elke regio om te voldoen aan een evenredig aandeel. 
 
Kliniek-bezetting t.o.v. verdeelsleutel

08 OKTOBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Testbeleid en quarantainemaatregelen
 • Vaccinaties
 • Wijzigingen RIVM richtlijn vaccinaties
 • Vaccinatiebewijs aanvragen voor cliënten zorginstellingen
 • Onjuiste registratie cliënt bij RIVM

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+44, +9.0%; van 490 naar 534). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+186; +3.8%, van 4.944 naar 5.130) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+50; +11.5%, van 435 naar 485). Het percentage tests dat positief uitvalt neem toe (van 8.8% naar 9.5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 90.8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (168,5 per 100.000, 21 meldingen in totaal).
 • De weekincidentie Zuid-Limburg (89.9 per 100.000) en Limburg-Noord (89.9 per 100.000). Momenteel een gelijk percentage. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (89.9 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% delta variant.
 • Aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen Limburg; 32 klinische patiënten en 16 IC patiënten.
 • Vaccinatie: in week 39 zijn er minder prikken gezet dan in week 38. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit iets meer ‘tweede’ prikken dan ‘eerste’ prikken.

Testbeleid en quarantainemaatregelen

Een volwassene die gevaccineerd is en klachten van COVID-19 heeft (ook milde klachten) dient zich nog steeds te laten testen. Is deze test negatief dan geldt geen quarantainemaatregel meer. Waarschijnlijk gaat het dan om een andere virale verwekker. Patiënt heeft ook geen nauw contact gehad met een COVID-19 positieve persoon. In sommige situaties kan een ‘dag 5 test’ geadviseerd worden (bijvoorbeeld bij een positieve huisgenoot) maar dan hoeft de patiënt bij volledige vaccinatie niet meer in thuisquarantaine te gaan gedurende deze dagen.

Vaccinaties

Tot nu toe zijn er ongeveer 23,6 miljoen prikken gezet


Iedere minuut krijgen 25 mensen en prik
Dit is een schatting. Deze schatting is gemaakt met het gemiddelde van 18.101 prikken per dag in de laatste zeven dagen waarvan het aantal gezette prikken bekend is.

Wijzigingen RIVM richtlijn vaccinaties

Eén mRNA vaccinatie
Bij patiënten tussen 12 en 80 jaar met aantoonbaar doorgemaakte COVID-19.

Twee mRNA vaccinaties
Bij patiënten ouder dan 80 jaar met een minder goed werkend immuunsysteem.

Start vaccinatie ná doorgemaakte COVID-19
Ná 8 weken TENZIJ er een opname is geweest in ziekenhuis, dan geldt de termijn van 12 weken.

Twee weken aanvullend gebruik van PBM
Bij patiënten na ontslag uit ziekenhuis met ernstig COVID-19.

Vervoerstijd
Vervoerstijd is verruimd van 3 naar 5 uur bij ongeopende mRNA flacons die bewaard worden bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden.

Specifieke groep patiënten met afweerstoornis krijgt van specialist uitnodiging derde prik
Tussen 6 en 20 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist ‘afweerverminderende’ medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten.

Niet-mobiele thuiswonenden
Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik. Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts. U kunt deze patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Vaccinatiebewijs aanvragen voor cliënten zorginstellingen

Het tonen van een vaccinatiebewijs wordt in de horeca verplicht. De vraag is gesteld aan de GGD of een bewijs van vaccinatie (gele boekje of door de GGD verstrekte vaccinatiebewijs) gelijkgesteld mag worden aan een coronatoegangsbewijs.
 
Het gele boekje en de door de GGD verstrekte vaccinatiekaart zijn geen officiële vaccinatiebewijzen waarmee evenementen en horeca bezocht kunnen worden. Zie ook de informatie van Rijksoverheid.nl. Als alternatief voor een digitaal coronabewijs kan men een papieren coronabewijs opvragen door te bellen met de volgende telefoonnummers:
 • Coronabewijs voor binnenlands gebruik: 0800-1351
 • Coronabewijs voor het reizen binnen de EU: 0247-247247
Houd de persoonsgegevens en burgerservicenummer bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt binnen 5 werkdagen op het adres waarmee iemand bij de gemeente geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangen. Het bewijs blijft een jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. 
 
Voor personen die geen vaccinatiebewijs hebben geldt onverkort de verplichting om bij de toegang een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen.

Onjuiste registratie cliënt bij RIVM

Verschillende zorgpartners hebben aangegeven dat de registratie bij het RIVM niet correct is (bijvoorbeeld naam cliënt). Hierdoor kan een vaccinatiebewijs niet aangevraagd worden. De wijzigingen van de registratie verlopen moeizaam. Helaas is op dit moment de enige optie om bij het RIVM de wijzigingen door te blijven geven. Het wordt landelijk via verschillende lijnen aangekaart.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2021
16 SEPTEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie
 • Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte COVID
 • Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie
 • Corona supportgroep online
 • IC-bezetting

Beeld in de regio

Periode: week 36 (06-09-2021 t/m 12-09-2021)
 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-32, -6.7%; van 480 naar 448). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+113; +3.0 %, van 3762 naar 3875) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (-39; -9.0%, van 433 naar 394). Het percentage tests dat positief uitvalt daalt (van 11.5% naar 10.2%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 87.9% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Simpelveld (114.5 per 100.000, 12 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (75.4 per 100.000) en Limburg-Noord (80.5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (144.1 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: 100% deltavariant
 • Vaccinatie: in week 36 zijn er minder prikken gezet van in week 35. Van het totaal aantal gezette prikken zijn dit grotendeels tweede prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘ernstig’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie

Op verzoek van cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft het ministerie van VWS besloten om gratis pakketten met zelftesten beschikbaar te stellen voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in zelfgekozen thuisisolatie zitten en niet gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om:
 • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
 • Personen (≥ 12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. U hoeft als huisarts dus niets voor te schrijven en hier géén verklaring voor af te geven. De apotheek checkt zelf of de betreffende persoon aan de voorwaarden voldoet. De KNMP heeft haar leden hierover geïnformeerd. Er is per persoon één pakket van 25 stuks per maand beschikbaar. Deze regeling is eind juli 2021 ingegaan. Meer informatie op rijksoverheid.nl

Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte COVID

We hebben deze week verschillende vragen gekregen van huisartsen over hoe mensen kunnen aantonen dat ze vanwege een doorgemaakte COVID maar 1 vaccinatie hebben gekregen.
In de CoronaCheck-app verdwijnt de positieve coronatestuitslag namelijk na 180 dagen. Een positieve testuitslag wordt alleen gebruikt als herstelbewijs en is niet gekoppeld aan het genereren van een vaccinatiebewijs. De registratie van de vaccinatie staat daar dus los van.

Als u iemand heeft gevaccineerd en u heeft die persoon slechts 1 vaccinatie gegeven omdat deze persoon al covid had doorgemaakt, dan registreert u dit als een 1-uit-1-vaccinatie. Ook in het HKVI-webportaal waarmee u zelf vaccinatiebewijzen (in de vorm van QR-codes) kunt uitgeven, heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat het om een 1-uit-1-vaccinatie gaat.
Let op: u bent als huisarts alléén betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die u zelf heeft gevaccineerd én die niet via CoronaCheck (eventueel met hulp van de overheid) zelf aan een vaccinatiebewijs kunnen komen.

Waar het gaat om vaccinaties door de GGD of bijvoorbeeld vaccinaties in het buitenland heeft u geen rol. Daar zijn resp. de GGD en de overheid verantwoordelijk voor.
Meer informatie voor huisartsen over de vaccinatiebewijzen vindt u op deze pagina.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden.

Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan.

Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Corona supportgroep online

Contact met lotgenoten kan een aanvullende ondersteuning betekenen voor uw patiënt. Hiervoor is een online zelfregietool beschikbaar. Raadpleeg onderstaande link:
https://zelfregietool.nl/professionals

IC-bezetting

Wat gebeurt er dit najaar met de IC-bezetting in Nederland als er verstoringen optreden? Hebben we hier genoeg capaciteit voor?
Om ons hierop voor te bereiden heeft het LCPS 6 scenario’s uitgewerkt die laten zien wat er gebeurt met de IC-bezetting bij verstoringen. (dit zijn mogelijke scenario’s en dus geen LCPS prognoses)
 
De scenario's geven een beeld van de IC-bezetting en nodige capaciteit bij eventuele
verstoringen:
 • COVID-besmettingen en patiënten
 • Een griepgolf
 • Inhaalzorg (zorg die door COVID is uitgesteld en moet worden ingehaald, en bovenop de reguliere zorg komt)
Op basis van de scenario's signaleert het LCPS dat we het risico lopen dat er dit najaar te weinig IC-capaciteit is.

Het LCPS heeft 6 scenario's uitgewerkt met de impact van verstoringen op de IC-bezetting en -capaciteit in najaar 2021:10 SEPTEMBER 2021
 • Beeld in de regio
 • Landelijk beeld
 • Derde vaccinatie
 • Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?
 • Blijf aandacht houden voor het risico op corona besmettingen
 • Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie
 • Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+50, +11.6%; van 430 naar 480). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (+378; +11.2 %, van 3384 naar 3762) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+64; +17.3%, van 369 naar 433). Het percentage tests dat positief uitvalt stijgt (van 10.9% naar 11.5%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 90.2% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum (119.3 per 100.000, 33 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (80.8 per 100.000) en Limburg-Noord (86.6 per 100.000) werd groter ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Rotterdam-Rijnmond de hoogste weekincidentie van Nederland (144.1 per 100.000).
 • Kiemsurveillance: nog altijd 100% delta variant.
 • Vaccinatie: in totaal meer prikken gezet dan in week 34, meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Landelijk beeld

 • Van de positieve testen is 20% terugkerende vakantiegangers.
 • In regio's waar de basisschool is gestart is het percentage positieve testen bij kinderen tot 12 jaar 20%!
 • Aantal positieve testen bij evenementen is 0,2%.
 • Op dit moment is er in Nederland een opname van 600 patiënten waarbij 90% (on)volledig zijn gevaccineerd en 10% gevaccineerd maar met onderliggend lijden of immuunrespons problemen.
 • Niet gevaccineerden (1,8 miljoen) zijn in 3 groepen onder te verdelen; migrant, gereformeerd en lage SES + anti overheid.
 • Sinds vorige week bekend: effectiviteit (voorkomen van ernstig COVID-19 waarvoor opname zhs/IC) van gebruikte coronavaccins in Nederland ligt op 95-97%, dat is dus heel goed.

Derde vaccinatie

Patiënten met een immuunstoornis (niertransplantaties e.d.) ontvangen een ‘booster’.
Er is onvoldoende respons en daardoor een derde vaccinatie nodig om op het afweerniveau van een gezonde persoon te komen. Formeel is dit voor deze doelgroep geen ‘booster’ maar een primaire vaccinatie. Inhoudsdeskundigen zijn hierover in gesprek met specialisten. Zoals het er nu op lijkt zal deze vaccinatieopdracht bij de overheid/GGD liggen.

Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?

Er zijn signalen van huisartsen over wat zij wel en niet mogen wanneer zij te maken hebben met praktijkmedewerkers die niet-gevaccineerd zijn. Op dit moment -maar een maatschappelijke discussie loopt- mag een huisarts-werkgever kort gezegd:
 • niet aan een praktijkmedewerker vragen of hij/zij is gevaccineerd.
 • besluiten om een praktijkmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk.
 • niet registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd.
 • praktijkmedewerkers zonder vaccinatiebewijs niet de toegang tot de werkvloer weigeren.

Blijf aandacht houden voor het risico op corona besmettingen

Ondanks de versoepelende maatregelen door de overheid blijven we benadrukken dat het virus niet weg is! Het virus is en blijft onvoorspelbaar en er blijven zich nieuwe varianten aandienen.
Wees voorzichtig en alert. Ook gevaccineerde medewerkers kunnen het virus overdragen. Zie er op toe dat een ieder die werkzaam is in de praktijk zich houdt aan de basisregels.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden.

Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan.

Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen en klinieken in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg.
Ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars moeten patiënten informeren over de wachttijd voor afspraken, behandelingen en operaties en over de rol van de zorgverzekeraar als de patiënt informatie zoekt over eventuele mogelijkheden elders.

Mochten uw patiënten wachten op inhaalzorg, dan kunt u hen verwijzen naar de website van ziekenhuis en kliniek of naar ZorgkaartNederland voor informatie over wachttijden en waar zij het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen ook hun zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling, om te kijken of hun behandeling elders eerder geleverd kan worden.

03 SEPTEMBER 2021
 • Regionale duiding
 • Aanpassing vaccinatie strategie na een doorgemaakte COVID-19
 • Testen
 • Vaccinaties
 • Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)
 • Vaccinatietwijfels?
 • Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Regionale duiding

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel, o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een afname van het totaal aantal positief geteste personen (-7, - 1.6%; van 437 naar 430). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een afname van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid Limburg (-385; - 10.2 %, van 3769 naar 3384) t.o.v. vorige week.
 • In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen af (-34; -8.4%, van 403 naar 369). Het percentage tests dat positief uitvalt stijgt (van 10.7% naar 10.9%).
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 85.8% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is lager dan de afgelopen week.
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein (108.5 per 100.000, 27 meldingen in totaal).
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (72.4 per 100.000) en Limburg-Noord (74.2 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (159.0 per 100.000).
 • Vaccinatie: in totaal meer prikken gezet dan in week 33, meer tweede prikken dan eerste prikken.
 • In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau daalt en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit momenteel op het niveau ‘zorgelijk’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Aanpassing vaccinatie strategie na een doorgemaakte COVID-19

Zodra een patiënt een COVID-19 doormaakt is het advies om na 12 weken te starten met vaccineren, eerder werd hiervoor 8 weken geadviseerd.

Testen

Het aantal testafspraken en testafnames daalt licht
Het percentage positief geteste personen is vergelijkbaar gebleven t.o.v. vorige week: weekgemiddelde 12,8% (was 12,7%). Dit is inclusief testen voor reizigers. Zonder de uitslagen van testen voor reizigers is het percentage positief: weekgemiddelde 13,3% (was 13,5%). Daarnaast zien we grote verschillen in het aandeel positieve testen onder mensen die niet gevaccineerd zijn (24,7%) t.o.v. mensen die gevaccineerd zijn (7,4% in de groep volledig gevaccineerden en 10,6% in de groep deels gevaccineerden). Het percentage mensen dat positief test na een positieve zelftest is 84,6%.

Doorlooptijden van testen
Bij 99% van de testen ligt de doorlooptijd van afspraak tot en met afname test samengevat voor alle testtypen binnen de 48 uur (98% binnen 24 uur). De doorlooptijd afname t/m uitslag bekend is bij 100% van de testen binnen 48 uur (97% binnen 24 uur), voor zowel normale-/XL-locaties als reislocaties.

Vaccinaties

 • Deze week zijn 262.246 vaccinaties door de GGD gezet.
 • Het totaal gezette vaccinaties door de GGD komt op 19.237.600 uit.
 • In totaal zijn er nu 10.468.808 personen door de GGD gevaccineerd, waarvan 9.995.607 personen volledig gevaccineerd.
 • Er zijn 120 vaccinatielocaties in gebruik (-2 t.o.v. vorige week)

Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)

Herhaald bericht
Het komt met regelmaat nog steeds voor dat patiënten zich melden op kantoor bij Meditta voor de registratie van de vaccinatie en aanmelden bij het CIMS. Het gaat om patiënten die via het mobielteam bij zorginstellingen (al dan niet uit de spillage) zijn gevaccineerd. Wij verwijzen patiënt naar de eigen huisarts. De eigen huisarts dient de vaccinatie te registreren in het HIS én aan te melden bij het CIMS.

Om te voorkomen dat patiënten onnodig heen en weer bellen ontvangt elke huisarts per mail een instructie over het registreren van de vaccinatie en het aanmelden bij het CIMS. Meditta kan deze handelingen niet uitvoeren. Dáarom het verzoek om patiënten niet onnodig te verwijzen naar kantoor.

Heeft uw patiënt (meerdere) vragen omtrent het vaccinatiebewijs? Via deze link zijn antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen.

Vaccinatietwijfels?

Herhaald bericht
Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Deze link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!

Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Herhaald bericht
Op Zorgkaart Nederland is nu op één pagina van alle ziekenhuizen en klinieken te vinden hoeveel dagen patiënten moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn. Voor meer inzicht in wachttijden, vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen en klinieken hoe lang een patiënt moet wachten voor bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Er is informatie over drie soorten wachttijden: bij poliklinieken, voor diagnostiek en voor behandelingen. Deze wachttijden zijn te vinden op deze pagina. Patiënten die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een zorgaanbieder waar zij snel terecht kunnen, kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

20 AUGUSTUS 2021
 • Meest recente viruscijfers: Lichte stijging in besmettingscijfers
 • Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)
 • Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19
 • Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (week 31)
 • Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021
 • 3de vaccinatie
 • LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie
 • Grip op wachttijden in de zorg

Meest recente viruscijfers: Lichte stijging in besmettingscijfers

Sinds augustus is een lichte stijging in het percentage positief getesten zichtbaar. Het absolute aantal positieve testen blijft dalen voor alle leeftijdsgroepen.

Registratie vaccinatie én aanmelden bij CIMS (RIVM)

Het komt met regelmaat nog steeds voor dat patiënten zich melden op kantoor bij Meditta voor de registratie van de vaccinatie en aanmelden bij het CIMS
Het gaat om patiënten  die via het mobielteam bij zorginstellingen (al dan niet uit de spillage) zijn gevaccineerd. Wij verwijzen patiënt naar de eigen huisarts omdat de eigen huisartsde vaccinatie moet registreren in het HIS én aan melden bij het CIMS. Dit is de landelijke afspraak bij de vaccinaties door het mobiele vaccinatie team.

Om te voorkomen dat patiënten onnodig heen en weer bellen ontvangt elke huisarts per mail een instructie over het registreren van de vaccinatie en het aanmelden bij het CIMS. Meditta kan deze handelingen niet uitvoeren, dáarom het verzoek om patiënten niet onnodig te verwijzen naar kantoor.

Heeft uw patiënt (meerdere) vragen omtrent het vaccinatiebewijs?? Verwijs naar onderstaande link. Via deze link zijn antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen: https://coronacheck.nl/nl/

Vaccinatie vermindert overdracht COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  waarbij gebruik is gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en.
Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.

Vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het coronavirus, maar sommige mensen raken ondanks vaccinatie nog steeds besmet met het coronavirus.  Tot nu toe was niet duidelijk in welke mate gevaccineerde het virus nog kunnen overdragen. Eerdere onderzoeken toonden dit verband veelal indirect aan. Uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek blijkt nu dat ook de overdracht van het virus na vaccinatie een stuk lager ligt.
Ook laat het onderzoek zien dat je door je te laten vaccineren niet alleen jezelf beschermt, maar ook anderen om je heen. Hierbij is het wel belangrijk het vaccinatieschema af te maken. Mocht je toch besmet raken na volledige vaccinatie, dan is het daarom nog steeds van belang in isolatie te gaan om de mensen om je heen te beschermen.
Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (week 31)

Vaccinatiegraad gaat richting een plateau
De grafiek toont de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. Het blauwe gedeelte geeft het percentage aan dat volledig is gevaccineerd. Het rode gedeelte toont het percentage dat alleen de eerste prik heeft ontvangen. Ten opzichte van week 30 is vooral het aandeel volledig gevaccineerden onder de 18-29 jarigen gestegen. Bron: data GGD via RIVM

Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021

Tot en met zondag 8 augustus zijn in Nederland naar schatting 21,6 miljoen vaccinaties toegediend.
Daarvan zijn ruim 12,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 9,2 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting is ruim 71% van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd. Op basis van de geregistreerde vaccinaties is van alle 51-plussers ruim 84% volledig gevaccineerd, oplopend tot  91% van de 76−80 jarigen.

3de vaccinatie

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Momenteel wachten we op het advies van de Gezondheidsraad Nederland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.
In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.

Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen

Grip op wachttijden in de zorg

NZa wijzigt regels voor actueler beeld van wachttijden in ziekenhuizen en klinieken.
Veel patiënten wachten vanwege corona op zorg. Inzage in wachttijden is essentieel, niet alleen voor zorgverleners maar ook voor zorgverzekeraars én patiënten.

Patiënten kunnen zélf op ZorgkaartNederland zien waar ze het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen vervolgens hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling, en kijken of hun behandeling elders, ook voor hen verzekerde zorg is.  

Voor meer informatie kunt u onderstaande link raadplegen.

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/nza-wijzigt-regels-voor-actueler-beeld-van-wachttijden-in-ziekenhuizen-en-klinieken

13 AUGUSTUS 2021
 • Nieuws vanuit de GGD:
  Vaccinaties niet-mobiele inwoners
 • Beeld in de regio
 • 3de vaccinatie
 • Informatie vaccineren tegen corona
 • Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld
 • LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Nieuws vanuit de GGD:
Vaccinaties niet-mobiele inwoners

Woensdag 11 augustus jl.  heeft de GGD ZL alle huisartsen een brief gestuurd voorzien van flyers en onderstaande informatie. Het crisisteam wil de huisartsen hier graag op attenderen!
GGD Zuid Limburg gaat in de regio Zuid Limburg helpen met het vaccineren van niet-mobiele inwoners. Onder niet-mobiel wordt normaliter iemand die liggend vervoerd moet worden verstaan. De GGD beperkt zich in haar definitie niet alleen tot mensen die fysiek niet in staat zijn om op een vaccinatielocatie gevaccineerd te komen; ook mensen die omwille van ernstige psychische problematiek niet in staat zijn om naar een vaccinatielocatie te komen vallen onder de door de GGD gehanteerde definitie.
Iemand die slecht ter been is valt niet in de bovengenoemde categorie. Op al onze locaties zijn rolstoelen aanwezig. We gaan uit van uw professioneel oordeel bij de aanvraag voor thuisvaccinatie.

Welk vaccin wordt ingezet voor thuisvaccinatie?
Standaard wordt een afspraak ingepland met het mRNA vaccin Comirnaty van Pfizer. Gaat het om de eerste vaccinatie, dan wordt bij het maken van een afspraak automatisch een afspraak voor de tweede vaccinatie gemaakt. Mocht de situatie vragen om vaccinatie met Janssen, dan is dit bespreekbaar.
In het geval dat in een eerste vaccinatieronde met Moderna gevaccineerd is, kan vooralsnog geen gebruik worden gemaakt van de inzet van het mobiele vaccinatie team van de GGD. GGD Zuid Limburg beschikt op het moment niet over Moderna.

Hoe kunt u uw patiënten aanmelden voor thuisvaccinatie?
U kunt elke dag tussen 08:00 en 20:00 uur contact opnemen met GGD Zuid Limburg via 088 880 5005 keuzemenu optie 1, om een patiënt/cliënt aan te melden voor vaccinatie aan huis of om de mogelijkheden voor vaccinatie van bewoners/cliënten/patiënten in uw zorginstelling te bespreken.

Wilt u graag uw patiënten zelf thuis vaccineren? 

Als u graag uw patiënt zelf wil vaccineren met een mRNA vaccin, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de vaccinatielocatie bij u in de regio. U stemt dan met het locatiehoofd af wanneer u de spuit op komt halen; alleen een BIG-geregistreerde (huis)arts kan een afspraak maken voor het ophalen van een spuit bij de GGD. De mogelijkheid om een spuit bij de GGD op te halen is verder alleen van toepassing op Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Mocht u van deze optie gebruik willen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze locaties.

Beeld in de regio

Ondanks dat we in een dalende trend zitten is het beeld zeer ernstig te noemen, de besmettingsgraad is momenteel 124 per 100.000 inwoner, waarbij het hier 100% om de Deltavariant gaat, R 0.79. In Amsterdam is de hoogste weekincidentie: 170 per 100.000 inwoners.

3de vaccinatie

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Momenteel wachten we op het advies van de Gezondheidsraad Nederland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Informatie vaccineren tegen corona

Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin? Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze!!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd
Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 - 800 2899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.
Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp.  LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.
In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.
Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.
Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen.

05 AUGUSTUS 2021
 • Follow up wateroverlast
 • Corona nieuws
 • Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts
 • Informatie vaccineren tegen corona
 • Nieuwe update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg
 • Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld
 • Afschaling PBM-organisatie - Covid-19

Follow up wateroverlast

Afgelopen week hebben alle huisartsen en de Spoedpost van de GGD ZL een bericht ontvangen over een verhoogd risico op infectieziekten als gevolg van de wateroverlast.

Vergeet niet te melden bij de unit Infectieziektebestrijding GGD Zuid-Limburg, 24 uurs nummers voor u als professional: 088-805075

Nazorg wateroverlast regio Valkenburg aan de Geul
Zuyderland zorgcentrum de Baenje is onlangs permanent gesloten vanwege de realisatie van de nieuwbouw Hof van Serviam. De permanente sluiting heeft mogelijkheden geboden aan de door de wateroverlast veroorzaakte dakloze Valkenburgers. Kay Liederkerken neemt het initiatief om de Sittardse huisartsen te benaderen rondom het leveren van huisartsenzorg aan deze tijdelijke bewoners.

Corona nieuws

Het vaccinatieteam in onze regio komt op 7 september aanstaande bij elkaar om de onderzoeken naar effecten van een 3de prik te bespreken. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Landelijke signaalwaardes


Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts

Sommige huisartsen hebben ook niet-mobiele patiënten onder de 60 jaar thuis gevaccineerd, via een constructie waarbij ze een Pfizer-vaccin ophalen bij een GGD-locatie. Dit omdat de voorkeursroute via Thuisvaccinatie.nl lang duurde. Hiervoor geldt hetzelfde tarief van € 90,16. De declaratie hiervan verloopt ook via SNPG, maar dit blijkt via het declaratieportaal nog niet goed te kunnen verlopen. De SNPG gaat de applicatie aanpassen zodat directe declaratie van de Pfizer-thuisvaccinaties ook mogelijk is via hun portaal. Tot die tijd kunt u – als deze situatie voor u van toepassing is – een mail sturen naar covid19@snpg.nl waarin u aangeeft hoeveel Pfizer-thuisvaccinaties u heeft uitgevoerd bij uw patiënten, dan verwerkt SNPG deze in de applicatie. Of u kunt wachten op de aanpassing in het declaratieportaal.  

Loopt u tegen andere problemen aan met het declareren, bijvoorbeeld omdat er niet het juiste aantal patiënten-op-naam via de ION-koppeling verschijnt, neemt u dan ook contact op met SNPG via covid19@snpg.nl. SNPG zal dit dan samen met u proberen op te lossen.

Bekijk ook de LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties.

Informatie vaccineren tegen corona

Heeft u (nog steeds) patiënten die twijfelen over het vaccin??
Onderstaande link van de rijksoverheid geeft informatie voor deze categorie patiënten. Deze link biedt ook ondersteuning in het maken van een keuze.
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie

Nieuwe update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg

Naar aanleiding van adviezen vanuit het OMT wordt er bij het COVID-19 BCO (bron- en contactonderzoek) nu onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune individuen.
 
Personen kunnen als immuun worden beschouwd indien zij:
 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie hebben afgerond (=volledig gevaccineerd)
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie hebben gekregen na een doorgemaakte COVID-19-infectie;
 • COVID-19 hebben doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.
 
Op basis van de classificatie immuun versus niet-immuun verschillen de te nemen COVID-19 maatregelen (oa quarantaine- en testbeleid). 
Binnen de LCI-richtlijnen (RIVM) zijn deze aanpassingen doorgevoerd voor de langdurige zorg: https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg.

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd. Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 – 8002899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.
Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp. 

Afschaling PBM-organisatie - Covid-19

In het begin van de coronacrisis was er sprake van schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Landelijk is daarvoor het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) opgericht, en regionaal hebben wij vanuit het ROAZ en beide GHOR-bureaus een PBM-webshop ingericht als noodvoorziening.
 
Inmiddels is er geen schaarste aan PBM meer in Nederland. De reguliere markt kan de vraag weer prima aan, en voorraden zijn bij leveranciers op peil. Het LCH is nog wel actief als noodlijn, maar daar wordt nauwelijks meer gebruik van gemaakt.
 
Middels dit bericht willen wij u informeren over het sluiten van onze regionale webshop. Deze webshop was een extra noodlijn voor als het bij LCH ook krap werd, maar er is al ruim een half jaar geen beroep gedaan op ons regionale depot. Per 1 augustus 2021 zullen wij de regionale webshop sluiten.
 
Mocht u via de reguliere weg knelpunten ondervinden bij het bestellen van PBM, is het LCH uw noodlijn. Het LCH heeft ruim voldoende PBM op voorraad, en u kunt daar eenvoudig PBM bestellen indien nodig. 
 
U kunt signalen over tekorten wel melden bij uw regionale GHOR-bureau zodat wij dit door kunnen geven. 
Zuid-Limburg: acghor@ggdzl.nl

30 JULI 2021
 • Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli
 • Prikken zonder afspraak
 • Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland
 • LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli

Tot en met zondag 25 juli zijn in Nederland naar schatting 20,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,2 miljoen eerste vaccinaties en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties. In de groep 30-39 jaar hebben inmiddels ruim 1,4 miljoen mensen een eerste vaccinatie gehad. Van alle 50-plussers is ruim 80 procent volledig gevaccineerd, oplopend tot 88% van alle 80 – 89 jarigen.

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. De patiënt dient zelf deze beslissing te nemen. Als huisarts kunt u enkel de patiënt zorgvuldig informeren en adviseren.
Alleen met de juiste informatie kan de patient een weloverwogen keuze maken. U kunt verwijzen naar de ‘veel gestelde vragen’ van de Rijksoverheid of gebruik de Coronavaccinatie-keuzehulp om tot een beslissing te komen. Voorkeur voor telefonisch contact? Dat kan, met het landelijke informatienummer: 0800 - 1351.

Prikken zonder afspraak

GGD Zuid-Limburg maakt vaccinatie toegankelijker door te starten met vaccineren zonder afspraak. Vanaf zaterdag 24 juli is het voor inwoners van Zuid-Limburg mogelijk om ook zonder afspraak de eerste prik te halen. Mensen die al een eerste of tweede prik hebben gepland, kunnen uitsluitend op de afgesproken tijd en plaats terecht. De afspraak voor een tweede prik kan niet worden vervroegd.

Openingstijden
Prikken zonder afspraak (alleen voor de 1e prik) kan dagelijks bij de drie vaccinatielocaties in Zuid-Limburg:
 1. Maastricht (MECC Maastricht): 08.00-20.00 uur
 2. Kerkrade (Rodahal): 08.00-20.00 uur
 3. Geleen (Herenhof): 08.00-16.00 uur
Bezoekers die gebruik maken van de vrije inloop ontvangen een mRNA-vaccin. De afspraak voor de tweede prik wordt direct op de vaccinatielocatie ingeregeld. Zorg dat u uw ID-kaart of paspoort meeneemt.

Prikken met afspraak
Prikken met afspraak is nog steeds mogelijk. Dit kan op twee manieren:
 • Online via planjeprik.nl (met DigiD)
 • Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800-7070. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland

Uw patiënt heeft een vaccinatiebewijs nodig. De meeste mensen kunnen met de CoronaCheck-app of via CoronaCheck.nl op een makkelijke manier hun vaccinatiebewijs ophalen. Sommige situaties wijken iets af. Bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland gevaccineerd is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland

LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

Volg deze link naar het fact-sheet.


21 JULI 2021
 • Watersnood / Instructie overgebleven vaccins
 • Evacuatie zorginstellingen Valkenburg
 • Urgentieniveau weer naar GRIP-0
 • Huisartsenpraktijken en nazorg
 • Instructie overgebleven covid-19-vaccins
 • Vaccinaties

Watersnood / Instructie overgebleven vaccins

Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft naast covid-19 ook de watersnood gevolgen gehad voor onze regio. In dit bericht een kort overzicht van relevante feiten.

Evacuatie zorginstellingen Valkenburg

Vorige week woensdag 14 juli kregen Valkenburg en omgeving met zodanig hoogwater te maken dat bewoners van zorginstellingen, waaronder een hospice, geëvacueerd moesten worden. Deze patiënten dienden grotendeels liggend vervoerd te worden waarvoor alle ambulances ingezet moesten worden. Dit had uiteraard consequenties voor de beschikbaarheid van de ambulance voor A1-ritten, vooral tijdens de ANW-uren - het tijdstip waarop de evacuatie plaatsvond.
 
Nauw contact met de GHOR, de Huisartsenposten Maastricht en Heerlen en veelvuldig contact met de Spoedpost heeft ertoe geleid dat we alles in goede banen hebben kunnen leiden. Alle medewerkers en huisartsen die vanaf vorige week woensdag dienst hebben gehad, verdienen een groot compliment. Dank voor ieders inzet! Naast de spanning rondom het visite rijden en het al dan niet binnenkrijgen van hoge urgentieclassificaties was de afgelopen dagen het aantal contacten fors toegenomen.

Urgentieniveau weer naar GRIP-0

De afgelopen week stond het urgentieniveau constant op GRIP-4. Het actiecentrum van de GHOR bleef daardoor alle dagen actief. Afgelopen zaterdag 17 juli ging het urgentieniveau pas naar GRIP-2, dit was tot gisteren het geval! De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft onze regio gisteren afgeschaald naar GRIP-0.

Huisartsenpraktijken en nazorg

Via de HaROP-coördinatoren heeft het Crisisteam het beeld in de huisartsenpraktijken gemonitord. Slechts één praktijk heeft de praktijkvoering moeten aanpassen; alles is geregeld vanuit de hagro.
 
Nu het gevaar geweken is, worden we ook door de GGD geattendeerd op de nazorg; het gebied is immers tot ‘rampengebied’ uitgeroepen.
 
De unit Psychosociale Hulpverlening (PSH) van de GGD is sinds afgelopen donderdag actief samen met een netwerk van maatschappelijke organisaties en Slachtofferhulp Nederland om zowel burgers als (zorg)organisaties te voorzien van gepast advies en ondersteuning.
 
Op deze plek van de website van de GGD vindt u informatie en adviezen over de fysieke en mentale gezondheidsrisico’s ten gevolge van de extreme wateroverlast. Ook nuttig is het telefoonnummer van Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101. Daar krijgt men maatschappelijke bijstand of een luisterend oor aangeboden. Mocht meer ondersteuning nodig zijn, dan kan die geleverd worden door het maatschappelijk werk in uw gemeente. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente.
 
Voor de beeldvorming onderstaande grafiek over de contacten op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek:


Instructie overgebleven covid-19-vaccins

Het RIVM heeft een instructie voor de omgang met overgebleven covid-19-vaccins opgesteld. U vindt deze instructie op deze plek.

Vaccinaties

De vaccinaties lopen door, hier het landelijk beeld tot 12 juli.

09 JULI 2021
 • Crisisteam
 • Inventarisatie niet-mobiele 60 plussers die thuis wonen EN vaccinatie met Pfizer, al dan niet na 1 vaccinatie met Astra Zeneca, wensen
 • Beeld in de regio
 • Totaal gezette vaccinaties per 5 juli
 • Geen quarantaine voor volledig gevaccineerden
 • Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?
 • Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Crisisteam

Het crisisteam is nog steeds actief, we communiceren via de crisispagina en proberen zoveel mogelijk actuele informatie voor u te bundelen. Raadpleeg dus wekelijks deze pagina!!

Inventarisatie niet-mobiele 60 plussers die thuis wonen EN vaccinatie met Pfizer, al dan niet na 1 vaccinatie met Astra Zeneca, wensen

Zie hier de communicatie van de SNPG
https://mailchi.mp/snpg/uitnodiging-niet-mobiele-thuiswonende-mensen-13467888?e=b59c283938
We kunnen, indien u dit wenst, de vaccinatie van deze categorie faciliteren. Wij reserveren de vaccins via de GGD, u ontvangt de bereide vaccins in de praktijk met als belangrijke voorwaarde dat de vaccins dezelfde dag, uiterlijk binnen 6 uur toegediend zijn.

Via uw HaROP coördinator worden deze week de aantallen patiënten geïnventariseerd waarbij we een onderscheid maken tussen twee categorieën binnen deze doelgroep:
 1. Niet mobiel, 60+, thuis wonend en nog geen vaccinatie gehad
 2. Niet mobiel, 60 + thuis wonend en de 1ste prik AstraZeneca gehad, 2de prik Pfizer
 
Wilt u geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheid zodat u zélf geen vaccinatie uitvoert bij de niet-mobiele thuiswonende 60-plussers dan is het alternatief dat de patiënt wordt aangemeld bij ‘thuisvaccinatie’:

Uitsluitend voor niet-mobiele patiënten
Om patiënten zo snel mogelijk te kunnen vaccineren, vragen wij u alleen patiënten aan te melden voor vaccinatie door Thuisvaccinatie voor wie het niet mogelijk is naar een GGD-vaccinatielocatie toe te gaan. Hieronder geven wij u handvatten voor patiënten die met hulp toch naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen:
 • De patiënt kan een begeleider meenemen. Heeft de patiënt hier vragen over, dan kan de patiënt die stellen tijdens het maken van een afspraak met de GGD;
 • Gebruik maken van vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals ANWB AutoMaatje;
 • Als de patiënt wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kan de patiënt deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.

Patiënten alsnog aanmelden
Huisartsen die het aanmeldformulier van afgelopen alert hebben ingevuld, zijn reeds geïnformeerd over de werkwijze van aanmelding bij Thuisvaccinatie.nl. Heeft u dit aanmeldformulier niet ingevuld, maar u wilt wel gebruik maken van deze route? Dan kunt u uw patiënt(en) alsnog aanmelden.
https://rivmcovid.thuisvaccinatie.nl/formulieren/
 
 
AstraZeneca vaccin over??
Bewaar overgebleven onaangebroken vaccins volgens voorschrift. Het crisisteam gaat op zoek naar een gepaste oplossing.

Beeld in de regio

 • Meldingen RIVM: Er is momenteel o.b.v. de gegevens van het RIVM, sprake van een toename van het totaal aantal positief geteste personen (+32, +34%; van 94 naar 126). Bij de meldingen naar het RIVM worden ook de positieve uitslagen van testen die niet in de teststraten zijn afgenomen meegenomen (teststraten, ziekenhuizen, instellingen enzovoort).
   
 • Data uit de teststraten: Er is deze week sprake van een toename van het totale aantal testen dat is afgenomen in de teststraten van GGD Zuid-Limburg (+1260; +38,4%, van 3277 naar 4537) t.o.v. vorige week.
   
 •  In de teststraten van de GGD neemt het aantal positieve uitslagen toe (+30; +34.8%, van 86 naar 116). Het percentage tests dat positief uitvalt bleef gelijk: 2.6%.
   
 • Van het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Limburg is 92,1% in de teststraten van de GGD getest. Dit percentage is hoger dan de afgelopen week.
   
 • Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Voerendaal (40,1 per 100.000 ; 5 meldingen in totaal).
   
 • Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (21,1 per 100.000) en Limburg-Noord (19,8 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Amsterdam de hoogste weekincidentie van Nederland (87,0 per 100.000).
   
 • In de provincie Limburg is er sprake van een toename van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames ook. Hierdoor zit Zuid-Limburg op het niveau ‘waakzaam’. In het inschalen van risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis opnames meegenomen.

Totaal gezette vaccinaties per 5 juli


Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen
In totaal betreft het tot 20 juni  93.453 meldingen. Hiervan gaan 66.724 over de 1 ste vaccinatie en 14.756 over de 2 de vaccinatie. (6 juli)

Geen quarantaine voor volledig gevaccineerden

Mensen die al volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt, bijvoorbeeld een gezinslid.

Dit geldt volgens een woordvoerster van de koepelorganisatie GGD GHOR voor mensen die veertien dagen eerder de (laatste) prik hebben gehad en daarmee voldoende bescherming hebben opgebouwd. Quarantaine was tot nu toe voorschrift voor mensen met gezinsleden die positief zijn getest. Voor gevaccineerde golden dezelfde coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Daar komt donderdag verandering in.

De nieuwe regels gaan ook voor twee andere groepen gelden. Dat betreft de groepen mensen die minder dan zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad. De immuniteit geldt ook voor mensen die al eerder Covid-19 hebben gehad en langer dan veertien dagen geleden minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Voor deze groepen vervalt de quarantaineplicht als iemand in hun huishouden of een ander nauw contact positief is getest.

De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren. "Iedereen die positief getest wordt krijgt een bron- en contactonderzoek", benadrukt de woordvoerster van GGD GHOR Nederland.


Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen.

Ook geeft de LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening.

Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

De wachttijd van twee weken voor het krijgen een vaccinatiebewijs gaat vanaf zaterdag 10 juli in, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond bekend. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli zijn uitgegeven, blijven geldig.

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek. Het demissionaire kabinet maakte eerder op dinsdag bekend toch een wachttijd in te willen voeren wegens het oplopende aantal besmettingen.
Ook mensen die naar Nederland reizen vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, moeten vanaf 10 juli minstens veertien dagen gevaccineerd zijn. Een negatieve test blijft een geldend alternatief voor vaccinatie, aldus het ministerie.

Mensen die korter dan veertien dagen geleden volledig zijn gevaccineerd worden opgeroepen voorzichtig te zijn. Als zij naar een evenement willen gaan waar toegangstesten worden gehanteerd, worden zij aangeraden om zich te laten testen. Maar dit is dus niet verplicht.

TIP
Heeft uw patiënt een vraag ten aanzien van vakantie en corona, verwijs dan naar de website  Nederland Wereldwijd van Rijksoverheid. Hier staat de actuele status en reiswijzer per vakantieland vermeld. https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

02 JULI 2021
 • Drukte op de spoedposten
 • Actuele situatie in Nederland
 • Vragen over vaccinatiebewijzen
 • Vaccinatiebewijs via huisarts - voor wie en hoe?
 • Informatie op Thuisarts.nl over COVID-vaccinatie bij kinderen
 • Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Drukte op de spoedposten

In de media werd afgelopen dagen bekend gemaakt dat het ongekend druk is bij de huisartsenposten. Hierbij meteen gevolgd door een oproep aan alle patiënten om de Spoedpost alleen te benaderen als er spoedeisende zorgvragen zijn.
Ondanks dat afgelopen weken de zorgvragen op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek zijn toegenomen hebben zich geen knelpunten voorgedaan.
Chapeau voor alle inzet!!

Actuele situatie in Nederland


Vragen over vaccinatiebewijzen

Patiënten blijven zich melden bij hun huisartspraktijk met vragen over vaccinatie en het vaccinatiebewijs.
Ook degenen die door hun huisarts gevaccineerd zijn en van wie de vaccinatie niet in de CoronaCheck-app tevoorschijn komt (omdat zij eerder geen toestemming hebben gegeven of omdat er ergens in het doorgeven aan het landelijke CIMS iets niet goed is gegaan).

We vragen mensen die hun vaccinatiebewijs niet dringend nodig hebben, om niet direct contact op te nemen met hun huisarts. Ook vragen we hen om per mail de vraag om hun vaccinatiebewijs te stellen en niet de praktijk te bellen, om de verstoring van de reguliere zorg te beperken.

Patiënten kunt u verwijzen met vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC) of de meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp. Voor andere vragen over de CoronaCheckapp is er 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl.

Vaccinatiebewijs via huisarts - voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen.
Via dit webportaal kunnen vaccinatie-uitvoerders vaccinatiebewijzen genereren. Dat is alleen voor die patiënten die daar niet zelf via CoronaCheck aan kunnen komen, omdat ze niet in het RIVM-register staan.Ook geven we u als LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening. Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

Informatie op Thuisarts.nl over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Het NHG komt met een advies voor het preventief gebruik van mondneusmaskers door huisartsen en hun medewerkers.
Sinds januari 2021 wordt aan medewerkers in huisartsenpraktijken het continu preventief gebruik van medische mondneusmaskers geadviseerd tijdens het reguliere spreekuur. Dit beleid kan aangepast worden vanwege een lager aantal besmettingen, toenemende immuniteit en afnemende infectiedruk:
 • Gebruik bij patiënten zonder vermoeden van COVID-19 nog steeds preventief mondneusbescherming tijdens het spreekuur. Maak een afweging of u de gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR draagt (continu preventief) of dat u overgaat op het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type IIR alléén als u binnen de 1,5 meter komt (risicogestuurd preventief).
 • Bij risicovolle handelingen en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten, wordt naast mondneusbescherming tevens oogbescherming geadviseerd (spatbril of face shield).
Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.

Eerder deze week kwam het NHG al met een advies over het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten in huisartsenpraktijken.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
APRIl, MEI, JUNI 2021
29 JUNI 2021
 • Aangepast advies voor scheiden patientenstromen in de huisartenpraktijk

Aangepast advies voor scheiden patientenstromen in de huisartenpraktijk

DINSDAG 29 JUNI
Aangepast advies voor scheiden patiëntenstromen en gebruik mondneusmaskers in de huisartspraktijk
Omdat het aantal COVID-besmettingen daalt is het actuele advies dat patiënten zonder mondneusmasker de huisartspraktijk kunnen betreden.

TENZIJ er bewezen COVID-19-infectie of verdenking is op COVID-19 (externe link) of er redenen zijn voor thuisquarantaine (externe link). Dan wordt een chirurgisch mondneusmasker geadviseerd.

Een huisartsenpraktijk kan redenen hebben om een strenger beleid te voeren, bijvoorbeeld in regio’s met meer COVID-besmettingen of een lage vaccinatiegraad of bij kwetsbare huisartsen/praktijkmedewerkers.

Uiteindelijk bepaalt de huisartsenpraktijk zelf welk beleid te voeren. Het advies voor telefonische scheiding van patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19 blijft vooralsnog gelden. Binnenkort wordt een actueel advies verwacht over het gebruik van PBM en het scheiden van patiëntenstromen. Lees meer bij het NHG (externe link)

25 JUNI 2021
 • Belangrijk bericht over de crisismail
 • Risico-inventarisatie
 • Actuele situatie in Nederland
 • Spirometrie kan worden opgestart!!
 • Onderzoek naar kans op corona aan boord vliegtuigen
 • Toekomstscenario’s
 • Aanmeldroute gewijzigd voor een tweede AstraZeneca
 • Tips over de registratie na het vaccineren
 • Gescheiden patiëntenstromen en PBM

Belangrijk bericht over de crisismail

Door afname van Corona besmettingen alsook de opgenomen patienten in het ziekenhuis, is een aantal overleggen opgeschort tot september 2021. Dit geldt voor het wekelijkse overleg huisartsen-Zuyderland, vaccinatie overleg huisartsen-GGD en het ROAZ overleg Zuid Limburg.

De frequentie van het overleg met het crisisteam Meditta Westelijke Mijnstreek schalen we voor nu ook verder af. Dit betekent dat we gedurende de zomermaanden geen overleg organiseren tenzij…de situatie verandert.

 De overleglijnen met ziekenhuis/GGD/ROAZ zijn kort en bij enige wijziging in negatieve zin kunnen we als crisisteam snel overleggen, afstemmen en eventueel naar jullie berichten.

Ook voor vragen ten aanzien van corona blijven we bereikbaar!!
We adviseren hierbij wel om vooraf te checken of deze vragen al beantwoord zijn via de voor jullie bekende crisispagina op onze website.

Dat betekent ook dat we geen wekelijkse crisismail meer zullen sturen.
Belangrijke berichten inzake corona kunnen jullie met ingang van volgende week volgen via www.medittaplein.nl

Risico-inventarisatie

De afgelopen periode is de druk op de zorg verminderd voor wat betreft COVID-19. Tevens  blijkt uit de wekelijkse peiling dat er weinig tot geen knelpunten zijn. Overigens zijn in de regio Westelijke Mijnstreek in de 1e lijn geen onoverkomelijke situaties geconstateerd gedurende de coronacrisis.

Actuele situatie in Nederland


Spirometrie kan worden opgestart!!

De huidige adviezen zijn:
 • Spirometrie kan herstart worden in de huisartsenpraktijk. Houd wel rekening met de regionale incidentie. Start spirometrie niet op of stop tijdelijk weer als er regionaal sprake is van veel besmettingen.
 • Verricht alleen spirometrie waarmee een duidelijke zorgvraag beantwoord wordt. Hanteer hierbij de volgende prioritering:
 1. diagnostische spirometrie voor astma en/of COPD
 2. evaluatie van toegenomen klachten
 3. evalueren van aangepast medicamenteus beleid
 4. als er sprake is van een verhoogde ziektelast bij een rokende COPD- patiënt of ongecontroleerd astma.
 • Vraag vooraf of er sprake is van covid-19 klachten of andere redenen voor quarantaine bij patiënten die uitgenodigd zijn voor spirometrie. Stel zo nodig de spirometrie uit of verricht eerst een PCR-test naar covid-19.
 • Zorg voor de juiste materialen. Voer alleen spirometrie uit met gebruik van een bacteriefilter en vraag de nieuwe linearisatiecodes op bij de fabrikant. Zie voor de overige materialen en PBM het volledige ‘CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk’.
 • Voer spirometrie uit in een geschikte ruimte met voldoende ruimte voor afstand en mogelijkheden om:
  - te ventileren tijdens de spirometrie (raam op een kier, geen luchtstroom creëren)
  - te luchten na afloop (ramen en eventueel deur volledig open).
 • Kijk voor de extra maatregelen en alle andere adviezen ten aanzien van de praktische uitvoering eveneens op ‘CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk’.
We realiseren ons dat het organiseren van de spirometrie voor de huisartsenpraktijk niet eenvoudig is. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om in de nabije toekomst spirometrie uit te voeren bij het MMC Echt. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Onderzoek naar kans op corona aan boord vliegtuigen

Het RIVM en het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) hebben onderzocht wat het risico is dat een passagier ziek wordt door het inademen van het coronavirus aan boord van een vliegtuig. De huidige maatregelen, zoals thuisblijven bij klachten en het tonen van een negatieve test of een gezondheidsverklaring voor het aan boord gaan verkleinen de kans dat iemand met het virus aan boord van een vliegtuig gaat. Als dat toch het geval is, is het risico om covid-19 te krijgen voor passagiers in de 7 rijen rondom de besmettelijke passagier relatief laag. Het is lager dan bijvoorbeeld in een ruimte van vergelijkbare afmetingen zonder ventilatie. Het risico neemt af als de afstand tot de besmettelijke passagier groter is. In deze studie werd overdracht van het virus via direct contact en oppervlakken niet onderzocht.
 
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 
Maatregelen om de kans te verkleinen dat een besmette passagier aan boord van een vliegtuig komt, blijven belangrijk. Voor reizigers geldt: heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen. Bij een positieve testuitslag ga je thuis in isolatie.
 
Lees hier het nieuwsbericht van Koninklijke NLR of het volledig rapport.

Toekomstscenario’s

Het OMT heeft op basis van de huidige kennis en modellering scenario’s uitgewerkt voor de toekomst. Het gaat hierbij om de thema’s:
 • epidemiologie
 • varianten
 • immuniteit
 • maatregelen (basis- en bronmaatregelen en collectieve maatregelen)
 • bron- en contactonderzoek
 • surveillance
 • testen.  

Het volledige advies van het OMT (d.d. 18 juni 2021) is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over het OMT is te vinden in het dossier ‘Outbreak Management Team’ op de website van het RIVM.

Aanmeldroute gewijzigd voor een tweede AstraZeneca

De route is gewijzigd. Patiënten kunnen zich niet meer rechtstreeks aanmelden bij de GGD. Gebeurt dit toch dan wordt de patiënt gewezen op onderstaand:  
 
Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden op www.rivm.nl/vaccinatie2
 
Via het RIVM krijgen deze mensen vervolgens een uitnodiging met een speciaal telefoonnummer en toegangscode. Het Landelijk Contact Center van de GGD plant vervolgens op beschikbare tijden in.
 
In Limburg zal enkel in de Herenhof te Geleen op de volgende data met AstraZeneca gevaccineerd worden:

Vrijdag   2-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag   9-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag 16-7 (16:30 en 19:30)
Vrijdag 23-7 (16:30 en 19:30)

Tips over de registratie na het vaccineren

https://www.lhv.nl/service/tips-over-de-registratie-na-het-vaccineren

Gescheiden patiëntenstromen en PBM

De aangekondigde versoepelingen van de overheid hebben invloed op de triage, patiëntenstromen en het gebruik van PBM in de huisartsenzorg, langdurige zorg en de zorg in ziekenhuizen. Dit actuele issue heeft de aandacht van alle partijen. NHG, LHV, RIVM, FMS, LHV en V&VN zijn bezig om in samenspraak een goed en eenduidig advies voor de zorg te formuleren, zodat het voor zowel zorgprofessionals als patiënten duidelijk is wat de geldende regels in de zorg zijn. Vooralsnog blijven de huidige richtlijnen gelden. Als er meer bekend is - naar verwachting in de loop van de volgende week - informeren wij jullie.

18 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 24
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinaties zorginstellingen
 • Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele 60-minners
 • Vaccinatie 12- tot 17-jarigen
 • Coronavaccin Janssen
 • Registratie vaccinaties: blijf melden!
 • 22 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts
 • App CoronaCheck
 • Vaccinatie door GGD en het gele boekje
 • Vaccinatie door huisarts en het gele boekje
 • App Vaccinatieboekje
 • Leestip: Advies over buitenlandse reizen door medewerkers
 • Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Risico-inventarisatie: week 24

De daling van het aantal covid-19 besmettingen is nog steeds een feit. De reguliere zorg blijft toenemen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

De afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in gemeente Beek (107.2 per 100.000 inwoners).
 
Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (47,9 per 100.000) en Limburg-Noord (77,5 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week. Afgelopen week had GGD Limburg-Noord de hoogste weekincidentie van Nederland (77,5 per 100.000).
 
In de provincie Limburg is er sprake van een afname van de besmettingen. Het besmettingsniveau is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames ook. Zuid-Limburg zit op dit moment op het risiconiveau zorgelijk’. Bij het inschalen van het risiconiveau wordt het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames meegenomen.

Vaccinaties zorginstellingen

Regelmatig krijgen we van huisartsen berichten dat er nog geen terugkoppeling naar de huisartsenpraktijk is geweest over de vaccinatie van bewoners in zorginstellingen. Alle vaccinaties die zijn gezet door het mobiele team via het Crisisteam van Meditta zijn teruggekoppeld. Zuyderland heeft via Meditta vaccins ontvangen maar ervoor gekozen de vaccinaties onder eigen verantwoording te organiseren. Deze lijsten hebben we nog niet van alle bewoners terug ontvangen, met name de tweede ronde ontbreekt nog. Inmiddels hebben we contact gezocht met Zuyderland om deze lijsten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Zuyderland onderneemt nu actie.

Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat de huisartsen alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep.

De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Het gaat naar verwachting om een kleine groep mensen. Mogelijk kent u zo iemand binnen uw patiëntenpopulatie. Volgende week ontvangt u informatie van het RIVM (via een SNPG-alert) over hoe u die persoon of personen dan kunt verwijzen naar de organisatie die thuis kan vaccineren met een mRNA-vaccin.

Vaccinatie 12- tot 17-jarigen

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met medisch risico worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Als zij besmet raken, lopen ze bijna twee keer zoveel kans om ernstig ziek te worden. Het gaat hierbij om tieners die jaarlijks een griepprik krijgen en tieners met ernstige obesitas of het syndroom van Down. Naar schatting gaat het om 60.000 tot 100.000 jongeren die eind deze maand via de eigen huisarts zullen worden uitgenodigd.

Coronavaccin Janssen

Alle 18-plussers die dat willen, kunnen zich vanaf 23 juni melden bij de GGD voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten naar één prik met het Janssen-vaccin. Meer informatie hierover is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid.
 
Meer informatie over het Janssen-vaccin zelf is te vinden op deze plek van de website van de Rijksoverheid.
 
Andersom kunnen patiënten die nu zijn ingepland voor vaccinatie met Janssen deze afspraak omzetten in een vaccinatie met een mRNA-vaccin. Zij kunnen zelf met de GGD bellen om dit te regelen

Registratie vaccinaties: blijf melden!

We herhalen het hier nogmaals: het blijft belangrijk gevaccineerde patiënten goed te registreren in het HIS in verband met vermelding in het landelijk COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM.
 
Registreren mét UZI-pas via de BRBA-app kan ook. De handleiding daarvoor kunt u hier downloaden.
 
We ontvangen ook signalen dat de vaccinatie van een patiënt wel degelijk aangemeld is, maar de patiënt dit (nog) niet terugziet in MijnRIVM. Dit gaat helaas buiten ons om: het heeft te maken met een technische storing bij het RIVM waar we geen invloed op hebben. Desondanks: blijf melden! Zeker met de aankomende vakantieperiode!
 
In principe geldt: degene die vaccineert, registreert.
 
Daar is een uitzondering op: patiënten die door het mobiele vaccinatieteam van Meditta zijn gevaccineerd, worden door de eigen huisarts in het HIS geregistreerd. Daarvoor hebben jullie ook de vaccinatielijsten en de toestemmingsverklaringen ontvangen via Meditta.

22 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts

Het Ministerie van VWS organiseert op dinsdagavond 22 juni, vanaf 19.30 uur een webinar van – naar verwachting – anderhalf uur voor huisartsen. Dit webinar gaat over het genereren van vaccinatiebewijzen voor patiënten die niet in het RIVM-register CIMS staan en daardoor niet zelf hun bewijs kunnen ophalen in de CoronaCheck, bijvoorbeeld omdat zij geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van hun gegevens. In het webinar wordt uitgelegd hoe u, als vaccinatie-uitvoerder, die vaccinatiebewijzen kunt uitgeven aan de patiënten die u heeft gevaccineerd en die u hierom vragen. Meer over deze uitzonderingsroute leest u hier.

App CoronaCheck

Per 1 juli kan de app CoronaCheck van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd (mits zij in het register van het RIVM staan).
 
Het volledige artikel is te lezen op deze plek van de website van de LHV.

Vaccinatie door GGD en het gele boekje

De GGD schrijft uitsluitend een vaccinatie in het gele boekje van personen die minstens één coronavaccinatie bij een priklocatie van de GGD hebben laten zetten. Indien iemand door een andere prikkende partij gevaccineerd is, dan kan de GGD geen aantekening in gele boekje zetten. De GGD zet dus vooralsnog geen vaccinaties die elders gezet zijn in het gele boekje. Mocht dit beleid in de toekomst wijzigingen dan zal daarover adequaat gecommuniceerd worden.
 
Het minimale kader dat de GGD hanteert omvat:

 • datum vaccinatie
 • vaccintype + hoeveelheid
 • GGD (regio).

 
Deze elementen kunnen in stempel, sticker en/of handgeschreven vorm worden aangebracht op de pagina’s ‘andere vaccinaties’ in het gele boekje.
 
Aanvullende suggesties
Naast het hierboven beschreven minimale kader dat landelijk gehanteerd wordt, kunnen aanvullende elementen toegevoegd worden, zoals batchsticker of paraaf. Aanbevolen wordt om de werkwijze aan te houden die gebruikelijk is bij reizigersvaccinatie. Zie hiervoor ook de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.


Vaccinatie door huisarts en het gele boekje

Patiënten kunnen ook huisartsen vragen om een stempel in het gele boekje te zetten.
 
Daarvoor geldt hetzelfde minimale kader:

 • datum vaccinatie
 • vaccintype + hoeveelheid
 • huisartsenpraktijk (stempel).

App Vaccinatieboekje

Ook kan gratis de app Vaccinatieboekje gedownload worden waarmee coronavaccinaties en alle Rijksvaccinaties beheerd kunnen worden. De vaccinatiebewijzen van de kinderen kunnen ermee onder één account beheerd worden. En nooit meer op zoek naar het gele boekje! Meer informatie is te vinden op https://www.vaccinatieboekje.com/.

Leestip: Advies over buitenlandse reizen door medewerkers

De adviezen van de Rijksoverheid voor reizen naar het buitenland veranderen snel. Meer landen krijgen de status geel, maar die status kan ook weer (terug)veranderen. Werknemers en werkgevers moeten rekening houden met de consequenties die een buitenlandse reis van een medewerker kan hebben (bijvoorbeeld quarantaine). Meer hierover is te vinden op deze plek van de website van de LHV.

Mogelijk is onderstaande link nog een welkome aanvulling:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/veelgestelde-vragen-coronabewijs

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Ook ná vaccinatie kunnen we elkaar nog steeds besmetten. Blijf de basisregels in acht nemen! Raadpleeg onderstaande link voor meer informatie:
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

11 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 23
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Registratie vaccinaties: blijf melden!
 • Inventarisatie thuisvaccinatie
 • Tweede vaccinatie AstraZeneca
 • Samenvatting surveillance week 22
 • Eindresultaten Corona Onderzoek Limburg
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-06-2021

Risico-inventarisatie: week 23

We zien gelukkig nog steeds een daling van het aantal covid-19 besmettingen. De reguliere zorg neemt toe.

Stand van zaken besmettingen in de regio

Het verschil in weekincidentie tussen Zuid-Limburg (81,2 per 100.000 inwoners) en Limburg-Noord (118,3 per 100.000) werd kleiner ten opzichte van vorige week.
 
Afgelopen week had Rotterdam-Rijnmond de hoogste weekincidentie van Nederland (126,7 per 100.000 inwoners).

Registratie vaccinaties: blijf melden!

We herhalen het nogmaals: het blijft belangrijk gevaccineerde patiënten te melden bij het landelijk COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM. Ook als u deze vaccinatie niet zélf heeft uitgevoerd.
 
Inmiddels hebben we al verschillende instructies verspreid. Registreren mét UZI-pas via de BRBA-app kan ook. De handleiding daarvoor kunt u hier downloaden.
 
We ontvangen ook signalen dat de vaccinatie van een patiënt aangemeld is, maar de patiënt dit (nog) niet terugziet in MijnRIVM. Dit gaat helaas buiten ons om: het heeft te maken met een technische storing bij het RIVM waar we geen invloed op hebben. Desondanks: blijf melden! Zeker met de aankomende vakantieperiode!

Inventarisatie thuisvaccinatie

Tot 15 juni aanstaande kunt u via uw HaROP-coördinator aangeven of er nog patiënten in uw praktijk zijn die niet mobiel én jonger dan 60 jaar zijn en een vaccinatie nodig hebben. De HaROP-coördinatoren hebben via Renate Bongers een instructie ontvangen waar en hoe ze deze patiënten kunnen aanmelden.

Tweede vaccinatie AstraZeneca

Het einde van de AstraZeneca-vaccinaties is in zicht. Op donderdag 1 en vrijdag 2 juli zal voor de laatste maal in Kerkrade (Rodahal) gevaccineerd worden met AstraZeneca. Deze patiënten kunt u aanmelden tot 24 juni aanstaande. Via Renate Bongers hebben de HaROP-coördinatoren een bericht ontvangen waar en hoe deze patiënten kunnen worden aangemeld

Samenvatting surveillance week 22


Eindresultaten Corona Onderzoek Limburg

Dit factsheet beschrijft de eindresultaten van het onderzoek naar antistoffen
tegen het coronavirus in Limburg. Het doel is inzicht te krijgen in de factoren die
hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in de eerste
acht maanden van de pandemie in Limburg. Het onderzoek, uniek in soort en omvang,
vond plaats eind 2020.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-06-2021

De daling in het aanbod van COVID-19 patiënten zet over de hele linie door waardoor reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) gewoon doorgang heeft kunnen vinden en het aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis verder is gedaald: er liggen nu nog 21 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;

 • 13 COVID + op de Cohort afdeling
 • 8 COVID + op de IC ’s

Hierdoor kan de capaciteit voor COVID-19 zorg steeds verder worden afgebouwd en de capaciteit voor reguliere zorg werk weer opgeschaald; er zijn op dit moment weer 18 van de 19 OK’s in bedrijf en er wordt gewerkt aan een gestructureerd plan voor het inhalen van uitgestelde zorg, ingaande na de zomervakantie.
 
Bij de poliklinische zorg zijn de toegangstijden, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal.
Bij longziekten is er echter sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID-poli.
De tijdelijke “lateralisatie” van longziekten en interne geneeskunde blijft, mede vanwege personele problemen en overbelaste zorgprofessionals na overleg met beide huisarts organisaties tot 1 oktober a.s. van kracht.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Gelet op de positieve ontwikkelingen wordt het COVID afstemmingsoverleg HA-organisaties met ZMC gestopt. Indien noodzakelijk wordt dit opnieuw opgestart.
De vanwege COVID ingevoerde tijdelijke “lateralisatie” van longziekten en interne geneeskunde blijft vooralsnog, mede vanwege personele problemen en overbelaste zorgprofessionals, tot 1 oktober a.s. van kracht.
Daarnaast willen wij u er op attenderen dat de Post-COVID poli beschikbaar blijft
 
Dank en waardering voor de samenwerking in de regio!
Gelet op de dalende covid-cijfers gaan we het wekelijks crisisoverleg tussen de huisartsen en Zuyderland beëindigen. Daarmee vervallen ook de specifieke nieuwsbrieven.  In deze (hopelijk) laatste COIVID-nieuwsbrief willen wij namens Zuyderland onze dank en waardering naar de huisartsen in onze regio uitspreken voor het begrip en de uitermate goede samenwerking in de afgelopen 15 maanden.  Hierdoor hebben we met vereende krachten de COVID-pandemie in onze regio opgevangen en deze stormachtige tijd doorstaan. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk voor.


04 JUNI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 21-22
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg
 • Nieuws over inhaalzorg
 • Vaccinatienieuws
 • Dubbele uitnodiging
 • Nogmaals: registratie vaccinaties
 • Registratie in het Gele Boekje
 • Fraudebestendig vaccinatiebewijs
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 03-06-2021

Risico-inventarisatie: week 21-22

Het aantal covid-19 patiëntcontacten daalt. De reguliere zorgcontacten nemen toe in de huisartsenpraktijken.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Bovenstaand beeld sluit aan bij het beeld van vorige week.
 
Deze week is er geen overleg geweest van het zorg-OT. Ook het Crisisteam Westelijke Mijnstreek vergaderde niet. De daling van het aantal besmettingen is dusdanig dat we besloten hebben om de frequentie van het overleg voorlopig af te schalen. Uiteraard houden we de vinger aan de pols; bij belangrijke wijzigingen zijn de lijnen kort zodat we snel op nieuwe situaties kunnen inspelen.
 
Het is belangrijk te benadrukken dat we wel bereikbaar zijn voor alle vragen of
knelpunten rondom covid-19.

Update Handreiking BCO voor instellingen voor langdurige zorg

De update van de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorgbevat een verduidelijking van de maatregelen bij cliënten die in contact zijn geweest met een positief geteste zorgmedewerker in diens besmettelijke periode. Dit naar aanleiding van recente casuïstiek waarbij is aangegeven dat hier onduidelijkheid over is. (Zorgmedewerkers die positief zijn getest en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode en het cliëntencontact dat zij hebben gehad.)
 
Tevens is de definitie ‘in principe volledig gevaccineerd’ op groepsniveau binnen een langdurige zorginstelling toegevoegd aan het document. De definitie luidt: ‘Twee weken nadat de bewoners de mogelijkheid hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren, beschouwen we de bewoners op groepsniveau als in principe volledig gevaccineerd.’
 
Indien hieraan wordt voldaan, kunnen er versoepelingen worden doorgevoerd zoals beschreven achter deze link van het RIVM.
 
De definitie stelt verder: ‘Voor instellingen waar de vaccinatiegraad onder de bewoners binnen een locatie laag is, bijvoorbeeld minder dan 80%, valt te overwegen om binnen die locatie geen of minder versoepelingen door te voeren, omdat de risico’s van versoepelingen hier groter zijn dan op locaties met een hoge vaccinatiegraad.’

Nieuws over inhaalzorg

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij de communicatie met patiënten over passende inhaalzorg heeft de NZa de Informatiekaart passende inhaalzorg: hoe informeer ik mijn patiënten? gepubliceerd. U vindt die informatiekaart hier.


Vaccinatienieuws

Mensen geboren in 1982 kunnen vanaf vandaag online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Vanaf zaterdag 5 juni ontvangen zij de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 207.000 mensen geboren in 1982.
 
De GGD heeft inmiddels 136 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.
 

Dubbele uitnodiging

Mensen die gevaccineerd zijn, worden zoveel mogelijk uit de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat vaccinatiegegevens (nog) niet door het RIVM zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al gevaccineerd is, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Nogmaals: registratie vaccinaties

We ontvangen op kantoor nog regelmatig telefoontjes van patiënten en medewerkers over de registratie van hun vaccinatie. Iedereen die gevaccineerd is, wil dit graag terugzien in MijnRIVM. Het is dus zaak dat de registratie en de melding ervan zorgvuldig gebeurt. Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is uw gevaccineerde patiënten te registreren en te melden bij het RIVM.
                      
De HaROP-coördinatoren ontvingen hierover al eerder van het Crisisteam een mail met verdere uitleg.

Registratie in het Gele Boekje

In samenspraak met het Ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland de volgende lijn opgesteld ten aanzien van registratie in het Gele Boekje.
 
Burgers die door de GGD gevaccineerd worden, ontvangen een vaccinatiebrief met hierop de registratiekaart coronavaccinatie uit het registratiesysteem van de GGD (CoronIT). Dit is een brief waarop relevante informatie over de vaccinatie staat: datum toegediende vaccinatie, productnaam, batchnummer vaccin en een URL die linkt naar meer informatie van de Rijksoverheid over coronavaccinatie.
 
Burgers nemen soms hun Gele Boekje mee en vragen of hun covid-19 vaccinatie daarin gezet kan worden. Dat is heel begrijpelijk. Aangegeven kan worden dat burgers die over het Gele Boekje beschikken de genoemde vaccinatiebrief met de registratiekaart coronavaccinatie in het gele vaccinatieboekje kunnen invoegen of bewaren.
 

Fraudebestendig vaccinatiebewijs

De registratiekaart coronavaccinatie die burgers op de vaccinatielocatie krijgen, heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs voor covid-19. VWS werkt aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor álle Nederlanders als onderdeel van het Digitaal Groen Certificaat dat op Europees niveau wordt ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden op deze paginavan Rijksoverheid.nl.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 03-06-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft dalen.
Er liggen nu 26 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 15 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 18 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Doordat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen, zijn we begonnen met het afschalen van de coronabedden. We hebben nu 40 bedden voor coronapatiënten. Twee weken geleden waren dit nog 73.
 
 
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 15 van de 19 OK’s in bedrijf. Volgende week zullen dat er 16 en indien mogelijk zelfs 17 of 18 zijn.
Er wordt gewerkt aan een gestructureerd inhaalzorg-plan.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Het covid-afstemmingsoverleg tussen de huisartsenorganisaties en het ZMC wordt afgeschaald van wekelijks naar tweewekelijks.
 
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

 

28 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 21
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 21
 • Vaccinatienieuws
 • Geen signalen binnengekomen
 • Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960
 • Informatielijnen voor zorgprofessionals
 • Registratie vaccinatie belangrijk voor patiënt
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 27-05-2021

Risico-inventarisatie: week 21

Het aantal covid-19 patiëntencontacten daalt. Er zijn geen knelpunten geconstateerd rondom het leveren van huisartsenzorg.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

De verschillen tussen Noord- en Zuid-Limburg zijn nauwelijks groter geworden door een vergelijkbare daling. Noord-Limburg daalt naar 226 besmettingen per 100.000 inwoners, Zuid-Limburg naar 186 per 100.000 inwoners.
 
De Britse variant omvat momenteel 100% van de besmettingen.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 21


Vaccinatienieuws

Kay Liedekerken heeft het initiatief genomen om samen met de GGD druk uit te oefenen om de vertraging van de vaccinaties in zorginstellingen tegen te gaan. Omdat de tweede vaccinatieronde in de zorginstellingen in onze regio ernstig stagneert, zullen Kay Liedekerken, Renate Bongers en Marloes Bodegom komend weekend als mobiel prikteam de tweede vaccinatieronde voor hun rekening nemen.

Geen signalen binnengekomen

Vorige week hebben we een oproep geplaatst om eventuele signalen of problemen over vaccinaties voor te leggen aan Kay Liedekerken of Renate Bongers. Er zijn geen signalen zijn binnengekomen!

Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960

Een aantal praktijken heeft gereageerd op deze oproep. Inmiddels zijn de namen van de patiënten doorgegeven aan de GGD die zorg draagt voor verdere afhandeling. Het gaat om een klein aantal patiënten.

Informatielijnen voor zorgprofessionals

Er zijn verschillende informatielijnen beschikbaar voor huisartsen. In dit overzicht vindt u de belangrijkste.
Als u eenpatiënt-specifieke medischevraag heeft over vaccineren tegen covid-19 kunt u terecht bij:
 1. Het covid-19 kennisplatform. Dit vindt u hier.
 2. De RIVM-website betreffende medische richtlijnen. Daar zijn de meest recente landelijke ontwikkelingen te vinden. Deze website vindt u hier.
 3. De dossiers van de landelijke koepelorganisaties. Die vindt u hier: NHG en LHV.
 4. De vaccinatie-tegel van de Siilo-app. Binnen enkele werkdagen wordt uw vraag beantwoord.
 
Als u een niet-medische vraag heeft, zoals een logistieke of administratieve vraag, kunt u terecht bij:
 1. De RIVM-website betreffende informatie voor de uitvoerder. Deze website vindt u hier.
 2. Het Crisisteam van uw regionale koepelorganisatie (ZIO, HOZL of Meditta).
 3. De GGD Zuid-Limburg via: 5005@ggdzl.nl

Registratie vaccinatie belangrijk voor patiënt

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is uw gevaccineerde patiënten te registreren en te melden bij het RIVM. Zonder registratie en melding kan een patiënt niet het Europees coronapaspoort krijgen dat in ontwikkeling is.
 
De HaROP-coördinatoren ontvangen van het Crisisteam hierover een mail met verdere uitleg.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 27-05-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is na een extreme piek van drie weken geleden verder fors gedaald; zowel op de cohortafdeling als de IC zitten we onder onze ‘fair share’.
 
Er liggen nu 44 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
·        29op de cohortafdelingen
·        15 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 15 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 11 van de 19 OK’s in bedrijf. Als de daling in onze regio zo doorzet, kunnen we vanaf volgende week de OK-capaciteit voor ‘groene zorg’ weer langzaam opschalen. Op 26 mei heeft een proefsessie voor inhaalzorg in de Annakliniek plaatsgevonden en ook de zaterdag-inhaalzorg start naar verwachting volgend weekend weer op. Er wordt gewerkt aan een gestructureerd inhaalzorg-plan.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

21 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 20
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Belangrijk aandachtspunt AstraZeneca-vaccin
 • Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 20-05-2021

Risico-inventarisatie: week 20

We zien een lichte daling in het aantal covid-19 zorgvragen. We constateren geen knelpunten of andere belangrijke corona-gerelateerde zaken die van belang zijn voor dit moment.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Kerkrade (286).
 
Zuid-Limburg (236 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week net als Noord-Limburg (295 per 100.000 inwoners) een lichte daling in de cijfers.
 
De Britse variant omvat 97% van de besmettingen.

Vaccinatienieuws

De GGD Zuid-Limburg zet per dag ongeveer 4000 vaccinaties; in de afgelopen week in totaal 27.775 vaccinaties, opnieuw grotendeels met het BioNTech/Pfizer-vaccin (>95%). De vorige week zette de GGD Zuid-Limburg 29.952 vaccinaties.
 
In totaal zette de GGD Zuid-Limburg tot nu toe 218.489 vaccinaties. Daarvan was 72% de eerste prik. Voor zover vaccinatiegraadgegevens bekend zijn, blijkt de vaccinatiegraad in Zuid-Limburg relatief hoog en boven het landelijk gemiddelde.
 
Vandaag is bekend geworden dat de landelijke vaccinatiegraad van de doelgroep 70+ op 83% ligt.

Belangrijk aandachtspunt AstraZeneca-vaccin

Zoals bekend wil of kan een aantal patiënten om uiteenlopende redenen niet gevaccineerd worden. Ook de GGD ontvangt hierover signalen van patiënten die rechtstreeks contact opnemen met de GGD. Daarnaast zijn er patiënten van 60 jaar en ouder die, nadat er contact is geweest met de huisarts, zelf contact opnemen met de GGD om alsnog een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin te krijgen.
 
We willen graag weten of er huisartsen zijn die - ondanks de uitgebreide informatie en het advies aan patiënten om zich te laten vaccineren met AstraZeneca - vernemen dat deze doelgroep tóch via de GGD het BioNTech/Pfizer-vaccin ontvangt. Deze signalen kunt u doorgeven aan Kay Liedekerken of Renate Bongers. Graag met naam en geboortedatum van de patiënt (en met de toestemming van patiënt voor het delen van deze gegevens). 

Patiënten geboren in 1956 tot en met 1960

Heeft u patiënten in deze leeftijdscategorie die gevaccineerd willen worden met AstraZeneca maar door omstandigheden niet op de prikdatum de vaccinatie kunnen halen, dan staat het u vrij om dit achteraf zélf met de patiënt te regelen.
 
Daarnaast bestaat de optie om deze patiënten door het Crisisteam aan te laten melden bij de GGD waarna de GGD hen kan vaccineren met AstraZeneca.
Het Crisisteam heeft hiervoor, uiteraard met toestemming van de betrokkenen, de volgende gegevens van die patiënten nodig:
 
voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en naam eigen huisarts.
Deze gegevens dienen vóór woensdag 26 mei aanstaande via coronawm@meditta.nl naar het Crisisteam gestuurd te worden.
 
Het is belangrijk dat de patiënten weten dat er dan beperkte keuzemogelijkheden zijn wat betreft vaccinatiedata: ze kunnen in week 21 in Maastricht (MECC) terecht en in week 23 in Kerkrade (Rodahal).

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 20-05-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week afgenomen. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg heeft gewoon doorgang kunnen vinden
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is na een extreme piek van twee weken geleden verder gedaald, maar nog steeds op een hoog niveau; op de cohortafdeling zitten we boven ons ‘fair share’. Daarmee wijken we in onze regio vooralsnog af van het landelijk beeld en worden er nog patiënten uitgeplaatst.
 
Er liggen nu 69 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 53 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC ’s.
 
Daarnaast liggen er 20 covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Voor wat betreft de reguliere zorg zijn er op dit moment 11 van de 19 OK’s in bedrijf. Als de daling ook in onze regio doorzet, kunnen we vanaf volgende week de OK-capaciteit voor ‘groene zorg’ weer langzaam opschalen.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven gehandhaafd. Om urgente operatieve ingrepen door te kunnen laten gaan, willen wij vragen om strikte triage te blijven hanteren voor het insturen van patiënten naar de SEH.

14 MEI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 19
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 19
 • COVID – 19 aanvullende afspraken over vergoedingen
 • Vaccinatienieuws

Risico-inventarisatie: week 19

De praktijken ervaren een hoge werkdruk voor zowel de reguliere zorg als de COVID zorgvragen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Beek (479).
 
Zuid-Limburg (364 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week net als Noord-Limburg (385 per 100.000 inwoner) een lichte daling in de cijfers.
 
Varianten in de regio
 • Britse variant: 98%.
 • De ‘oude’ variant: 2%.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 19


COVID – 19 aanvullende afspraken over vergoedingen

Deze week verschenen op de site van de LHV; de update over aanvullende vergoedingen voor huisartsen(praktijken) mbt vaccinatiewerkzaamheden.

De LHV heeft de bestaande en nieuwe tarieven voor u op een rij gezet in dit bericht.

Vaccinatienieuws

Er is een vaccinatiegraad van 85% van inwoners van boven de 70 jaar. Jongere leeftijdsgroepen zijn voor 70% gevaccineerd. Hierdoor kunnen we er vanuit gaan dat elke inwoner vóór 1 juli aanstaande minimaal een eerste prik heeft ontvangen.
 
Het Janssen-vaccin wordt beschikbaar gesteld per 24 mei aanstaande en zal gegeven worden aan mensen die geboren zijn tussen 1964 en 1966. Daarnaast is het Janssen vaccin bedoeld voor de GGZ-patiënten bij een beschermd wonen instelling.
 
De RIVM heeft alle, door de huisarts aangeleverde lijsten met risicopatiënten tussen 18-60 jaar uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Er zijn slechts 180.000 van de 525.000 patiënten met een griep-indicatiegepland voor een vaccinatie. Het is nog niet duidelijk waarom dit aantal zo laag is, aangezien allen 525.000 uitnodigingen voor deze patiënten tegelijk zijn verstuurd vanuit het RIVM.

Betreffende de verdere planning van vaccinatie  ná 1 juli van dit jaar verder Is nog niet duideljk en wordt nog uitgewerkt door het RIVM. Wel is duidelijk dat de wijken waar lage opkomst voor vaccinatie is gesignaleerd, de bewoners van deze wijken pas benaderd worden NA 1 juli, als iedereen die een coronavaccinatie wenst, deze ook heeft gehad.

De Gezondheidsraad onderzoekt verder nog het interval van de twee vaccinaties van AstraZeneca

08 MEI 2021
 • Risico inventarisatie week 17
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Monitoren COVID-19 patiënten
 • COVID - 19 vaccinatie NIEUWS
 • Grensverkeer met Duitsland
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 06-05-2021

Risico inventarisatie week 17

De zorgvragen over covid-19 nemen toe en daarmee de werkdruk. Er is echter weinig tot geen uitval van personeel en tot nu zijn er in de praktijken geen knelpunten die de continuïteit van zorg in gevaar brengen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Beesel (727!).
 
Zuid-Limburg (384 per 100.000 inwoners) kende afgelopen week een lichte daling in de cijfers; Noord-Limburg (427 per 100.000 inwoners) een lichte stijging.
 
Varianten in de regio
 • Britse variant: 98%.
 • Er is een nieuwe Europese variant geconstateerd (2%).
Deze variant wordt weliswaar niet als zorgwekkend beschouwd, maar duikt wel in steeds meer plaatsen in Europa op. Dit wordt gezien als een aanwijzing voor toenemende grensoverschrijdende mobiliteit.

Monitoren COVID-19 patiënten

Saturatiemeters
Twee weken geleden heeft elke huisarts in de Westelijke Mijnstreek een saturatiemeter gekregen namens Meditta. De oplopende besmettings cijfers, de ernstige klachten die ook jongeren mensen ontwikkelen maar ook vaak het niet bewust zijn van dyspnoe bij COVID-19 patienten waren redenen voor dit initiatief. Het is goed om terug te horen dat de meters al in diverse praktijken zijn gebruikt bij COVID-19 patienten waar je ivm klachten of risicofactoren de saturatie wil monitoren.
 
COVID-19 patiënten met zuurstof thuis
Gezien het aantal besmettingen en de situatie in de beide Zuyderland ziekenhuizen willen we het protocol vervroegde uitstroom/ontslag met zuurstof weer onder de aandacht brengen. Vervroegde uitstroom vraagt om nauwkeurige monitoring in de thuissituatie. Tijdens het weekend betekent dit dat er afgestemd moet worden met de Spoedpost.
 
Dit geldt ook voor patiënten die worden ingestuurd naar de SEH en in overleg met patiënt ná triage naar huis worden verwezen met zuurstof.
 
Denk ook aan de mogelijkheid om een COVID-19 patiënt niet in te sturen maar in overeenstemming met patiënt thuis zuurstof toe te dienen al dan niet met antibiotica. Dit is zeer afhankelijk van de situatie en toestand van de patiënt. TeleMonitoring vindt dan plaats middels Chipmunk.
 
Hieronder vindt u de protocollen die van toepassing zijn:
Protocol Vervroegd ontslag cohort afdeling
Protocol SEH naar huis met zuurstof
Protocol COVID-19 patienten thuis in de Mijnstreken
Aanvraagformulier zuurstof Medidis
Aanvraagformulier telemonitoring Chipmunk
 
Al deze protocollen zullen vanaf maandag 10 mei ook in de werkafspraken- app van MCC Omnes staan.

COVID - 19 vaccinatie NIEUWS

Zwangere vrouwen
Zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren met de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Dat geldt niet alleen meer voor vrouwen met onderliggende ziekten (diabetes of hart- en longziekten), maar ook voor gezonde zwangere vrouwen. De voordelen van vaccinatie wegen op tegen mogelijke nadelen. Zij worden volgens hun leeftijdscohort opgeroepen door de GGD.


Patiënten met medisch risico (1961-2003)
Patiënten met een medisch risico, geboren tussen 1961 en 2003, kunnen vanaf morgen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Er wordt gestart met de oudste patienten in de risicogroepen.


Vaccinatie met AstraZeneca in de huisartsenpraktijken
 1. Door het tijdstip van de tweede ronde van de AstraZeneca vaccinaties komt een aantal patiënten in de problemen met de tweede vaccinatie. Deze valt midden in de zomervakantie. Het is in ieder geval NIET mogelijk om dit op te lossen door de patiënten naar de GGD te verwijzen.

  Het crisisteam is bezig met een opzet voor een gezamenlijke oplossing door AstraZeneca vaccinaties te clusteren op andere tijdstippen. Jullie horen hier nog over.

   
 2. Patiënten uit de doelgroep van de huisarts, die de AstraZeneca weigeren, kunnen ook NIET terecht bij de GGD. Het beleid is op dit moment om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren met voor hun veilige vaccins. Als patiënten het aangeboden vaccin weigeren is er op dit moment geen alternatief.

Grensverkeer met Duitsland

Mensen die geïmmuniseerd zijn of recent covid-19 hebben gehad, mogen zonder te testen naar Duitsland reizen.
Volgens de Duitse autoriteiten zijn er drie manieren waarop volledige bescherming tegen corona kan worden aangetoond:
 1. Met een bewijs van een minstens veertien dagen geleden voltooide volledige vaccinatie tegen coronamet een vaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie. 
  Dat kan het registratiekaartje van de coronavaccinatie of het ingevulde gele vaccinatieboekje zijn.
 2. Met een bewijs van een officieel positief testresultaat (zoals de PCR-test) dat dateert van minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden geleden.
 3. Met een bewijs van een positief testresultaat zoals onder 2, samen met een bewijs van toediening - van minstens veertien dagen geleden - van ten minste één vaccindosis tegen corona met een vaccin dat in de Europese Unie is goedgekeurd.
Bron: 
Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen | Das Landesportal Wir in NRW

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 06-05-2021

Er is sprake van een lokale, zeer sterk toegenomen toestroom van COVID-patiënten maar ook van non-COVID patiënten waardoor alle bedden, zowel IC als klinische bedden bezet zijn.
Er was een opnamestop, die inmiddels weer is opgeheven.
Zuyderland heeft in overleg met de VVT patiënten kunnen verplaatsen naar verzorgings/verpleeghuizen. Daarnaast zijn er via het LCPS patiënten naar elders vervoerd, onder andere naar Utrecht. 

Inmiddels kunnen patiënten weer verwezen worden, maar wordt door het Zuyderland ziekenhuis gevraagd;
 • Er wordt goed getrieerd door de huisartsen, blijf dit zo doen. 
 • Als het kan, zorg dan voor spreiding van de visites, en bij insturen probeer dit zo vroeg mogelijk op de dag te doen.
 • Als u inschat dat een patiënt ingestuurd moet worden overleg dan met de dienstdoende specialist.
 • Maak e.v.t. gebruik van de mogelijkheid tot zuurstof thuis met telemonitoring, zeker bij patiënten waar een intensieve behandeling op voorhand niet gewenst is.

30 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 17
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 17
 • Monitoren covid-19 patiënten
 • Vaccinatienieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 29-04-2021

Risico-inventarisatie: week 17

De zorgvragen over covid-19 nemen toe en daarmee de werkdruk. Er is echter weinig tot geen uitval van personeel en tot nu zijn er in de praktijken geen knelpunten die de continuïteit van zorg in gevaar brengen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in de gemeente Voerendaal (497).
 
Zuid-Limburg (430 per 100.000 inwoners) had de afgelopen week een hogere weekincidentie dan Noord-Limburg (419 per 100.000 inwoners).
 
Varianten in de regio
Britse variant: 98%
Zuid Afrikaanse variant: 1%
Braziliaanse variant: 1%.

Samenvatting zorgcontinuïteit Zuid-Limburg: week 17


Monitoren covid-19 patiënten

HACo West /Meditta/MCC Omnes hebben afgelopen week per praktijk een saturatiemeter aangeboden om thuis patiënten te kunnen monitoren zodat een mogelijk omslagpunt bij covid-19 snel in beeld is. Hierover hebben we positieve reacties ontvangen, de meter is al bij patiënten ingezet. Dit was een succesvolle actie!

Vaccinatienieuws

Vaccinatie ‘griepprikpopulatie’
De huisartsen zijn volop bezig om de lijsten van de ‘griepprikpopulatie’ door te geven. Het betreft hier patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie, die normaal gesproken jaarlijks door de huisartsen worden uitgenodigd voor de griepprik. Alle gegevens worden doorgegeven aan een derde partij die ervoor zorgt dat de brieven worden gemaakt en verstuurd.
 
Naar verwachting zullen medio volgende week de eerste brieven op de deurmatten vallen. Dit gebeurt stap voor stap met 175.000 brieven per dag. Wetend dat de totale groep ruim 1.1 miljoen patiënten bevat, zal het een kleine twee weken duren voordat iedereen een uitnodiging heeft. Deze hele doelgroep wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin.
 
Met de brief kunnen mensen zelf (online of telefonisch) een afspraak maken voor een vaccinatie. De brief – die op naam is gesteld – geldt als toegangsbewijs op de vaccinatielocatie. Zonder brief geen prik.
 
We horen dat er huisartsen zijn die zelf brieven maken, ook in Zuid-Limburg. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.
 
Hoewel door alle partijen hard wordt gewerkt om de vaccinatie voor deze medische doelgroepen voor te bereiden, doet zich op dit moment de bijzondere situatie voor dat er meer vaccins beschikbaar zijn dan 65-plussers die een afspraak maken.
 
Omdat de doorlooptijd voor bovengenoemde brieven niet meer gewijzigd kan worden, heeft VWS besloten om vanaf deze week ook de mensen uit geboortejaar 1961 een afspraak te laten maken voor vaccinatie. Daardoor is het mogelijk om alle beschikbare tijdsloten voor vaccinatie ook daadwerkelijk te vullen. Mogelijk volgt rond het weekend ook nog geboortejaar 1962 en mogelijk zelfs 1963. Hierover moet VWS nog een besluit nemen.
 
Moderna-vaccin
Vanaf medio mei zal in Zuid-Limburg ook gevaccineerd worden met het Moderna-vaccin. Hoe dit precies uitgevoerd zal worden is op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat Moderna en BioNTech/Pfizer aan elkaar gelijk geschakeld worden en parallel aan elkaar worden ingezet. Ik hoop hierover aanstaande dinsdag meer te kunnen vertellen.
 
GGD overspoeld met vragen van huisartsen en patiënten
De GGD is de laatste dagen overspoeld met vragen van huisartsen en patiënten die door huisartsen naar de GGD zijn verwezen. Het mag voor zich spreken dat de GGD deze mensen zo goed mogelijk wil helpen, maar ook zij zijn beperkt in hun mogelijkheden. VWS bepaalt immers wie geprikt wordt en wanneer.
 
Geen AstraZeneca
De GGD ontvangt op dit moment vele honderden telefoontjes van mensen die door de huisartsen worden uitgenodigd voor vaccinatie maar geen AstraZeneca-vaccin willen; een fenomeen dat we hadden verwacht. Een deel van deze mensen belt echter op advies van de huisarts. Zij geven aan dat de huisarts heeft gezegd dat ze met de GGD moeten bellen voor een ander vaccin. Helaas kan deze mensen geen ander vaccin aangeboden worden. De strategie in Nederland is dat huisartsen de doelgroep 60-64 jaar vaccineren met AstraZeneca. Daarvoor is op dit moment geen enkel alternatief, ook niet op aangeven van de huisarts.
 
Huisartsen die niet meer vaccineren
Er zijn huisartsen die aangeven dat zij niet meer vaccineren en doorgeven dat mensen de GGD moeten bellen voor een vaccinatie. Ook hierin kan de GGD niets betekenen. Het is de doelgroep van de huisartsen, die kunnen en mogen niet bij de GGD gevaccineerd worden.
 
Verhinderd voor vaccinatie-afspraak
Ook melden zich op aangeven van de huisarts bij de GGD veel mensen die verhinderd zijn op de datum dat zij de eerste of tweede prik zouden krijgen. Bijvoorbeeld vanwege vakantie, een zakelijke reis in het buitenland of een recent doorgemaakte covid-infectie. Helaas kan de GGD dit niet oplossen en zal hiervoor door de huisartsen in Zuid-Limburg een passende oplossing gezocht moeten worden. Het is dan ook zinloos om mensen hiervoor te verwijzen naar de GGD.
 
Selecte groep patiënten en AstraZeneca
Een bijzondere situatie doet zich voor bij een selecte groep patiënten waarvan zowel de medisch specialist als de huisarts een vaccinatie met AstraZeneca afraadt (doelgroep 60-64 jaar) en vraagt om een mRNA-vaccin. Het RIVM geeft op dit moment géén toestemming om deze mensen met een mRNA-vaccin te prikken. Het RIVM stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een contra-indicatie en dat AstraZeneca daarom veilig is. Deze categorie wordt volgende week uitgebreid besproken. We komen hierop terug.
 
2 miljoen prikken per week
Vorige week heeft de minister de vraag gesteld of de GGD’en kunnen opschalen naar 2 miljoen prikken per week. Voor Zuid-Limburg betekent dit ongeveer 70.000 prikken per week. Zuid-Limburg heeft inmiddels laten weten dit aan te kunnen. In de piekweken (juni) zal hiervoor nog een beperkt extra beroep gedaan worden op de huisartsen. Ook dit wordt aanstaande dinsdag vervolgd.
 
Ook ziekenhuizen moeten zich voorbereiden
VWS houdt vol dat naast deze opgave voor de GGD ook de ziekenhuizen zich moeten voorbereiden. Zij worden uitsluitend ingezet als de GGD de prikken niet verwerkt krijgt of als er onverwacht veel extra vaccins geleverd worden. Op dit moment bekijken de ziekenhuizen samen met de GGD hoe hieraan een pragmatische invulling gegeven kan worden.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 29-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week iets toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat er naar verhouding relatief meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden. Het aanbod non-covid op de SEH neemt ook toe en daarmee het extra beslag op reguliere bedden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 83 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 54op de cohortafdelingen
 • 29 op de IC ’s.
 
Daarnaast is er nog een aantal (35) covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Dankzij goede triage door de huisartsen worden bij de SEH vrijwel uitsluitend covid-patiënten aangeboden die ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. Deze patiënten worden echter vaak pas aan het einde van de dag aangeboden, waardoor er alsnog stagnatie ontstaat bij de SEH en de kliniek. Vriendelijk doch dringend verzoek om, daar waar dat enigszins mogelijk is, deze patiënten eerder bij de SEH aan te bieden.
 
De afgelopen dagen is het gelukt om enigszins de balans in het ziekenhuis te houden door het uitplaatsen van IC-patiënten, maar de situatie blijft spannend en ontwikkelt zich dagelijks. Voor de reguliere zorg zijn er op dit moment 10 van de 19 OK’s in bedrijf. Hoewel we dat zoveel mogelijk willen vermijden, is het niet uitgesloten dat de komende dagen nog iets meer OK’s gesloten worden. Dat zal nadrukkelijk afhangen van de instroom en eventuele mogelijkheden om uit te plaatsen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor nog verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.
 

23 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie week 16
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Monitoren covid-19 patiënten
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 22-04-2021

Risico-inventarisatie week 16

Het aantal vragen over covid-19 neemt toe. In de praktijken zijn verder geen knelpunten.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond plaats in Valkenburg aan de Geulle (489).
 
Het verschil tussen Noord-Limburg (424 per 100.000 inwoners) en Zuid-Limburg (343 per 100.000 inwoners) werd afgelopen week iets groter ten opzichte van vorige week. Noord-Limburg heeft hiermee nog steeds de hoogste weekincidentie van Nederland.
 
Varianten in de regio
Britse variant: 100 %.
De Zuid -Afrikaanse en Mexicaanse variant zijn afgelopen week niet aangetoond.

Monitoren covid-19 patiënten

Zoals bekend neemt het aantal covid-19 patiënten toe. We ontvangen opvallende signalen dat in sommige situaties de toestand van de patiënt verslechterd, maar de patiënt zelf zich daarvan niet bewust is. Het gaat hierbij dan met name over dyspnoe.
Eerder hebben we een protocol over ‘vervroegde ontslag met zuurstof’ aangereikt. Gezien de ontwikkelingen en de zojuist omschreven signalen is het zinvol hierop vroegtijdig in te springen met als doel longschade door het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te voorkomen en ook een hogere kans op restschade en trager herstel tegen te gaan. Dit kan eenvoudig door het aanreiken van een saturatiemeter en te handelen volgens bijgevoegd protocol. HACo West /Meditta/MCC Omnes biedt per huisarts een saturatiemeter aan.
 
LINK protocol

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 22-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat er naar verhouding relatief meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 89 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 60op de cohortafdelingen
 • 29 op de IC ’s.
 
Daarnaast is er nog een aantal covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Dankzij goede triage door de huisartsen worden bij de SEH vrijwel uitsluitend covid-patiënten aangeboden die ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. Deze patiënten worden echter vaak pas aan het einde van de dag aangeboden, waardoor er alsnog stagnatie ontstaat bij de SEH en de kliniek. Vriendelijk doch dringend verzoek om, daar waar dat enigszins mogelijk is, deze patiënten eerder bij de SEH aan te bieden.
 
Door de toename van de covid-zorg zijn we genoodzaakt de reguliere zorg nog verder af te schalen; van de 19 operatiekamers zijn er nu 14 afgeschaald.
Dat leidt tot nog meer uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.

16 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie week 15
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 15-04-2021

Risico-inventarisatie week 15

Een enkele praktijk heeft te maken met uitval van assistentes vanwege covid-19. Dat levert gelukkig (nog) geen knelpunten op, maar we moeten alert blijven en de maatregelen blijven volgen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

Het hoogste aantal besmettingen vond opnieuw plaats in de regio Brunssum.
 
Het verschil tussen Noord-Limburg (436 per 100.000 inwoners) en Zuid-Limburg (308 per 100.000 inwoners) werd afgelopen week kleiner. Noord-Limburg heeft echter nog steeds de hoogste weekincidentie van Nederland.
 
Varianten in de regio:
Britse variant: 93%
Zuid-Afrikaanse variant: 2%

Vaccinaties

Vragenlijst van de Landelijke Huisartsen Vereniging
De LHV is gisteren gestart met de inventarisatie van ervaringen met vaccineren. De LHV vindt het belangrijk te weten hoe de huisartsen aankijken tegen een toekomstige rol in de vaccinaties. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ervaringen die er tot nu zijn én om de belangen van de huisartsen zo goed mogelijk te behartigen, is input van de huisartsen essentieel. De LHV stuurt een mail met een link voor rechtstreekse deelname aan de vragenlijst. Wellicht heeft u die al ontvangen.
 
Melding GGD Zuid-Limburg
De vaccinatielocatie van de GGD roept aan het einde van de dag geïndiceerde patiënten op om het overgebleven vaccin van die dag te gebruiken. De patiënten die opgeroepen worden, komen uit de geplande afspraken van de dagen daarna. Op deze manier komt het vaccin terecht bij de juiste doelgroep en wordt er geen vaccin verspild.
 
60-minners met syndroom van Down of morbide obesitas vanaf 19 april naar GGD
Er is een oplossing aangeboden voor bovenstaande risicogroep, aldus minister De Jonge. Deze mensen kunnen worden gevaccineerd door de GGD mits ze mobiel zijn. Raadpleeg voor uitgebreide informatie deze link.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 15-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten isde afgelopen week toegenomen. Desondanks heeft zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang kunnen vinden
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis is ook verder toegenomen. Duidelijk verschil met eerder is dat, vermoedelijk als gevolg van de vaccinatie, het aandeel ouderen met covid-19 lijkt af te nemen en er naar verhouding meer patiënten uit lagere leeftijdscategorieën worden aangeboden.
 
Met name op de IC neemt de druk verder toe. Er liggen nu 84 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 57 op de cohortafdelingen
 • 27 op de IC’s.
   
Daarnaast is er nog een aantal covid-verdachte patiënten in het ziekenhuis.
 
Mede dankzij de gezamenlijke inzet en de afspraken met de beide huisartsenorganisaties blijft de opvang van covid-zorg en overige spoedzorg goed uitvoerbaar.
 
Door de toename van covid-zorg is de druk op het ziekenhuis verder toegenomen en zijn we, om de IC- en cohortcapaciteit op te kunnen schalen, genoodzaakt de reguliere zorg verder af te schalen: van de 19 operatiekamers zijn er 9 afgeschaald.
 
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten
De eerste prikronde van het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten in Zuyderland is afgerond. De opkomst was met circa 85% vergelijkbaar met de rest van het land. In mei is de tweede prikronde.

09 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 14
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update grenswerkers Duitsland
 • Vaccin-nieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Risico-inventarisatie: week 14

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regioHoogste weekincidentie: gemeente Brunssum, 455 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Zuid-Limburg: 220 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Noord-Limburg: 455 per 100.000 inwoners
 
Britse variant in Zuid-Limburg: 90%
Er is geen Zuid-Afrikaanse of Mexicaanse variant gevonden.

Update grenswerkers Duitsland

Nederland is per 6 april 2021 voor Duitsland een 'hoog incidentiegebied'. De regels ten aanzien van inreizen en het overleggen van negatieve covid-19-testuitslagen zijn dientengevolge aangescherpt.
De consequenties van deze aangescherpte maatregelen zijn voor grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland als volgt.

1. Meldingsplicht:  
 • Wie korter dan 24 uur in Nederland verblijft, hoeft de reis niet aan te melden.
 • Wie langer dan 24 uur in Nederland verblijft, dient de reis aan te melden via www.einreiseanmeldung.de/#.

2. Wie na het werk terugkeert naar Duitsland, dient een testbewijs bij zich te hebben.
 
Laten testen kan - vóórdat je de grens oversteekt naar Nederland - bij één van de Duitse testcentra. De testuitslag is 72 uur geldig is en kan dus ongeveer drie dagen gebruikt worden.


Bovenstaande informatie over grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland dateert van 6 april jongstleden. De Veiligheidsregio staat rechtstreeks in contact met daartoe bevoegde personen in Duitsland. Zodra wij actueel nieuws hierover ontvangen, zullen we dit meteen communiceren.
 
Een handige tool waarmee direct te zien is welke regels er gelden, zowel voor de reis naar Nederland als een terugreis naar Duitsland is te vinden op deze website (even naar beneden naar het groene kader scrollen).

Vaccin-nieuws

Net als AstraZeneca is ook het vaccin van Janssen een vectorvaccin. Op dit moment is niet aan te geven of Janssen dezelfde bijwerkingen zal hebben als AstraZeneca.
 
In het Moderna-vaccin zitten per dosis drie zo veel viruspartikels als in het vaccin van BioNTech/Pfizer, Comirnaty. Bij Moderna worden relatief veel bijwerkingen ervaren. Het aantal viruspartikels is een mogelijke verklaring daarvoor.
 
Bij personen die in de zes maanden voorafgaand aan de eerste prik positief getest zijn op covid-19, volstaat één prik. Wie na de eerste prik positief test, dient alsnog een tweede prik te krijgen. (Het is op dit moment namelijk niet bekend of één prik volstaat als iemand na de eerste prik positief test en daarom wordt uit voorzichtigheid het reguliere schema gevolgd. Ook de termijn van zes maanden is gebaseerd op voorzichtigheid.)

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, verder toe.
 
Er liggen nu 68 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 43 op de cohortafdelingen
 • 25 op de IC’s
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van covid-zorg neemt de druk op het ziekenhuis weer toe en zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen. Als deze stijgende lijn doorzet, kan het zijn dat we dit weekend 12 covid-bedden moeten openen; dat betekent dat we zowel in Heerlen als in Sittard één OK extra moeten sluiten. Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
Met ingang van 10 april starten we daarom met een beperkte inhaalslag: afhankelijk van beschikbare personele capaciteit gaan we op de zaterdagen 2 tot maximaal 4 OK-ingrepen in dagverpleging uitvoeren.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via ZorgDomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten gestart
Zuyderland Medisch Centrum is op 27 maart gestart met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Toediening van het eerste vaccin vond plaats op 27 en 28 maart en zal komend weekend op 10 en 11 april plaatsvinden. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later.
 
 
 

02 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 13
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD
 • Overige vaccinaties
 • Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie
 • Stichting Open Nederland
 • Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Risico-inventarisatie: week 13

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testenten opzichte van vorige week toegenomen: van 13.456 naar 13.731, een toename van 275. Toch spreekt GGD van een plateaufase.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 1007 naar 1201. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 5465 testen afgenomen, waarvan 2683 sneltesten. Daarvan waren 110 sneltesten en 212 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 470 per 100.000 inwoners.
 
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 216 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 389 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie:
418 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 94% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 82%.
 
Er zijn deze week geen andere varianten gevonden.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Afgelopen week zijn de bewoners van zorginstellingen, woonvormen voor dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten voor de tweede maal gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin.
 
De zorginstellingen die tijdens de eerste vaccinatieronde een uitbraak van covid hebben doorgemaakt, zijn in de tweede ronde meegenomen. Bewoners die covid-19 hebben doorgemaakt, zijn hierdoor volledig gevaccineerd met één prik. Bewoners die géén covid hebben doorgemaakt tijdens de uitbraak krijgen later een tweede prik, geregeld vanuit het RIVM.

Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD

Afgelopen maandag 29 maart is de Herenhof in Geleen geopend voor vaccinaties voor patiënten ouder dan 75 jaar met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Voor veel patiënten zal dit een uitkomst zijn: we horen regelmatig in de praktijken dat mensen de reis naar de vaccinatielocaties in Maastricht of Kerkrade als een probleem ervaren. Dat wordt nu dus makkelijker.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link.

Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie

InEen, LHV en NHG krijgen veel vragen over de inzet van gevaccineerde huisartsen en praktijkmedewerkers. Hoewel huisartsen en veel praktijkmedewerkers gevaccineerd zijn, zijn de uitgangspunten voor testen, quarantaine en inzet nog hetzelfde. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde namelijk vooral tegen ernstige ziekten, re-infecties kunnen na vaccinatie nog steeds voorkomen. Daarmee kan de huisarts of medewerker nog besmettelijk zijn voor ongevaccineerde patiënten of collega’s. Alleen als de continuïteit van de zorg in het gedrang komt, is het onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken. Lees meer hierover op deze link van de NHG.
 
Het kan zijn dat naar aanleiding van de onderzoeken in de VS en Israël de quarantaineregels verruimd zullen worden, maar het RIVM heeft daar nog geen officieel advies over gegeven.

Stichting Open Nederland

Door de overheid is Stichting Open Nederland opgericht. De bedoeling hiervan is via sneltesten de maatschappij voorzichtig weer toegankelijk te maken; denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen, stages et cetera. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)

Afgelopen week stuurde minister Van Ark het tijdelijke beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de covid-pandemie naar de Tweede Kamer.  InEen, LHV en NHG leverden hier in nauwe samenwerking met elkaar vanuit de huisartsenzorg een bijdrage aan. Het tijdelijk beleidskader vindt u achter deze link.
 
De basis voor de huisartsenzorg blijft het Huisartsen Rampen Opvangplan. Hoe dit werkt in coronatijd, leest u hier.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM is vrijwel onveranderd. Reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, weer toe; er liggen nu 50 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 30 COVID + op de Cohort afdelingen
 • 20 COVID + op de IC ’s
Daarnaast is er een toenemend aantal “COVID verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van COVID zorg neemt de druk op het ziekenhuis overall weer toe. Om dit goed op te kunnen vangen zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen.
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf en was de uitgestelde zorg van die periode nog niet weggewerkt.
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We lijken op dit moment daadwerkelijk aan het begin te staan van de “derde golf”.
De eerder gemaakte werkafspraken rond COVID 19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021
26 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 12
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Overige vaccinaties
 • GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021
 • Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Risico-inventarisatie: week 12

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testen ten opzichte van vorige week toegenomen: van 11.366 naar 13.156, een toename van 1.790. De toename komt vooral door testen bij kinderen en jonge gezinnen.

Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 280 per 100.000 inwoners.
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 191 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 309 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie: 399 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 82% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 71%.
 
Andere varianten
 • Zuid-Afrikaanse variant: 3 positieve meldingen in Limburg.
 • Braziliaanse variant: niet gevonden in Limburg.
 • Mexicaanse variant: niet gevonden in Limburg en ook niet in de rest van Nederland.

Vaccinatienieuws

Vaccinatie na eerdere covid-infectie
Sinds gisteren is bekend dat diegenen die in de laatste 6 maanden een bewezen covid-infectie hebben doorgemaakt, voldoende hebben aan één covid-19-vaccinatie. In de praktijk betekent dat: een selectie maken van de patiënten die bewezen corona hebben gehad in het laatste half jaar en deze selectie telkens meenemen in al gevaccineerde patiënten of nog te vaccineren patiënten met AstraZeneca. Ze hoeven dus géén vervolginjectie meer. Van het surplus kunnen andere patiënten gevaccineerd worden.
 
Vaccinatie patiënten in huisartsenpraktijken
Ook sinds gisteren is bekend dat huisartsen patiënten tussen 65 en 75 jaar met morbide obesitas of het syndroom van Down gaan vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat u nu al deze patiënten kunt selecteren/oproepen en vaccineren als u nog AstraZeneca flacons over hebt. U kunt het ook doen in de volgende vaccinatieronde die al gepland is in verband met de eerdere vaccinatie met AstraZeneca van de 63-en 64-jarigen.
 
Verder is officieel door de LHV bekend gemaakt dat huisartsen per 29 maart géén bestelling van het BioNTech/Pfizer-vaccin hoeven te doen om thuiswonende ouderen te vaccineren. Dit heeft te maken met een herzien van de te gebruiken vaccins voor deze doelgroep. Met het verruimen van de leeftijdsindicatie voor AstraZeneca en het op de markt komen van het Janssen-vaccin zouden dit vaccins zijn die logistiek veel makkelijker zijn te gebruiken voor die vaccinatieronde.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Zoals jullie zelf ook gemerkt hebben veranderd dit regelmatig. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link

GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd

De GGD Zuid-Limburg heeft afgelopen weken de vaccinatiecapaciteit fors uitgebreid. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, van 08.00 -20.00 uur.
Volgende week wordt ook de vaccinatie-locatie in Geleen geopend.
Gevraagd: medisch toezichthouders
Ondersteunend personeel is ruim voldoende ingeroosterd voor alle drie de vaccinatielocaties in Maastricht, Kerkrade en Geleen, maar de GGD heeft moeite met het invullen van de functie van medisch toezichthouder. Dit kunnen alleen (huis-)artsen zijn met een BIG-registratie. Deze BIG-registratie mag ook verlopen zijn (echter niet van voor 2018 verlopen).
 
De GGD zoekt nog (huis-)artsen die willen functioneren als medisch toezichthouder. De werkuren zijn van 08.00 - 14.00 uur en van 14.00 - 20.30 uur. De werkzaamheden bestaan vooral uit het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring en toezicht op eventuele allergische reacties. Vanzelfsprekend staat hier een honorering tegenover.
 
Huisartsen die interesse hebben kunnen zich melden bij Pascalle Metzemakers van de GGD: pascalle.metsemakers@ggdzl.nl

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt geleidelijk weer toe.
Er liggen nu 49 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 33 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
 
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC. Voor heel Limburg is 80% van het totaal aantal opgenomen patiënten momenteel bovenregionaal!
 
Doordat de reguliere zorg in het ziekenhuis is opgeschaald neemt de druk op het ziekenhuis over het geheel weer toe. Er is dus ook nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt de Britse variant steeds meer aangetroffen en lijken we aan het begin te staan van de derde golf.
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Zuyderland Medisch Centrum start komend weekend in de locatie Sittard-Geleen met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Deze patiënten worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Ziekenhuizen zoals Zuyderland organiseren het programma samen met het RIVM, NVZ, NFU en LNAZ. Op ons verzoek wordt gekeken naar een goede terugkoppeling naar de huisartsen van de gevaccineerde patiënten, net zoals bij de GGD.
Doelgroep
Er zijn meer dan 1500 patiënten uitgenodigd om een vaccinatie te komen halen in Zuyderland. Specifiek gaat het om patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers), dialyse-patiënten, patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie en patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (geboren tussen 01 januari 1947 en 28 februari 2003). De selectie is gemaakt door het RIVM. Meer informatie over de indeling van risicogroepen is ook te vinden op de website van het RIVM.
 
Hoe om te gaan met vragen
Iedereen die in aanmerking komt voor dit specifieke vaccinatiebeleid met Moderna ontvangt van het ziekenhuis een brief met uitleg en instructies. Wanneer patiënten uit deze betreffende doelgroep u zouden bellen over dit vaccinatieprogramma, kunt u hen verwijzen naar het Klant Contact Centrum (KCC) van Zuyderland (088 – 459 85 67). Huisartsen worden verzocht om patiënten die géén uitnodiging hebben gehad en bellen over het vaccinatiebeleid niet naar het ziekenhuis te verwijzen, maar naar de richtlijnen van het RIVM.
 
Moderna-vaccin in twee stappen
Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het eerste vaccin wordt komend weekend op 27 en 28 maart en op 10 en 11 april toegediend. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later. Hiervoor worden de patiënten nog uitgenodigd. Van belang is dat patiënten de gezondheidsverklaring die zij samen met de uitnodiging via de post ontvangen, invullen en meenemen.
 
Gegevens geregistreerd
Na het ontvangen van het vaccin worden de persoonsgegevens en het soort vaccin dat is toegediend geregistreerd in het ziekenhuissysteem. Indien de patiënt toestemming verleent, worden deze gegevens ook gedeeld met het RIVM. Dat is belangrijk vanwege de veiligheid, voor onderzoek (om te kijken of het vaccin goed werkt), maar ook bijvoorbeeld om patiënten snel te kunnen waarschuwen bij eventuele bijwerkingen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de informatie over de vaccinatie per patiënt ook naar de huisarts te sturen. Dat zal in ieder geval pas achteraf plaatsvinden en mogelijk via een Edifact/Zorgmail-bericht of via een receptkoppeling zoals de GGD.

19 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 11
 • Stand van zaken in de regio
 • Patiënten in de grensregio’s
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen
 • Scenario ‘code zwart’
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Risico-inventarisatie: week 11

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is er een toename van het aantal testen ten opzichte van vorige week: van 8.980 naar 11.366, een toename van 2.386.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 582 naar 724. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 4254 testen afgenomen, waarvan 1928 sneltesten. Daarvan waren 81 sneltesten en 143 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein, namelijk 207 per 100.000 inwoners.
 
Wat opvalt is dat er veel positieve testen zijn bij kinderen en hun ouders.
 
De covid-infecties in de verpleeghuizen zijn fors gezakt. Inmiddels hebben de bewoners hun tweede coronavaccinatie gehad.
 
Zaanstreek-Waterland kende de hoogste weekincidentie: 352 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 71% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 65%.
 
Zuid-Afrikaanse variant
In Limburg één besmetting.
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Patiënten in de grensregio’s

Inmiddels is het duidelijk dat het land waar je woont ook het land is waar je je vaccinatie krijgt. Dat is logisch, want Nederland bijvoorbeeld berekent op basis van zijn Basisregistratie Personen (BRP) het aantal benodigde vaccins om de hele Nederlandse populatie te vaccineren.
 
Dit geeft problemen in de grensregio’s, vooral bij patiënten die in Nederland wonen maar een buitenlandse huisarts hebben. Zij staan niet ingeschreven bij een Nederlandse huisarts en zijn dus ook niet ‘zichtbaar’. Aan dit probleem zal op landelijk niveau bekendheid gegeven worden. Afgesproken is dat de GGD deze groep inwoners gaat vaccineren, conform de vaccinatiestrategie (dus op indicatie van leeftijd/hoog risico et cetera).
 
Voor patiënten die in het buitenland wonen en een Nederlandse huisarts hebben, geldt andersom hetzelfde: je wordt gevaccineerd door het land waar je woont.
 
Daarnaast is er nog het probleem van patiënten die in Nederland wonen, medisch gezien een hoge risicogroep vormen maar in behandeling zijn bij een specialist in het buitenland (ZOL Genk, Leuven of Aken). Met deze subpopulatie is men nog bezig, daar is nog geen duidelijke oplossing voor.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

In de week van 29 maart zal de tweede vaccinatieronde van bewoners van zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten met het BioNTech/Pfizer-vaccin plaatsvinden.
Conform de instructies van het RIVM worden de bewoners die de eerste vaccinatie gemist hebben tóch meegenomen. Via de LHV-kring Limburg is de vraag aan het landelijk koepeloverleg gesteld hoe om te gaan met bewoners die het laatste half jaar bewezen covid hebben doorgemaakt. De Gezondheidsraad heeft immers gesteld dat deze patiënten maar één coronavaccinatie nodig hebben. Elke zorginstelling in de regio wordt op dit moment bevraagd naar de actuele status van haar bewoners. Op deze manier worden de beschikbare BioNTech/Pfizer-vaccins optimaal ingezet.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Maandag 15-3-21 is er HaROP-overleg geweest. De HaROP-coördinatoren zijn geïnformeerd over de voor huisartsen relevante ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie. Daarnaast zijn er punten zoals het registreren van vaccinaties en melden hiervan aan het RIVM aan de orde geweest. Mocht je als huisarts vragen hebben hierover, dan kun je bij je HaROP-coördinator terecht. De coördinatoren hebben onderling informatie uitgewisseld over de verschillende HIS’en en de registratie van coronavaccinaties.

GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen

Vanaf maandag 15 maart ontvangen huisartsen een bericht als hun patiënt is gevaccineerd door de GGD, mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De GGD heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld om het verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts mogelijk te maken. De meldingen komen binnen als MEDREC-afleverbericht in je HIS.
 
Op het moment dat blijkt dat het systeem stabiel werkt, worden er ook met terugwerkende kracht berichten verzonden van vaccinaties die voor 15 maart zijn uitgevoerd door de GGD.
 
Het volledige bericht van de LHV over dit onderwerp is te vinden via deze link.
 
Voor verdere vragen kun je de helpdesk van je HIS benaderen.

Scenario ‘code zwart’

Door de scenarioschrijvers wordt april nu als meest spannende maand gezien. De vaccinatie van kwetsbare ouderen en nu ook van de 60- tot 64-jarigen helpt weliswaar in de druk op de ziekenhuisbedden, maar de Britse variant is duidelijk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. Dit zorgt nog steeds voor een lange en brede tweede besmettingsgolf.

Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijke komst van code zwart in Zuid-Limburg. Code zwart is een moment waarop er geen mogelijkheid meer is om patiënten in het regionale ziekenhuis en ook niet in aangrenzende ziekenhuizen in de regio op te nemen. De drie huisartsenorganisaties in Zuid-Limburg hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld hoe dan toch nog de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Dit plan is afgestemd met de RAV, het Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. Er wordt op dit moment nog nader afgestemd hoe patiënten dan wel nog eventuele diagnostiek kunnen krijgen in het ziekenhuis. Geen opnamecapaciteit betekent niet automatisch dat patiënten niet onderzocht kunnen worden om na diagnose thuis verder behandeling te ondergaan.
 
Mocht Zuyderland in code zwart terechtkomen dan betekent dit dat de SEH kan uitbreiden naar de Spoedpost. We hebben de afspraak gemaakt dat - in tegenstelling tot bij de vorige infectiegolf - Zuyderland een deel van de Spoedpost gaan gebruiken: het callcentrum en behandelkamer 1 en spreekkamer 2 blijven voor de Spoedpost.
 
Uiteraard blijft dit een moeilijke situatie die ertoe zou kunnen leiden dat niet alles altijd even soepel verloopt. Het blijft pionieren maar we rekenen op een ieders begrip.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft redelijk stabiel.
Er liggen nu 41 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 9 op de IC’s
Er worden af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Op basis van deze ontwikkelingen is de reguliere zorg in het ziekenhuis opgeschaald, maar er is nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

12 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 10
 • Stand van zaken in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Registratie vaccinatie in HIS
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Risico-inventarisatie: week 10

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

Ten opzichte van vorige week is er een toename van het aantal testen in de teststraten van de GGD Zuid-Limburg: van 8332 naar 8980, een toename van 648.
 
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer af, van 616 naar 582. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 3013 testen afgenomen, waarvan 1520 sneltesten. Daarvan waren 74 sneltesten en 84 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Beekdaelen, namelijk 175 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Limburg kent op dit moment het laagst aantal besmettingen van heel Nederland. Noord-Holland kent de hoogste weekincidentie: 374 op 100.000 inwoners.
 
Het blijkt dat er bijna geen uitbraken/clusters meer zijn in de VVT-sectoren: het positieve effect van het vaccineren wordt daar al duidelijk.
 
Britse variant
In week 7 was de Britse variant in Nederland in 65% van de positieve testen aanwezig. Deze variant wordt in Nederland geschat op 30% besmettelijker dan de eerder dominante ‘klassieke’ variant. In Limburg was de Britse variant pas in week 8 in 65% van de positieve testen aanwezig.
 


Zuid-Afrikaanse variant
Er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden in Limburg. De schatting is dat deze variant 25% besmettelijker is dan de ‘klassieke’ variant.
 
Mexicaanse variant
In Zuid-Limburg zijn hiervan twee clusters gesignaleerd, één in een gehandicapteninstelling (27 positieve gevallen, waarvan 5 medewerkers) en één op een zorgboerderij (8 positieve gevallen, waarvan 1 medewerker).
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Het RIVM meldt op zijn website dat de tweede vaccinatieronde bij zorginstellingen plaats zal vinden in de week van 29 maart aanstaande. Op dit moment weten we niet of dit de definitieve datum is. We zijn al begonnen met de voorbereidingen, waarbij we de evaluatiepunten uit de eerste ronde hebben meegenomen.
 
Er is nog een aantal punten dat onderzocht moeten worden en waarvan we de aanpak nog moeten uitwerken. Dit heeft te maken met het nieuwe advies van de Gezondheidsraad dat stelt dat één vaccinatie na in het laatste half jaar doorgemaakte covid volstaat. VWS moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Registratie vaccinatie in HIS

Verwerking van toegediende vaccinaties bij patiënten - zowel met AstraZeneca als met BioNTech/Pfizer (via het vaccinatieteam) - in het HIS is een verantwoordelijkheid van de eigen huisarts van de patiënt. Vanuit het HIS wordt een terugkoppeling gegeven aan het RIVM.
 
Het kan zijn dat de vaccinatielijsten vanuit de verzorgingshuizen vertraagd zijn; dat heeft te maken met de aanlevering vanuit de verzorgingshuizen. Het Crisisteam doet er alles aan om deze lijsten zo snel mogelijk naar de eigen huisartsen te versturen. Dit onderwerp komt terug op de agenda in het overleg met de HaROP-coördinatoren op maandag 15/3/21.
 
Overleg met uw HIS-leverancier welke registraties in het HIS (inclusief batchnummer en toestemming patiënt) noodzakelijk zijn om de patiënt centraal aan te melden bij het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) van het RIVM.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Aanstaande maandag 15-3-21 vindt weer een overleg plaats. Wilt u graag een agendapunt aan de orde laten komen, meld dit dan via uw HaROP-coördinator.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis neemt geleidelijk af.
 
Er liggen nu 37 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 26 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC’s.
Er worden wel af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, zowel naar de IC als de cohortafdeling.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen kan de reguliere zorg in het ziekenhuis steeds verder opgeschaald worden.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

05 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 9
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde
 • Overige vaccinaties
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Risico-inventarisatie: week 9

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

In de provincie Limburg is sprake van een lichte afname van het aantal besmettingen. In Zuid-Limburg waren er 122 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 217 per 100.000 inwoners. Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in de gemeente Vaals, namelijk 247 per 100.000 inwoners.
 
Het totaal aantal testen dat in de regio is afgenomen bij de GGD Zuid-Limburg bedroeg afgelopen week 8332.
 
Het besmettingsniveau is nog steeds hoog en staat dus nog steeds op niveau ‘ernstig’. De Britse variant wint meer terrein in Limburg en is gestegen naar 40% in week 7. Eén week eerder was dit 21%. Landelijk ligt dit percentage zelfs boven de 50. Dit alles noodzaakt ons rekening te houden met een forse toename van het aantal besmettingen. In de voorbereidingen daarop nemen we ook het scenario mee waarin de SEH deels onze Spoedpost in gebruik gaat nemen. Dat zou bijvoorbeeld alleen in de weekenden kunnen of, afhankelijk van de ontstane situatie, alle dagen. Zoals de plannen nu zijn uitgewerkt, zal de Spoedpost dan verplaatst worden naar een aanpalende polikliniek.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van de eerste ronde van de vaccinatie van deze doelgroepen. De knelpunten uit die eerste ronde worden omgezet in verbeterpunten voor de tweede ronde.
De exacte datum van de tweede ronde is nog niet bekend. Die wordt uit veiligheidsoverwegingen pas op het laatste moment kenbaar gemaakt aan het Crisisteam. Inmiddels zijn we alweer gestart met de voorbereidingen van de tweede ronde, zodat we startklaar zijn zodra we weten wanneer de vaccins geleverd worden.
 
Voor de tweede vaccinatie bij patiënten is inmiddels een nieuwe richtlijn uitgegeven door het RIVM. Klik HIER om deze richtlijn te raadplegen.
 
De administratieve nazorg rondom de vaccinaties is nog niet afgerond. De huisarts krijgt via Meditta bericht over de gevaccineerde patiënten zodat de gegevens zo snel mogelijk verwerkt kunnen worden in het HIS. De financiële afwikkeling van de vaccinaties verloopt via Meditta. Huisartsen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Overige vaccinaties

De vaccinatiestrategie van andere leeftijdsgroepen (18- tot 60-jarigen) is binnen de hagro’s geïnventariseerd door de HaROP-coördinatoren. Gepeild is of de huisarts/huisartsenpraktijk zelf gaat vaccineren of het centraal wil organiseren.
Inmiddels vraagt het landelijk bestuur van de LHV aan de ledenraad om een nieuw mandaat voor een nadere uitwerking van de covid-vaccinaties. De huisartsen zijn hierover per e-mail benaderd. In grote lijn komt het erop neer dat de huisartsen:
 • of zélf vaccineren
 • of deelnemen aan een grootschalige inzet van huisartsen in samenwerking met de GGD en mogelijk ook de ziekenhuizen.
Bovenstaand zal samen met de HaROP-coördinatoren besproken worden in het eerstvolgende overleg. Het is dus van belang dat de HaROP-coördinator wensen, voorkeuren en andere belangrijke feiten kent zodat ze meegenomen kunnen worden in het overleg.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 55 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 39 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

26 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 8
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten
 • Uitbreiding vaccinatiecapaciteit
 • Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Risico-inventarisatie: week 8

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten

Het zal niemand ontgaan zijn dat we deze week gestart zijn met de vaccinatie van bewoners van zorginstellingen en (kleinschalige) woonvormen met dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen zijn gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin. 
Het RIVM en het Ministerie van VWS bepalen door wie deze doelgroepen gevaccineerd worden en met welk vaccin. De huisartsenposten zijn aangewezen vanwege de bewerkelijkheid van het vaccin wat betreft vervoer en gekoeld bewaren.
 
We wisten dat dit eraan zat te komen, maar toch blijft het een hele organisatie met onverwachte ontwikkelingen en hectische momenten. We geven jullie een aantal voorbeelden.
 1. De levering. Het feit dat de levering tot op het laatste moment bewust niet door VWS gecommuniceerd mag worden vanwege een mogelijke ‘run’ op het vaccin vanuit criminele circuits, maakt de organisatie complex. We wisten wel de dag, maar niet het tijdstip waarop de vaccins zouden arriveren.
 2. De vaccinatieroutes. Om dezelfde reden werd ook geadviseerd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de door ons geplande vaccinatieroutes en -tijdstippen. Vandaar dat we die ook niet aan jullie kenbaar hebben gemaakt.
 3. Het vaccin zelf. BioNTech/Pfizer-vaccin is vanwege de houdbaarheid en bewerkelijkheid niet het meest geschikte vaccin om in te zetten bij 59 verschillende locaties, alleen al in de Westelijke Mijnstreek.
 4. Zes vaccinaties per flacon. Per flacon kunnen 6 vaccinaties worden toegediend. Dat betekent dat op elke locatie een veelvoud van 6 vaccinaties beschikbaar is. Op bijna elke locatie was vaccin over, dat volgens de richtlijnen van het RIVM onder meer is gebruikt voor: personeel dat meehielp met vaccineren; zorgmedewerkers van de locatie waar gevaccineerd werd; zorgmedewerkers van Meditta met direct patiëntencontact; zorgpersoneel van Zuyderland (ook een van de locaties) dat nog geen oproep had gekregen.
 5. Veel wisselingen op locaties. In de week voorafgaand aan de vaccinaties waren veel patiëntwisselingen op de locaties door verhuizingen, overlijden en afdelingen met covid-infecties. Soms werden ad hoc nog locaties toegevoegd die door praktijken over het hoofd waren gezien.
 6. Mobiele vaccinatieteams. De verrassenderwijze versnelde leveringen van AstraZeneca aan Limburgse huisartsenpraktijken leidde tot een begrijpelijke afmelding voor een mobiel vaccinatieteam. De bereidwilligheid van waarnemers uit onze en zelfs buiten onze regio heeft ervoor gezorgd dat we op alle routes een goed geolied team hebben ingezet. Elk team was voorzien van een apotheker die bekend is met het bereiden van het vaccin én bevoegd om te ‘poolen’.
 
Hartverwarmend waren de ontvangsten op de locaties, alle patiënten en zorgmedewerkers waren echt blij eindelijk gevaccineerd te worden. Op één locatie werd het vaccinatieteam met slingers verwelkomd, op een andere hebben ze de prik gevierd met lekkere vlaai
 
We kijken terug op een geslaagde vaccinatie van de bewoners van alle zorginstellingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Over ongeveer 4 weken wordt de tweede prik toegediend; de datum is nog niet vrijgegeven door het RIVM.
 
Voor de tweede vaccinatieronde evalueren we de logistieke processen en zullen we enkele knelpunten die we tegenkwamen verbeteren. De noodzaak tot het behouden van overzicht en de vele vragen van zowel instellingen, personeel als huisartsen hebben ertoe geleid dat mogelijk op onderdelen de communicatie deze week enigszins te wensen heeft overgelaten. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om tussendoor de vele mails te beantwoorden - waarvoor onze oprechte excuses.
 
Eerder hebben we gecommuniceerd dat bij onduidelijkheid of vragen de HaROP-coördinator het aanspreekpunt is. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat dit blijkbaar goed gewerkt heeft.
 
Een groot woord van dank aan álle mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd, op welke manier dan ook, aan het realiseren van deze eerste vaccinatieronde. We kunnen terugkijken op een prachtige week waarin in vier dagen 1271 patiënten op 59 locaties zijn gevaccineerd!

Uitbreiding vaccinatiecapaciteit

De vaccinatiecapaciteit zal de komende periode dusdanig worden uitgebreid dat er landelijk 1,5 miljoen inwoners per week door de GGD worden gevaccineerd. Het Ministerie van VWS wil daarnaast dat huisartsen en ziekenhuizen daarbovenop nog eens 1 miljoen inwoners extra vaccineren. In totaal komt dat dus neer op 2,5 miljoen inwoners per week die gevaccineerd gaan worden. De komende twee weken wordt hierover op landelijk niveau vergaderd door het RIVM, het Ministerie van VWS, de GGD’s, de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties.
 
Kay Liedekerken zal namens de huisartsen als contactpersoon optreden. We streven naar een nauwgezette communicatie hierover. We zullen ook de HaROP-coördinatoren van informatie voorzien.

Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken

Vanuit de Veiligheidsregio wordt gewezen op de mogelijkheid om priklocaties van huisartsen aan te melden zodat de politie extra alert kan zijn. Dat betekent dat de politie snel reageert op een telefoontje vanuit de priklocatie en langs zal komen mochten er problemen zijn. Ook kan de wijkagent op de dag van vaccineren een extra oogje in het zeil houden.
 
Mocht een praktijk van deze mogelijkheid tot aanmelding gebruik willen maken of verwachten dat er problemen gaan ontstaan op de dagen van de vaccinatie, mail dit dan s.v.p. naar Kay Liedekerken met vermelding van de datum, het tijdstip, de locatie en de naam van de praktijk. Kay heeft contact met de Veiligheidscoördinator en zal zorgen dat de gegevens bij de politie terechtkomen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 42 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 10 op de IC’s.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

19 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 7
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Wat te doen met immuungecompromitteerden?
 • Vaccinaties
 • Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Risico-inventarisatie: week 7

Vergeleken met vorige week is er weinig veranderd in onze regio. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners.

Aantal besmettingen in de regio

Het aantal besmettingen daalt gestaag. Afgelopen week waren de meeste besmettingen in Landgraaf. Zuid-Limburg heeft 149 besmettingen per 100.000 inwoners. Noord-Limburg heeft nog steeds een iets hoger aantal besmettingen: 182 per 100.000 inwoners.

Wat te doen met immuungecompromitteerden?

Over dit onderwerp is contact geweest met het RIVM. Vandaag echter blijkt dat er teveel onduidelijkheden zijn om aanbevelingen te doen. We hebben op landelijk niveau om een duidelijke richtlijn hiervoor gevraagd.

Vaccinaties

Afgelopen week zijn we bezig geweest met de voorbereidingen van de vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin van de bewoners van instellingen. Het vaccineren start aanstaande maandag en zal gedurende de gehele week plaatsvinden.  
 
Het mobiel vaccinatieteam bestaat uit een huisarts, een assistente en een chauffeur en wordt in de bereiding van het vaccin ondersteund door een apotheker. Een apotheker mag het product poolen, hiermee voorkomen we onnodig spillage. Uiteraard is elk team voorzien van de nodige instructies. We hopen volgende week positieve berichten op de crisispagina te kunnen melden!

Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren

Zodra de vaccinaties in de instellingen zijn voltooid én de individuele huisartsen klaar zijn met het vaccineren van de 63- en 64-jarigen, plannen we een bijeenkomst met de HaROP-coördinatoren om de eerste vaccinaties te evalueren.

Ter voorbereiding hierop vragen we de HaROP-coördinatoren om met hun achterban de vaccinatiestrategie van de volgende doelgroep (de 18- tot 60-jarigen), te bespreken. Hun bevindingen worden in de HaROP-bijeenkomst teruggekoppeld.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 46 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 35 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC
Het ziekteverzuim is nog wel hoog maar laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week opnieuw verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
In de VVT-sector in onze regio is sprake van recente oplevingen van het aantal besmettingen, waardoor uitplaatsen naar de VVT moeizaam is (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Afspraken over de spoedstroom
We signaleren dat covid-patiënten af en toe niet conform de afgesproken routing worden aangeboden, waardoor extra verplaatsingen noodzakelijk zijn. Om dit te voorkomen verzoeken wij vriendelijk doch dringend onderstaande afspraken over de spoedstroom aan te houden en intern te communiceren. Deze zijn nog steeds van kracht en gelden tot nader bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de longoncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is overdag en in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologiepatiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen.
  Als doorsturen niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is - dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal isdat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater, bereikbaar via telefoonnummer 088-459 9112.
  Mocht de geriater niet te bereiken zijn (geriatrie heeft geen continue dienstbezetting), dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. (In principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient voor de locatie Heerlen overlegd te worden met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist: 088-459 9112.
  Net als in de eerste covid-periode weten zij waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.

12 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 6
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21
 • Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Risico-inventarisatie: week 6

Afgelopen week zijn meerdere praktijken in onze regio geconfronteerd met covid-19 positieve besmettingen van personeel of huisartsen. De patiëntenzorg is daardoor gelukkig niet in het gedrang gekomen. We merken dat binnen de hagro’s een enorme bereidheid is elkaar te helpen!

Aantal besmettingen in de regio

In Zuid-Limburg is ondanks een lichte daling van het aantal besmettingen de situatie nog steeds ernstig te noemen. De Britse variant neemt toe in Noord-Limburg, in Zuid-Limburg is geen toename te zien.
 
Het R-getal voor de huidige variant is: 0,89
Het R-getal voor de Britse variant is: 1,11

Vaccinaties

Tweede vaccinatieronde Maastricht UMC+
Iedereen die op 29 of 30 januari jongstleden gevaccineerd is in het Maastricht UMC+ zal binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de tweede ronde. Deze ronde zal, afhankelijk van het leveren van het vaccin, mogelijk plaatsvinden op 26 februari.
 
63- en 64-jarigen / patiënten met morbide obesitas en syndroom van Down
De huisartsen in Zuid-Limburg kunnen starten met de vaccinatie van de doelgroep 63- en 64-jarigen (geboortejaar 1956 en 1957). Het Crisisteam adviseert om met deze doelgroep óók alle medewerkers van de praktijk, al dan niet in dienst van Meditta, mee te nemen.
 
Naast bovenstaande doelgroep kunnen ook patiënten tussen 18 en 64 jaar met zogeheten morbide obesitas (BMI>40) en patiënten met het syndroom van Down worden meegenomen.
 
Voor deze drie doelgroepen wordt het vaccin van AstraZeneca geleverd.
 
Raadpleeg voor meer informatie hierover onderstaande link:
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/aanpak-met-astrazeneca-vaccin-verder-uitgewerkt
 
Bewoners van zorginstellingen
Vanaf 22 februari wordt begonnen met de vaccinatie van de bewoners van zorginstellingen. Daarvoor wordt een mobiel vaccinatieteam ingezet. De huisartsen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld ontvangen hierover nog informatie.
 
18- tot 60-jarigen
Vanuit het Crisisteam is Renate Bongers bezig met een peiling onder de huisartsen om een beeld te krijgen van de wensen in onze regio voor wat betreft het vaccineren van de 18- tot 60-jarigen. Deze grote groep (voor heel Nederland 7 miljoen patiënten) wordt door de huisartsen samen met de GGD later dit voorjaar/in de zomer gevaccineerd. Om een afweging te maken tussen centraal of decentraal organiseren van de vaccinaties willen we via door de praktijken aangeleverde cijfers een inschatting maken.

Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator

Zoals eerder aangegeven worden de HaROP-coördinatoren uitgebreid geïnformeerd door het Crisisteam. Maar als Crisisteam ontvangen wij ook belangrijke informatie van de HaROP-coördinatoren die we meenemen in onze plannen en communicatie. Crisisteamlid Renate Bongers is de liaison tussen het Crisisteam en de HaROP-coördinatoren. Zij beantwoordt inmiddels vele vragen die onder coördinatoren en huisartsen leven en haalt daar waar nodig onduidelijkheden weg. Heeft u vragen, raadpleeg dan de HaROP-coördinator van de hagro.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment verder af.
 
Er liggen nu 66 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 55 op de cohortafdelingen
 • 11op de IC’s.

Op basis van deze daling hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim blijft hoog en dat heeft nog steeds impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT nog steeds cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder druk en is uitplaatsen naar de VVT moeizaam (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Post-covidzorg
Patiënten die een covid-19-infectie hebben gehad kunnen in uiteenlopende mate last hebben van post-covidklachten.
 
Verwijzen
Als verwijzer heeft u verschillende mogelijkheden om patiënten in dit verband te verwijzen:
 1. voor met name lichamelijke post-coronaklachten: naar de fysiotherapeut (50 behandelingen), ergotherapeut (8 uur) of diëtist (7 uur);
 2. voor lichamelijke én cognitieve post-coronaklachten: naar een multidisciplinaire aanbieder;
 3. bij ernstige klachten en na opname in het ziekenhuis/IC: naar de post-covidpoli van de longartsen of de revalidatie.
 
Gezamenlijke triage
Om de wachttijden voor patiënten met klachten ten gevolge van covid-19 bij de polikliniek longgeneeskunde zo kort mogelijk te houden, hebben de afdelingen Longgeneeskunde en Revalidatie van Zuyderland MC samen met Adelante Volwassenenrevalidatie een gezamenlijke triage opgezet. Het doel is de patiënten zoveel mogelijk direct op de juiste plek te behandelen en te voorkomen dat ze onnodig op een verkeerde wachtlijst terechtkomen.
 
Uw verwijzing naar de post-covidpoli wordt door de Revalidatiearts of de Longarts op basis van triage beoordeeld. Daar wordt bepaald of het primair een patiënt voor revalidatie of voor longgeneeskunde is.
 
De revalidatiebehandeling zal veelal op locatie in Zuyderland kunnen plaatsvinden. In de situatie dat revalidatie bij Adelante locatie Hoensbroek geïndiceerd wordt, ontkomt Zuyderland er niet aan de verwijzing aan u terug te sturen met de vraag om deze alsnog door te verwijzen naar revalidatie Adelante. Dat kan in Zorgdomein door dezelfde verwijzing door te zetten. Dit alles veronderstelt de instemming van de patiënt. Zuyderland heeft de patiëntinformatie hierover inmiddels aangepast:


Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Vanaf deze maand ontvangt u geautomatiseerd een melding wanneer uw patiënt een positieve coronatestuitslag heeft of is gevaccineerd. Wij leggen u in DIT document uit hoe dit
proces vanuit de GGD naar uw praktijk is ingeregeld, hoe u deze meldingen ontvangt en welke informatie deze meldingen bevatten.

05 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 5
 • Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • Scenariodenken code zwart
 • Vaccinatiestrategie
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21
 • Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie
 • Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH
 • Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Risico-inventarisatie: week 5

Ook afgelopen week is de patiëntenzorg niet in gevaar gekomen. Eén huisarts is in quarantaine.

Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed

Het Crisisteam heeft de afgelopen weken de HaROP-coördinatoren steeds uitgebreid geïnformeerd. Andersom krijgt het Crisisteam essentiële informatie van de coördinatoren. De samenwerking verloopt goed en is efficiënt voor alle betrokkenen - zeker ook voor de huisartsen. Dank aan de HaROP-coördinatoren en huisartsen voor de respons. We ervaren hen als een waardevolle aanvulling en belangrijke denktank in de bestrijding van het coronavirus.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond

Samen met HOZL en ZIO is het gelukt de huisartsen en waarnemers in onze regio te vaccineren. Complimenten aan Marijn van Oord als voorzitter van de Kring voor al zijn inspanningen in deze.

Aantal besmettingen in de regio

In de regio Zuid-Limburg zijn er 156 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 270 per 100.000 inwoners. De toestand is dus nog steeds zeer ernstig te noemen.


Britse variant

In Geleen zijn twee besmettingen met de Britse variant vastgesteld, in Maastricht drie.

De prognose dat twee derde van de besmettingen door de Britse variant (R 1,3) veroorzaakt zou worden, is vooralsnog niet bevestigd in een onderzoek van het Maastricht UMC+. Uit 600 monsters komen slechts 12 positieve testen van de Britse variant.

Scenariodenken code zwart

Het Crisisteam overlegt met Zuyderland over de te treffen voorbereidingen voor het geval code zwart, het meest gevreesde scenario, werkelijkheid zou worden. Code zwart betekent dat geen enkele patiënt meer in het ziekenhuis opgenomen kan worden, ook niet bij buur-ziekenhuizen. Naar verwachting liggen verpleeghuizen en verzorgingshuizen dan ook vol met patiënten.
 
Uitgangspunten voor de Spoedpost bij code zwart zijn:
 • SEH neemt Spoedpost over
 • de Spoedpost zal verhuizen naar een aanpalende poli (bijvoorbeeld poli chirurgie of orthopedie), eveneens gelegen op de eerste verdieping (aan de andere kant van de SEH)
 • het callcenter op de Spoedpost blijft gehandhaafd.

De verwachting dat dit zich rond 4 maart zou kunnen voordoen, is bijgesteld. Nu verwacht men de piek in de toename van de Britse variant rond de laatste week van februari.

Vaccinatiestrategie

Zoals bekend kunnen we mogelijk heel snel – in februari - overgaan tot het vaccineren (met het Moderna-vaccin) van bewoners in zorginstellingen.  
 
Het gaat hierbij om alle patiënten die ION bij de huisarts zijn ingeschreven en in een verzorgingshuis dan wel een kleinschalige woonvorm voor verstandelijk gehandicapten wonen.
Inmiddels hebben we van de instellingen en de woonvormen per huisarts een overzicht ontvangen van betreffende bewoners. Ondanks het feit dat we op dit moment niet weten wanneer we de vaccins ontvangen, willen we toch de nodige voorbereidingen treffen zodat we klaarstaan wanneer de vaccins worden geleverd. Uiteraard wordt u geïnformeerd over hoe het vaccineren gaat plaatsvinden (met een mobiel team). Verdere informatie hierover wordt u verstrekt via de crisispagina én via uw HaROP-coördinator.
 
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u de patiënten in de doelgroep nu te controleren op een eventuele contra-indicatie. U ontvangt hierover een mail met instructie.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment licht af.
Er liggen nu 71 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 52 op de cohortafdelingen
 • 19op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Hoewel de cijfers een lichte daling laten zien, is de covid-bezetting in Zuyderland al geruime tijd boven de ‘fair share’- norm waardoor uitplaatsingen nog steeds noodzakelijk zijn. Op basis van de bezetting verwachten wij weer meer OK’s te kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie

Patiënten vragen zowel in huisartsenpraktijken als bij hun behandelaar in het ziekenhuis om voorrang bij het toedienen van het coronavaccin op grond van hun medische indicatie. De volgorde van de groepen die in aanmerking komen voor vaccinatie wordt echter bepaald door het RIVM. Om te voorkomen dat we als huisartsen en ziekenhuis patiënten met deze vraag naar elkaar verwijzen, s.v.p. communiceren dat we ons allemaal houden aan de RIVM-richtlijnen. Patiënten kunnen verwezen worden naar de website van het RIVM.

Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH

We signaleren op de SEH dat mensen de coronarichtlijnen niet (meer) kennen of ze onvoldoende respecteren. Daarnaast is nu vaker bekend of iemand die ingestuurd wordt al dan niet covid-positief is.
 
Zuyderland en de beide huisartsenorganisaties hebben de werkafspraken daarover geharmoniseerd en zullen die op de websites van de beide HAP’s en Zuyderland publiceren.

De richtlijnen
Alle bezoekers van Zuyderland en de HAP’s zijn verplicht een mondneusmasker te dragen binnen alle gebouwen. Ze dienen zelf voor dit mondneusmasker te zorgen.
 
Voor de HAP en de SEH gelden daarnaast de volgende afspraken:
 • maximaal 1 begeleider per persoon*
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN coronagerelateerde klachten heeft
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN contact heeft gehad met corona positief geteste of coronaverdachte personen
 • bij opname van een positief getest persoon is begeleiding van deze persoon dus niet mogelijk.

  (* Ouders van kinderen en begeleiders van mensen met een (verstandelijke) beperking zijn met in achtneming van het bovenstaande welkom.)

Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Op dinsdag 23 februari organiseert Zuyderland van 17.00 – 19.00 uur het webinar Herstel na corona.
 
Waarover gaat het?
Corona is een nieuw ziektebeeld en de gevolgen zijn voor iedereen anders. Goede nazorg is daarom extra belangrijk. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen nog lang last houden van de lichamelijke of mentale gevolgen. De meeste klachten zijn na verloop van tijd verdwenen, maar wat als dat (nog) niet het geval is?

Tijdens het webinar Herstel na corona gaan we hier samen met onze long- en revalidatieartsen en een psycholoog uitgebreid op in. Welke klachten zijn bekend? Wat kan helpen bij herstel en welke nazorg is al beschikbaar? En wat moet je vooral doen of laten als iemand zelf thuis aan de slag wil? Het programma bestaat uit een combinatie van algemene informatie, ervaringsverhalen en vooral ook interactie met deelnemers.
 

29 JANUARI 2021
 • Wijziging Crisisteam
 • Risico-inventarisatie: week 4
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • De Siilo-app
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers
 • Vaccinaties zorginstellingen en begeleid
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Wijziging Crisisteam

Renate Bongers, huisarts te Puth,  neemt binnen het Crisisteam het stokje over van Hanny Arets. Hanny krijgt daardoor de ruimte zich meer te richten op de Spoedpost en het overleg met Zuyderland over de lateralisaties.

Renate is al een tijdje zijdelings bij het Crisisteam betrokken om input te leveren en kritisch mee te kijken. We gaan er dan ook vanuit dat de overgang soepel zal verlopen.

Risico-inventarisatie: week 4

Momenteel is er geen dreiging wat betreft huisartsen, personeel of middelen en komt de continuïteit van zorg niet in het gedrang.

Aantal besmettingen in de regio

Op dit moment is er een lichte daling van het aantal besmettingen. De regio Zuid- Limburg heeft 262 besmettingen per 100.000 inwoners. In de regio Noord- Limburg zijn er 320 positieve besmettingen per 100.000 inwoners.
 
Ondanks de voorspelling dat de aankomende piek tussen 4 en 18 maart zal liggen, wijzen de berekeningen erop dat begin februari weer sprake zal zijn van een toename van het aantal besmettingen.

Britse variant

Door meer besmettingen met de Britse variant zal de druk op de zorg toenemen. Dit kan betekenen dat er in korte tijd een zeer sterke toename van het aanbod van patiënten komt in de gehele keten.

De Siilo-app

De GGD Zuid-Limburg zal een brief sturen met informatie over de Siilo-app.
 
Met deze app kun je direct en veilig richtlijnen bespreken met collega’s en andere zorgprofessionals. De app is geïntroduceerd ter ondersteuning van zorgprofessionals met vragen over covid-19.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers

Afgelopen week zijn we samen met de HOZL en ZIO gestart met de voorbereiding van de vaccinatie van huisartsen en waarnemers.
 
In de regio Zuid-Limburg zal vandaag de eerste vaccinatie van huisartsen en waarnemers plaatsvinden.
 
Dit weekend zullen in de regio Westelijke Mijnstreek, ZIO en HOZL 557 zorgprofessionals worden gevaccineerd. De chauffeurs van de Spoedposten, aios, verpleegkundig specialisten en physician assistants zullen hierin ook al meegenomen worden.

Vaccinaties zorginstellingen en begeleid

Het Crisisteam is ook bezig het vaccineren van alle patiënten woonachtig in instellingen of begeleid wonen te organiseren. Er zal een vaccinatieteam worden opgericht bestaande uit een huisarts, een assistente en een chauffeur.
 
De precieze aanpak zal via de HaROP-coördinatoren worden gecommuniceerd. De HaROP-coördinatoren zijn uitgebreid geïnformeerd over de vaccinaties in het algemeen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 79 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64 op de cohortafdelingen
 • 15 op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd

22 JANUARI 2021
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021
 • Organisatie van de vaccinaties
 • Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen
 • Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken neemt toe. Het aanbod op de huisartsenposten blijft vooralsnog echter onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden. Complimenten vanuit Zuyderland voor de toepassing van de triage in de spoedstroom die mede daardoor voor Zuyderland behapbaar blijft.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64op de cohortafdelingen
 • 13op de IC’s.
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.

Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Organisatie van de vaccinaties

Vaccinatie van huisartsen zelf
Onderstaande informatie zijn de afspraken die momenteel gelden! Indien deze informatie (wederom) wijzigt dan zullen we dit via de crisispagina per omgaande bekend maken
 
Er is een kleine hickup in de levering van het Moderna vaccin waardoor de levering aan het RIVM op 29-01-21 plaatsvindt. Dat betekent effectief dat de doorlevering aan de ziekenhuizen (die de vaccinatie bij de huisartsen gaan doen) ook later plaatsvindt. De vaccinatie van huisartsen vindt dan plaats vanaf 3-2-21 in het ziekenhuis. Dit is een eis van het RIVM.
 
Op dit moment inventariseren wij welke huisartsen/hidha's/anios in onze regio werken. Deze lijst wordt doorgestuurd naar MUMC/ZIO die vanuit het ROAZ de verantwoordelijkheid rondom het vaccineren van de huisartsen hebben. De huisarts ontvangt informatie over de vaccinatie per mail.

 
Vaccinaties 90+
Sinds deze week is bekend dat de categorie oudste patiënten met voorrang gevaccineerd wordt. Eerste categorie patiënten is de 90+ jarigen, en kort daarna volgen de 85-90 jarigen.

Voor vaccinatie zijn een aantal mogelijkheden; 
 1. Vanaf volgende week vaccinatie via de GGD, waarbij patiënten dus wel met vervoer naar de GGD moeten gaan. 
 2. Via het HAP-vaccinatieteam als ze in een verzorgingshuis wonen
 3. Via de eigen huisarts wanneer ze nog thuis wonen.

Diegenen onder de genoemde categorie patiënten die met vervoer naar de GGD reizen kunnen vanaf dinsdag 26/1/21 gevaccineerd worden.
Mocht een patiënt niet mobiel zijn, dan wordt de vaccinatie geregeld hetzij via het HAP-vaccinatieteam (als ze in een instelling wonen) hetzij via de eigen huisarts als ze nog thuis wonen.
De data voor deze categorieën patiënten zijn nog niet bekend, jullie ontvangen hierover z.s.m. bericht.
 
Vaccinaties verzorgingsinstellingen en begeleid wonen
In landelijk overleg is besloten dat patiënten in verzorgingstehuizen en personen die begeleid wonen (met verstandelijke handicap) centraal gevaccineerd worden met ondersteuning van de lokale Huisartsenpost.
 
Voor onze regio betekent dit dat twee auto’s ingezet kunnen worden om in de regio Westelijke Mijnstreek te vaccineren. Meditta faciliteert vanuit de Spoedpost de HAP-auto mét koeling. Het mobiele vaccinatieteam, samengesteld door de werkgroep vaccinatie Westelijke Mijnstreek, kan vanuit een centrale organisatie de patiënten ingeschreven op naam van de huisarts in de verzorgingshuizen vaccineren. In het vaccinatie-projectteam zijn we volop bezig dit in handige en veilige banen te leiden. Begin volgende week ontvangen jullie daartoe verdere informatie via een separate mail.
 
Kay Liedekerken vertegenwoordigt de huisartsen van de Westelijke Mijnstreek in de vaccinatiegroep Zuid-Limburg.
 
Toestemmingsverklaring van bewoners instellingen voor vaccinatie
In de stuurgroep is afgesproken dat de toestemming voor alle bewoners via de instelling geregeld wordt. Het inventariseren van aantallen vaccins op basis van de toestemmingen gebeurt door de stuurgroep.

Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen

Ook na de eerste vaccinatie is het nog steeds mogelijk dat je besmet raakt. Het blijft belangrijk jezelf goed te beschermen.

Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Als de besmettingen volgens scenario verlopen, dan verwacht men tussen 4 en 18 maart opnieuw een piek in het aantal besmettingen.

15 JANUARI 2021
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021
 • Britse variant
 • Vaccinatie
 • Coronahulp van lotgenoten
 • Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio blijft redelijk stabiel. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis is wat afgenomen, maar blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 •  60op de cohortafdelingen
 • 17 op de IC’s.
 
Daarnaast ligt een aantal covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’, maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Omdat de ‘Britse variant’ in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we daardoor rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welkemaatregelen we nog zouden kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Britse variant

De Britse variant is zeer besmettelijk (50x) en scenarioschrijvers voorspellen 4800 nieuwe besmettingen per dag rond half februari. In Geleen zijn 3 gevallen van deze variant bekend. Het is aannemelijk dat dit er snel meer worden.

Het is uitermate belangrijk om patiëntenstromen te scheiden en de protocollen nauwgezet op te volgen. Daarnaast adviseert het Crisisteam om FFP2-mondneusmaskers te gebruiken tijdens uw covid-spreekuur.

Vaccinatie

Het Crisisteam adviseert huisartsen geen onderlinge afspraken over vaccinatie te maken met ketenpartners zoals zorginstellingen. Achter de schermen werkt Meditta aan de voorbereidingen zodat snel gestart kan worden op het moment dat de landelijke richtlijn wordt uitgezet. Zo vlug als meer duidelijk is, informeren wij u.
 
Daarnaast is er door de drie medisch bestuurders vandaag een bericht gestuurd aan InEen en de LHV waarin ze hun bezorgdheid uitspreken over de koers die momenteel gevaren wordt inzake de vaccinatiestrategie, met name vanuit de landelijke overheid en de koepels.

Coronahulp van lotgenoten

Patiënten, ex-patiënten en mantelzorgers die te maken hebben met corona kunnen via de website Zelfregietool.nl contact leggen met lotgenoten. In een corona-supportgroep kan gesproken worden over elkaars ervaringen met corona en de gevolgen ervan. Denk aan vragen als: Hoe kunnen we elkaar steunen? Wat kunnen we van elkaar leren om er beter mee om te gaan, om meer grip te krijgen op de situatie? Maar ook kan samen gezocht worden naar meer informatie, bijvoorbeeld door experts uit te nodigen.
 
Voorlopig zal de corona-supportgroep tweewekelijkse online bij elkaar komen. Aanmelden kan op de website Zelfregietool.nl via deze link: zelfregietool.nl/coronahulp-van-lotgenoten.   
 
Wie meer informatie wil, kan mailen naar hallo@zelfregietool.nlof bellen met 06 - 2802 3902.

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Bericht LHV, 14-01-2021
We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.


08 JANUARI 2021
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum
 • Crisisoverleg Zuyderland
 • Risico inventarisatie week 53
 • Besmettingscijfers Corona regionaal
 • Overleg HaROP-coödinatoren
 • Informatie over vaccinatie Covid-19
 • Diagnostiek

Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum

Zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen is de nood in Zuyderland onveranderd hoog. Daarbij is de uitstroom van patiënten naar een VVT-instelling bemoeilijkt vanwege het hoge verzuimpercentage onder het personeel. 
 
Dit heeft automatisch ook invloed op de toegankelijkheid voor onze patiënten vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. 
Samen met Zuyderland hebben wij, als verantwoordelijke zorgpartners in de hele keten, overleg gehad hoe we de druk op het ziekenhuis kunnen verlagen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen gericht op het zoveel mogelijk beperken van de instroom van patiënten zodat de toegang tot de SEH zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd. 

1. Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk
Op dit moment bellen veel COVID positief geteste patiënten bij een toename van klachten rechtstreeks 112. Dit leidt tot een toename van niet getrieerde patiënten op de SEH. Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.
Belangrijkste boodschap is dat patiënten bij verergering van klachten te allen tijde eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost en niet zelf 112 bellen.

2. Overleg ambulanceverpleegkundige met huisarts (praktijk of HAP) bij een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt
Indien de ambulance arriveert na een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt zal de ambulanceverpleegkundige overleggen met de eigen huisarts of huisartsenpost om zo een goede afweging te maken of de patiënt ingestuurd dient te worden.

3. Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nóg crucialer. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

4. Aangepast formulier in ZorgDomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland  
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond is het verwijsformulier in ZorgDomein voor patiënten naar de SEH Zuyderland aangepast. Aanvullend wordt aan de huisartsen gevraagd om keuze voor beademing, reanimeren en de Clinical Frailty Scale in te vullen.

5. Overleg huisarts – specialist Zuyderland
Een huisarts die twijfelt mag te allen tijde contact opnemen met de specialist voor overleg, Covid of niet-Covid gerelateerd. De specialist zal zo goed mogelijk advies geven voor veilige zorg voor de patiënt. Dit kan betekenen dat er een behandeladvies wordt gegeven (uit te voeren door de huisarts) of verwijzing naar de SEH.

Naast bovenstaande maatregelen zijn er aanvullende afspraken gemaakt om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis te bespoedigen. Deze maatregelen zullen na komend weekend van start gaan.

 • Triage op de SEH en verantwoord verwijzing terug naar huis
  In geval van verwijzing volgt er triage op de SEH, waarbij het in geval van Covid-19 klachten kan leiden tot opname of tot verantwoord terug naar huis met thuismonitoring en zuurstof. Bekijk HIER het Protocol SEH uitstroom Covid-19 patienten. Daarbij zal er volgens protocol worden voorzien in veilige en verantwoorde zorg en behandeling thuis. Klik HIER voor de observatielijst. Mocht er een verslechtering in de situatie van de patiënt optreden kan er opnieuw overlegd worden met de specialist.
   
 • Vervroegd ontslag van patiënten met COVID vanuit de cohortafdeling naar huis
  Verder worden patiënten met Covid-19 die op de cohortafdeling liggen, sinds kort vervroegd naar huis ontslagen, ook met thuismonitoring en zuurstof thuis. Ook alleen in die gevallen waarin dit verantwoord en veilig is, dus dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd en ook volgens protocol (klik HIER voor protocol Cohort afdeling uitstroom Covid-19 patienten)
De protocollen en bijlages voor het thuis behandelen van patiënten met zuurstof vinden jullie bijgevoegd in dit bericht en zullen ook in de werkafspraken app van HOZL/MCC Omnes geplaatst worden.
 
Wij realiseren ons dat dit een extra beroep is op ons als huisartsen, in onrustige tijden. Toch hebben we hieraan meegewerkt omdat we als huisartsen ook wel degelijk grote problemen krijgen als de zorg in het Zuyderland ziekenhuis verstopt. Niet alleen voor Covid-19 patiënten, maar ook voor andere moeilijk uitstelbare zorg.  
 
Covid raakt ons allemaal, als zorgverlener, mogelijk ook zelf als patiënt. Laten we daarom als zorgverleners in deze zorgelijke en moeilijke tijden zoveel mogelijk samenwerken, en daardoor meehelpen aan een gunstiger beloop van de crisis. 
 
Dank aan allen die samenwerken in praktijken, huisartsenposten en andere samenwerkingsverbanden. Samen komen we er!
 
Kay Liedekerken namens HACoWest
Bem Bruls en Luc Harings namens HuisartsenOZL

Crisisoverleg Zuyderland

Stand van zaken 07-01-2021 COVID-19 in regio Zuyderland-Mijnstreken
Door het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio, een hoog ziekteverzuim en door knelpunten bij de uitplaatsing van patiënten naar de VVT-aanbieders neemt de druk in het ziekenhuis helaas opnieuw nadrukkelijk toe!
Er is daarnaast grote zorg dat de situatie mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus verder verslechtert. Om te voorkomen dat in het ziekenhuis de reguliere zorg (acuut en semi-acuut) verder afgeschaald moet worden, moeten we gezamenlijk de toestroom naar het ziekenhuis beperken tot wat absoluut noodzakelijk is.
 
Aanscherpen samenwerking huisartsen en Zuyderland: instroom, doorstroom en uitstroom COVID

Naast COVID-patiënten blijft, in tegenstelling tot de eerste golf, ook de toestroom van zieke non COVID-patiënten doorlopen. Dat is enerzijds goed nieuws, anderzijds leidt dit in toenemende mate tot de ongewenste situatie dat er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden over welke zorg geleverd kan worden in het ziekenhuis. Dat betekent dat ook voor non COVID-patiënten kritisch gekeken moet worden in onderlinge afstemming vooraf tussen huisarts en medisch specialist of een patiënt al dan niet ingestuurd moet worden. De protocollen die hiervoor ontwikkeld zijn vindt u in de bijlage. (zie artikel 1: Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum)
 
De beide huisartsenorganisaties en Zuyderland zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de instroom in de ziekenhuizen van met name COVID-patiënten zoveel mogelijk te beperken.
 
Hoewel het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio’s OZL en WM toeneemt, kan door ieders extra inspanning, de reguliere HA-zorg als de spoedzorg op de HAP gelukkig nog steeds doorgang vinden.
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe en de thuiszorg staat onder grote druk waardoor uitplaatsen naar de VVT vrijwel onmogelijk is.
 

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden tot nadere bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dd longarts, internist of geriater; 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid verdachte of positieve patiënten! dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dd longarts en voor de locatie Sittard met de dd internist; 088-459 9112. Zij weten net zoals in de eerste covid periode waar plaats is voor covid patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid patiënten.
 8. Spreid het aanbod naar de SEH zo veel mogelijk over de dag; zo voorkomen we een “time out” op de SEH!

Risico inventarisatie week 53

Ondanks dat de landelijke cijfers omtrent besmettingen niet dalen, zien we dat de zorg in de huisartsenpraktijken nog steeds geleverd wordt.
In enkele praktijken is een ziekmelding, al dan niet corona-gerelateerd, of gaan medewerkers in quarantaine, maar zoals aangegeven, loopt de huisartsenzorg nog steeds door.

Besmettingscijfers Corona regionaal

In Limburg spreken we nog steeds van een zeer ernstige situatie met in Zuid-Limburg in week 53 een besmettingsgraad van 344 op 100.000 inwoners. Limburg-Noord staat landelijk op de 2de plaats met 430 besmettingen op 100.000 inwoners. Twente gaat hier nog bovenuit en staat op de 1ste plaats. Aken en Luik tellen respectievelijk 116 en 77 besmettingen op 100.000 inwoners.

Verder is het opvallend hoe de variant, afkomstig van Groot-Brittannië, zich snel verspreidt en inmiddels Nederland is binnengedrongen. De kans is klein dat we in het zuiden hiervan gespaard blijven, aldus de kenners. Dit zou zo maar kunnen betekenen dat we in plaats van een daling waarop we zitten te wachten, medio februari weer een toename van de cijfers zullen gaan zien.

Overleg HaROP-coödinatoren

Vandaag is het maandelijks overleg geweest met de HaROP coördinatoren. Zij hebben informatie gekregen over vervroegde uitstroom en de ombuiging pre-hospitaal van Covid-19 patiënten en de Covid-19 vaccinaties.

Voorkom verrassingen: geef belangrijke wijzigingen rondom de praktijk ten aanzien van COVID-19 tijdig door aan uw coördinator zodat deze op de hoogte is van nieuwe situaties.

Informatie over vaccinatie Covid-19

Op dit moment lijkt het erop dat voor de huisartsenpraktijken het Moderna vaccin beschikbaar komt omdat dit vaccin bij ‘slechts’ -20C bewaard hoeft te worden en na ontdooien nog 30 dagen in de koelkast bewaard kan worden.
Zoals jullie vernomen hebben is deze week gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers en artsen in de ziekenhuizen en VVT-sector.  In Zuyderland zijn dat degenen die werken op de IC/SEH/AOA/CCU en de Covid-afdelingen. De ambulancemedewerkers en VVT-zorgmedewerkers worden door de GGD gevaccineerd.

Vragen die vooraf door zorgmedewerkers gesteld werden zijn door Zuyderland gebundeld en aan ons ter beschikking gesteld. Immers, wij (en onze patiënten) zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde vragen hebben.
De vragen met antwoorden, en ook de strikte/tijdelijke en relatieve contra-indicatie zijn HIER te vinden.

Op het moment dat wij meer informatie hebben over de vaccinatie voor huisartsenpraktijken en hun patiënten zullen we jullie zo snel mogelijk berichten.

Vooralsnog blijft het advies: neem geen eigen initiatieven ten aanzien hiervan. Het is wachten op een landelijk draaiboek. Kay Liedekerken vertegenwoordigt hierin de huisartsen van Limburg.

Diagnostiek

Het kan zijn dat Zuyderland de eerstelijnsdiagnostiek (gedeeltelijk) stopzet om voorrang te geven aan noodzakelijke diagnostiek voor Covid patiënten. We willen jullie erop attenderen dat Meditta Medisch Centrum Echt geopend blijft voor röntgendiagnostiek, echo en MRI. Ook MMC Echt houdt zich aan de landelijke richtlijnen, neem daarom eerst telefonisch contact op: 0475-384150.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2020
31 DECEMBER 2020
 • Extra nieuwsbrief COVID 31 december

Extra nieuwsbrief COVID 31 december

Beste huisartsen,

Gezien de noodsituatie in Zuyderland is besloten om een gezamenlijke COVID nieuwsbrief op te stellen voor de huisartsen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.
Wij informeren u over de laatste stand van zaken in de regio én in het ziekenhuis samen met de aanvullende afspraken die er tussen Zuyderland en de huisartsen in de Mijnstreek is gemaakt.

Doelstelling van deze maatregelen zijn om:
 • De instroom van COVID verdachte patiënten in Zuyderland zoveel mogelijk te verkleinen
 • De uitstroom van COVID verdachte patiënten in Zuyderland zoveel mogelijk te vergroten
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om CODE ZWART in het ziekenhuis te voorkomen. Code zwart betekent dat insturen van patiënten niet meer mogelijk is.
Namens het crisisteam HuisartsenOZL en HACoWest/ Meditta Westelijke Mijnstreek.

Situatie Zuid-Limburg

Coronadashboard Rijksoverheid

Besmettingsgraad in Zuid-Limburg blijf onveranderd hoog. Uit de laatste getallen van de GGD blijkt dat 14,2% van de afgenomen GGD testen positief waren. Landelijk is dit percentage 13%.
Situatie per gemeente in Zuid-Limburg.
Top 3 gemeenten met het hoogst aantal positief geteste mensen zijn:
 • Simpelveld 123 positief geteste mensen per 100.000 inwoners
 • Landgraaf en Kerkrade 69 positief geteste mensen per 100.000 inwoners
 • Brunssum 68 positief geteste mensen per 100.000 inwoners


Beeld in de huisartsenpraktijken en huisartsenpost

Het aanbod van COVID 19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio OZL blijft redelijk stabiel, in de Westelijke Mijnstreek is echter sprake van een toename. Daarnaast is er in beide regio’s een lichte stijging van het ziekteverzuim onder personeel maar zowel de reguliere huisartsenzorg als de spoedzorg (HAP) kan gewoon doorgaan. De continuïteit van de huisartsgeneeskundige zorg is niet in gevaar en verdere opschaling van huisartsenzorg is nu niet aan de orde.  
Zuyderland Medisch Centrum
Beeldvorming
Er liggen nu 120 COVID-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis, 24 december waren dat er 103;
 • 95 COVID + (waarvan 14 op de IC’s en 5 op de MC en 76 op de cohort afdelingen)
 • 25 COVID verdachte patiënten (met name op cohortafdelingen).
Daarnaast liggen er nog een aantal COVID-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’ zijn maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft stabiel hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.  Zuyderland heeft een oproep gedaan aan medewerkers uit ondersteunende diensten om bij te springen in de directe zorg.
 
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen door Zuyderland naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.
Er zijn grote zorgen dat de situatie verder verslechtert mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus!

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:

De COVID (verdachte) patiënten verdringen meer en meer de reguliere zorg.
Zuyderland neemt momenteel geen COVID-19 gerelateerde patiënten meer over vanuit andere regio’s maar plaatst zowel patiënten van de cohort afdelingen als IC-patiënten binnen en buiten de regio uit. Uitplaatsing gaat echter steeds moeizamer!
 
De capaciteit voor reguliere zorg is verder afgeschaald;
 • Momenteel zijn nog slechts 8 van de 19 OK’s beschikbaar, verdere reductie is in voorbereiding.
 • Spoed en semi-spoed gaan vooralsnog nog door.
 • IC capaciteit wordt uitgebreid.
 • Er zijn op dit moment >100 cohort bedden ingericht.
 • De AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden t.b.v. een medium care van 10 bedden.
 • De SEH Sittard-Geleen heeft momenteel de capaciteit naar 22 behandelkamers opgeschaald.
 

Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?

 • Voor de spoedstroom voor de komende weken zijn vorige week aanvullende afspraken gemaakt met en geaccordeerd door partijen in- en extern, met name met de beide huisartsenorganisaties (afspraken onder aan deze brief).
 • Poliklinische zorg is deels afgeschaald zodat poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld t.b.v. de cohort afdelingen.
 • Diagnostiek loopt vooralsnog door.
 • Geplande klinische zorg is verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
 
 

Aanvullende afspraken Zuyderland en huisartsen Mijnstreek

Maatregelen om de instroom van COVID patiënten naar het Zuyderland ziekenhuis zoveel mogelijk te verkleinen.

1.       Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk.
De meldkamer krijgt de laatste weken relatief veel 112 meldingen binnen van COVID positieve patiënten met toenemende benauwdheidsklachten. Deze patiënten bellen niet de huisarts, maar rechtstreeks 112. 
Dat levert ook extra belasting op voor de SEH, omdat deze patiënten volgens protocol van de RAV met spoed beoordeeld moeten worden en vaak ook naar de SEH doorgaan, terwijl dit echt niet altijd nodig is.
Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.

Vanuit huisartsenpraktijken kan hier met behulp van instructies aan patiënten verbetering in aangebracht worden. Daarom hebben wij een stroomschema voor jullie ontwikkeld, dat ingezet kan worden bij COVID positieve patiënten die gemeld worden via de GGD.
In bijgevoegd stroomschema ziet u hoe u dit in uw praktijk kunt vormgeven. 

Het is van groot belang dat patiënten bij verergering van klachten ten alle tijdens eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost!!


2.       Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nog crucialer dan voorheen. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

 
3.       Apart formulier in zorgdomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond, wordt er hard gewerkt om een apart formulier in ZorgDomein in te richten om verwijzingen naar de SEH Zuyderland van COVID positieve patiënten verder te standaardiseren. In het formulier zullen aanvullende gegevens gevraagd worden die helpen bij de triage in het ziekenhuis.

Maatregelen om de uitstroom van COVID patiënten uit het Zuyderland zoveel mogelijk te vergroten

1.       Protocol Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstof naar huis, Regio Zuyderland
In gezamenlijkheid hebben de huisartsen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, de medisch specialisten in Zuyderland, de VVT organisaties en de werkgroep Topat (Transmuraal Ondersteunend Palliatie en Advies Team) een protocol ontwikkeld.

Dit protocol is gericht op patiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn, maar klinisch wel stabiel zijn, onder regie van de huisarts met ondersteuning van mantelzorg en indien nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4- 5 dagen).

Lees HIER de verkorte versie van het protocol en HIER het observatieformulier thuis.

Deze patiënten ontvangen via Zuyderland bij ontslag een zuurstofconcentrator. Zuurstofflessen en een toolkit voor thuismetingen worden thuis geleverd. Op termijn kan door een  gespecialiseerde verpleegkundigen en huisarts HAP in ANW-uren op afstand gemonitord worden hoe de waardes zich ontwikkelen.
Monitoren van COVID patiënten thuis:
 • Patiënt zelf krijgt instructie om bij verslechtering direct contact op te nemen met de huisarts/HAP.
 • Patiënt kan zuurstofwaardes meten en bloeddruk en het noteren op de observatielijsten.
 • Huisarts belt 1x dag met de patiënt om te vragen hoe het gaat en vraagt naar de waardes.

Reminder eerder gemaakte afspraken spoedstroom Zuyderland

 
Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 • De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 • De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 • De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW uren volledig omgebogen naar Sittard.
 • Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 • Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in acute nood is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 • Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor NON COVID er eerste overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld).
 • Indien een COVID verdachte of positieve patiënt ingestuurd wordt voor COVID dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist. 088-459 9112.
 • Zij weten net zoals in de eerste COVID periode waar plaats is voor COVID patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische COVID patiënten.

24 DECEMBER 2020
 • Risico inventarisatie week 52
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum
 • Vaccinatie COVID-19
 • BIG-nummer verplicht publiceren
 • Zuyderland Medische Centrum & regio: 22-12-2020

Risico inventarisatie week 52

We blijven meldingen ontvangen van praktijken die te kampen hebben met personeel welke positief testen op COVID-19. We krijgen hierover vragen, vooral om te checken hoe de inzet van personeel verantwoord is en blijft. De enorme bereidwilligheid om mee te denken in de problemen die hierdoor ontstaan maakt dat praktijken ‘overeind’ blijven.

Chapeau!

Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum

Het zal niemand zijn ontgaan dat de druk in Zuyderland dusdanig hoog is dat er nog meer actie vereist is dan nu al het geval is, van alle partijen in de keten.
Naast het feit dat de cohortafdelingen vol liggen evenals de IC’s zijn er nu zelfs COVID positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst.
Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden vinden er op dit moment belangrijke overleggen plaats tussen Zuyderland en huisartsen Westelijke Mijnstreek samen met de HOZL. Vorige week hebben we gecommuniceerd dat er gedacht wordt aan vroegtijdige uitstroom naar huis, zelfs voor patiënten die op dat moment nog zuurstofbehoeftig zijn.
Zodra de cohortafdelingen vol liggen en de IC over de maximum grens heen is spreken we van een zeer ernstige situatie. Dit komt overeen met de huidige stand van zaken en laat ons daarom geen andere keus dan de protocollen uit te werken en ons voor te bereiden op de volgende fase, vervroegde uitstroom en zo weinig mogelijk instroom.  
In de regio's Amsterdam en Twente is eerder dit jaar gestart met het vroegtijdig ontslag van patiënten die nog zuurstof behoeftig zijn.
 
Vanuit het regionale zorgoverleg van de GHOR/GGD is gevraagd om een soortgelijk protocol te ontwikkelen voor de Mijnstreekregio gebaseerd op elders geleerde lessen.
Let wel, het is niet de bedoeling dat de COVID zorg volledig naar de eerste lijn verplaatst wordt. Er wordt onderzocht welke ondersteuning er mogelijk geboden kan worden vanuit de eerste lijn.
 
Het transpalliatief team van de Mijnstreekregio heeft een inhoudelijke protocol gemaakt en alle benodigdheden hiervoor in kaart gebracht. Dit team is hetzelfde palliatief team dat ons in aanvang van de 1e  golf heeft voorzien van een uitstekend protocol dat nu zelfs nationaal gevolgd wordt door diverse huisartsenorganisaties.

Daarnaast is een transmuraal samengestelde werkgroep (met vertegenwoordiging uit beide subregio's) bezig met de organisatie rondom vroegtijdig ontslag. Voor MUMC vindt een vergelijkbare exercitie plaats.
Deze processen vragen om aandacht en hierin is zorgvuldigheid zeer belangrijk. Wij streven naar een praktisch en duidelijk toepasbaar protocol en hopen de vervroegde uitstroom samen met jullie te realiseren met ingang van maandag 28 december aanstaande. Omdat we veel positieve reacties ontvangen van huisartsen op de door het crisisteam genomen initiatieven verwachten we dat we in het belang van alle patiënten én zorgverleners iedereen bereid is ook hierin te ondersteunen.
U ontvangt via de mail het beleid hierover samen met de gemaakte afspraken. Zodra we van start gaan sturen we een bericht mét een samenvatting over de werkafspraken.

Vaccinatie COVID-19

Rondom de COVID-19 vaccinatie wordt op Zuid-Limburgs niveau samengewerkt door GGD, VVT en huisartsen. Kay Liedekerken heeft zitting in deze stuurgroep en vertegenwoordigt hiermee huisartsen van de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. De plannen zijn al redelijk ver gevorderd.

Zorgpersoneel van de verpleeghuizen zal als eerste gevaccineerd worden. VWS bepaalt de volgorde van vaccineren en dit heeft te maken met het aantal beschikbare Pfizer-vaccin en de logistiek daaromtrent .

Deze eerste vaccinatie zal plaatsvinden in de XL-testraat te Maastricht op 18 januari aanstaande. In de komende weken wordt meer duidelijk over beschikbaarheid van andere vaccins en leverdata.

BIG-nummer verplicht publiceren

Voorlopig hoeven zorgverleners nog niet hun BIG-nummer te vermelden.
Door de coronacrisis en de samenhangende vertraging van een voorlichtingscampagne zal het ministerie van VWS nog niet controleren of artsen het nummer vermelden.
Het ministerie van VWS nam eerder dit jaar een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer. Zorgverleners moeten patiënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden.

Zorgverleners krijgen minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties eerder met VWS afgesproken. Officieel gaat deze regelgeving in op 1 januari 2021, maar VWS geeft aan dat zij handhaving uitstellen door de coronacrisis. Om misverstanden te voorkomen daarom dit bericht: zorgverleners mogen wel, maar hoeven nu nog niets te doen.

Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis maakt VWS bekend wanneer het half jaar om aan de verplichting te voldoen ingaat. Ook geeft het ministerie dan meer uitleg over de verplichting met een voorlichtingscampagne.

Zuyderland Medische Centrum & regio: 22-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de spoedposten in de regio is sinds 17-12-2020 redelijk stabiel. Het aantal covid gerelateerde consulten lijkt iets te zijn afgenomen, het aantal covid gerelateerde visites lijkt wat te zijn toegenomen.
Het ziekteverzuim blijft stabiel. De beschikbaarheid van PBM’s is geen probleem. Het aanvragen van ELV bedden is in OZL uitgevraagd: 8 HAGRO’s hebben twee van de twee plaatsingen kunnen realiseren.

Op de spoedpost is nu geen toename in het ziekteverzuim te zien, wel uitdagingen in personele bezettingen. WM ervaart meer telefonische consulten, ook vragen en bezorgdheid over het gemuteerde virus.
De druk in het ziekenhuis is hoog en het is VOL.

Er liggen nu 105 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis, vorige week waren dat er 103:
 • 89 covid-19 positieve patiënten (waarvan 17 op de IC’s)
 • 16 covid-19 verdachte patiënten
De cohortafdelingen liggen vrijwel vol en er zijn daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst!

Daarnaast liggen er nog 11 covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels weliswaar negatief getest zijn maar nog zeer ernstig ziek zijn. Feitelijk liggen er dus ca 116 covid-19 gerelateerde patiënten in het ziekenhuis!

Het ziekteverzuim blijft stabiel hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit. Zuyderland heeft een oproep gedaan aan medewerkers uit ondersteunende diensten om bij te springen in directe zorg. Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 116 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen meer en meer de reguliere klinische zorg.
Zuyderland neemt momenteel geen covid-19 gerelateerde patiënten over vanuit andere regio’s maar plaatst zowel patiënten van de cohortafdelingen als IC-patiënten binnen én buiten de regio uit.

De capaciteit voor reguliere zorg is verder afgeschaald:
 • Momenteel zijn 9  van de 19 OK’s beschikbaar
 • Spoed en semi-spoed gaan wel gewoon door
 • Er zijn op dit moment 90 cohort bedden ingericht
 • De AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden t.b.v. een medium care van 10 bedden
 • De SEH Sittard/Geleen heeft momenteel de capaciteit naar 22 behandelkamers opgeschaald

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Om de opvang van covid-patiënten in het ziekenhuis te kunnen blijven waarborgen zijn aanvullende afspraken over de spoedstroom voor de komende weken gemaakt met en geaccordeerd door partijen in- en extern, met name met de beide huisartsenorganisaties. Alle partijen in- en extern, zoals Regionale Ambulance Vervoer, zijn hierover geïnformeerd.

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. CRUCIAAL IS DAT ALVORENS EEN PATIENT INGESTUURD WORDT VOOR NON-COVID EERST OVERLEGD WORDT MET DE DE DIENSTDOENDE LONGARTS, INTERNIST OF GERIATER; 088-4599112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de de dienstdoende internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten! Dan dient overlegd te worden 088-4599112
  - voor de locatie Heerlen met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist.
  Zij weten net zoals in de eerste covid-periode waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
 • poliklinische zorg is deels afgeschaald zodat poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld t.b.v. de cohort afdelingen
 • diagnostiek loopt vooralsnog door
 • geplande klinische zorg is verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
De komende weken wordt, ondanks de feestdagen, de afstemming tussen de huisartsen en Zuyderland onverminderd voortgezet en zal er desgewenst bijgestuurd worden. Hierover zullen wij u via deze berichtgeving op de hoogte houden.

18 DECEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie: week 51
 • Verwijzen naar Zuyderland
 • Vroegtijdig ontslag
 • Cijfers in onze regio: zeer ernstig
 • Meld problemen bij uw HaROP-coördinator
 • Advies en tips
 • Covid-verdachte patiënten in dienstapotheek
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 17-12-2020

Risico-inventarisatie: week 51

Zoals reeds per mail aangegeven, verkeren we momenteel in een fase waarin het aantal covid-19-besmettingen fors toeneemt. Ook in de huisartsenpraktijken zien we meer besmettingen en thuisquarantaine vanwege besmette familieleden en collega’s. Ondanks dat weten praktijken toch de voortgang van de werkzaamheden te bewaken. Voor een enkele praktijk is dat niet eenvoudig geweest en was het passen en meten.

Verwijzen naar Zuyderland

Zuyderland heeft een belangrijk beroep op ons gedaan met betrekking tot verwijzen en vooral niet-verwijzen:

 • Verwijzing? Bel niet met de SEH!
 • Cruciaal is dat vóór het insturen van een non-covidpatiënt naar de longarts, internist of geriater, eerst overleg wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater: 088 – 45 99 112.
  (Mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. Geriatrie heeft namelijk geen continue dienstbezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
   
 • Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient overlegd te worden (088 – 45 99 112):

  - voor de locatie Heerlen: met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard: met de dienstdoende internist
  Zij weten, net zoals in de eerste covid-periode, waar plaats is voor covid-patiënten. Dat geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
 • Het belangrijk om, waar mogelijk, heel goed te overwegen een patiënt al dan niet in te sturen. Overleg te allen tijde met de dienstdoende specialist en overweeg alle mogelijkheden om thuis zorg in te zetten waarbij u als huisarts de zorg monitort. Hierbij hoort ook zuurstof toedienen. Meditta zal hierbij ondersteunen door het uitlenen van saturatiemeters waardoor monitoring op afstand mogelijk wordt gemaakt.

Vroegtijdig ontslag

Omdat de nood dusdanig hoog is én er actie is gevraagd van onze kant om de toegang tot het ziekenhuis überhaupt weer mogelijk te maken en te behouden, zal Zuyderland patiënten daar waar mogelijk eerder dan gebruikelijk naar huis ontslaan. Ook als het gaat om patiënten die (nog) zuurstof nodig hebben. Een en ander zal gaan in goed overleg met de eigen huisarts van de patiënt.

Cijfers in onze regio: zeer ernstig

Om de nood duidelijk te maken hier een duiding van de cijfers in onze regio:
 • We spreken van een ernstige situatie wanneer er 200 patiënten op 100.000 inwoners zijn besmet.
 • In onze regio staat de teller op 348 besmette patiënten per 100.000 inwoners.
Dit betekent dat de classificatie ruim boven zéér ernstig genoemd mag worden. Hierbij is in de gemeente Beek de hoogste concentratie, namelijk 400 besmette patiënten op 100.000 inwoners.

Meld problemen bij uw HaROP-coördinator

Op dit moment houdt het Crisisteam nauw contact met de HaROP-coördinatoren. Meld problemen rondom covid-19 bij uw HaROP-coördinator. Zo ondersteunt u de HaROP-coördinator om het beeld binnen de hagro actueel te houden.

Advies en tips

Ons advies: probeer zo lang als mogelijk met een zo klein mogelijke bezetting te werken.
 
Hoe minder mensen, des te kleiner de kans op besmetting en hoe groter de kans dat er handen beschikbaar blijven om dit traject te handhaven. Deze situatie houdt vooralsnog enige tijd aan!
 
Verder enkele tips: 
 • Maak een schema voor de komende periodes en denk daarbij aan verlof en vakantie van huisartsen en personeel.
 • Zorg dat bekend is welk hagro-lid wel of niet beschikbaar is.
 • Dat geldt ook voor de diensten: probeer te voorkomen dat we een achterwacht moeten inzetten.
 • Lever zoveel mogelijk zorg op afstand. Denk daarbij aan voorzieningen als beeldbellen of aan telefonische consulten.

Covid-verdachte patiënten in dienstapotheek

Ondanks herhaald waarschuwen zijn er de afgelopen week meerdere keren covid-verdachte patiënten in de dienstapotheek geweest.
 
Covid-verdachte patiënten moeten erop gewezen worden dat ze direct naar huis moeten gaan. Op het recept kan MCB (Mogelijk Covid Besmet) vermeld worden. De dienstapotheek draagt dan zorg voor de aflevering van het recept aan huis.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 17-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio neemt fors toe. Ook zijn er in toenemende mate huisartsen en praktijkondersteuners positief getest en in thuisquarantaine. Thuiswerken wordt steeds meer gepromoot. Desondanks kan de reguliere huisartsenzorg vooralsnog gewoon doorgaan.
De druk op het ziekenhuis neemt verder toe: in twee weken tijd is het aantal covid-patiënten met circa 60% gestegen.
 
Er liggen nu 103 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 83). Daarvan zijn:
 • 83 covid-19 positieve patiënten (waarvan 14 op de IC’s)
 • 20 covid-19 verdachte patiënten.
 
De cohortafdelingen liggen vrijwel vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdelingen geplaatst.
Daarnaast liggen er nog circa 20 covid-patiënten in het ziekenhuis die inmiddels weliswaar negatief getest zijn, maar nog zeer ernstig ziek zijn. Feitelijk liggen er dus circa 123covid-gerelateerde patiënten in het ziekenhuis.
 
Het ziekteverzuim neemt, mede door quarantainemaatregelen bij medewerkers thuis, verder toe en heeft impact op de beschikbare capaciteit. Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe. De thuiszorg staat onder grote druk, uitplaatsen naar de VVT is vrijwel onmogelijk geworden.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:
De 123 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen meer en meer reguliere klinische zorg.
 
Op dit moment staat de opvang van de acute zorg - met name bij de locatie Sittard - fors onder druk. Omdat de IC en de cohortafdelingen in Sittard op dit moment vol liggen, wordt getracht patiënten over te plaatsen van Sittard naar Heerlen.
 
Het blijkt helaas niet mogelijk om covid-patiënten rechtstreeks vanaf de SEH aan te bieden aan andere ziekenhuizen in de regio; ook overplaatsen via LCPS is niet mogelijk.
 
De capaciteit voor reguliere zorg wordt daarom verder drastisch afgeschaald:
 • met ingang van komende week worden 11 à 12 OK’s gereduceerd,  waardoor er nog maar 7 à 8 van de 19 OK’s beschikbaar zijn.
 • dit heeft uiteraard forse consequenties voor geplande ingrepen; spoed en semi-spoed gaan wel gewoon door
 • er zijn op dit moment 90 cohortbedden ingericht (en vrijwel direct weer vol)
 • de AOA in Heerlen blijft gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Om de opvang van covid-patiënten in het ziekenhuis te kunnen blijven waarborgen, zijn aanvullende afspraken over de spoedstroom voor de komende weken gemaakt met in- en externe partijen, met name met de beide huisartsenorganisaties. Alle in- en externe partijen, zoals de Regionale Ambulancevoorziening, zijn hierover geïnformeerd.
 
Onderstaande afspraken over de spoedstroom gelden in principe tot 13 januari 2021:
 1. De klinische bedden longziektengaan, met uitzondering van de long-oncologie, per 16 december 2020 om 17.00 uur volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziektenwordt, zowel overdag als in de ANW-uren, volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is), dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longartsachterwacht in Heerlen.
  Opnames voor reguliere longziektenkunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 4. De spoedstroom Interne en Geriatriewordt zowel overdag als in de ANW- uren volledig omgebogen naar Sittard. (Dit zou nu al het geval moeten zijn, maar soms gaat het nog verkeerd.)
 5. Longoncologiepatiëntenkunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vergt echter in de dienst eerst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 6. Cruciaalis dat vóór het insturen van een non-covidpatiëntnaar de longarts, internist of geriater, eerst overleg wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater: 088 – 45 99 112.
  (Mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. Geriatrie heeft namelijk geen continue dienstbezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient overlegd te worden (
  088 – 45 99 112):
  - voor de locatie Heerlen: met de dienstdoende longarts
  - voor de locatie Sittard: met de dienstdoende internist.
  Zij weten, net zoals in de eerste covid-periode, waar plaats is voor covid-patiënten. Dat geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.
De poliklinische zorg en diagnostiek lopen vooralsnog gewoon door. Wel wordt onderzocht of er door afschaling van poliklinische zorg personeel kan worden vrijgespeeld voor de cohortafdelingen.
 
De geplande klinische zorg wordt helaas verder gereduceerd waardoor patiënten langer moeten wachten op hun ingreep.
 
De komende weken wordt, ondanks de feestdagen, de afstemming tussen de huisartsen en Zuyderland onverminderd voortgezet en zal er desgewenst bijgestuurd worden. Hierover zullen wij u via deze berichtgeving op de hoogte houden.

11 DECEMBER 2020
 • Projectteam covid-vaccinaties Zuid-Limburg
 • Risico-inventarisatie: week 49
 • Quarantaine-richtlijnen huisarts
 • Regionaal Overleg Acute Zorg: stand van zaken
 • Vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-12-2020

Projectteam covid-vaccinaties Zuid-Limburg

Op 10 december is het eerste grote wekelijkse overleg over covid-vaccinaties geweest tussen alle zorgorganisaties van Zuid-Limburg. Naast de GGD en de GHOR waren ook de VVT, ziekenhuizen, GGZ, MEE, Koraal en de huisartsen vertegenwoordigd.
 
Het projectteam heeft in het overleg de vragen en opmerkingen van de zorgorganisaties over de covid-vaccinaties verzameld. Vanuit het projectteam
is intensief contact met het RIVM en de overheid. De informatie vanuit de overheid wordt dagelijks aangevuld en vernieuwd.
 
Relevante informatie rondom covid-vaccinaties wordt accuraat en tijdig met alle betrokkenengedeeld

Risico-inventarisatie: week 49

Het gaat goed in de huisartsenpraktijken binnen onze regio. Er zijn geen knelpunten, de patiëntenzorg is niet in het gedrang. In het overleg met de HaROP-coördinatoren is om die reden afgesproken dat we geen wekelijkse stand van zaken meer opvragen.
 
Indien er knelpunten zijn of dreigen te ontstaan, dan zien we graag een melding per e-mail vanuit de praktijk naar de betreffende HaROP-coördinator en naar de crisis-coördinator Westelijke Mijnstreek (Marianne Verkuylen). Op die manier behouden we het overzicht in onze regio

Quarantaine-richtlijnen huisarts

Het handhaven van de 1,5 meter in combinatie met het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker en handschoenen tijdens een patiëntencontact van korter dan 15 minuten, maakt dat een quarantaine voor de huisarts niet noodzakelijk is als achteraf blijkt dat een patiënt covid-19 positief is.
 
Als één van die voorwaarden niet is nageleefd en derhalve quarantaine nodig is, dan is vanwege de incubatietijd minimaal 5 dagen quarantaine noodzakelijk.

Regionaal Overleg Acute Zorg: stand van zaken

De landelijke cijfers laten zien dat het niet goed gaat met het aantal covid-19 besmettingen. Specifiek in de regio Zuid-Limburg zien we een verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week. We kunnen de toestand op dit moment ernstig noemen.
Rond de patiënten die verblijven op de IC zijn er ook zorgen: op dit moment lijken patiënten met covid-besmettingen weer een langere ligduur dan eerder dit najaar nodig te hebben. Daarnaast is de ligduur op de IC van patiënten uit de reguliere zorg ook langer. Dit lijkt te maken te hebben met het effect van uitgestelde zorg: patiënten hebben ernstiger gezondheidsproblemen.
 
De verwachting is dat rond de feestdagen de druk op de SEH en ziekenhuizen zal toenemen.
 
De testcapaciteit wordt volgende week door de start van de XL-teststraat in Limburg groter, en zal in januari 2021 bijna verdubbeld zijn. Dit is ook nodig omdat nu ook mensen getest worden die in dag 5 van de quarantaine zitten.

Vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht

Ondanks onze publicatie van vorige week krijgen huisartsen signalen van patiënten dat er mogelijk collega’s zijn die vrijwaringsverklaringen voor de mondkapjesplicht afgeven.
 
Het advies vanuit het Crisisteam aan huisartsen is en blijft om géén vrijwaringsverklaringen te verstrekken.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 10-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon kan doorgaan.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis neemt echter weer toe en heeft dus ook nog steeds impact op de reguliere zorg.
Er liggen nu 83 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 71). Daarvan zijn:
 • 64 covid-19 positieve patiënten (waarvan 11 op de IC’s).
 • 19 covid-19 verdachte patiënten.
 
De cohortafdeling in Sittard-Geleen ligt vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling geplaatst.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis:
De 83 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • op dit moment wordt de inrichting van een extra cohort afdeling voorbereid
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • er worden nu zelfs patiënten uitgeplaatst vanaf de cohortafdelingen naar regionale ziekenhuizen om ruimte te creëren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De opvang van acute zorg is goed mogelijk met als kanttekening dat de cohortafdeling in Sittard/Geleen vol ligt en er daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling zijn geplaatst.
 
Daarom zijn voor dit moment de volgende afspraken gemaakt:
 1. Géén overnames vanuit RCPS/LCPSnaar geheel Zuyderland.
 2. Allecorona positieve/verdachte patiënten (ook vanuit regio Westelijke Mijnstreek) worden tot nader bericht préhospitaal omgeleid naar Heerlen.
 3. De insturend huisarts overlegt hierover met de dienstdoende covid-arts in Heerlen (longarts).
 4. Deze tijdelijke situatie wordt dagelijks gemonitord en indien mogelijk z.s.m. bijgesteld.
 
De poliklinische zorgloopt door.
 
Geplande klinische zorgis nog steeds gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

04 DECEMBER 2020
 • Covid-vaccinaties
 • Apart bericht over onduidelijkheden testbeleid bij medewerkers/huisartsen
 • Geen vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 48
 • Corona-verdachte contacten Spoedpost Westelijke Mijnstreek: november 2020
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 03-12-2020
 • Carnavalsmaandag 2021

Covid-vaccinaties

De LHV heeft op 24 november besloten dat huisartsen een bijdrage kunnen leveren aan het vaccineren van een specifiek deel van de bevolking tegen covid-19. Het is een extra taak op het al volle bord van de huisarts, maar het grote maatschappelijk belang gaf de doorslag.
Inmiddels zijn de gesprekken met de overheid in volle gang. Via de website van de LHV worden huisartsen op de hoogte gehouden. Lees hier het LHV-artikel: ‘Nog veel te doen voor COVID-vaccinaties kunnen starten’.
 
Projectgroep Zuid-Limburg covid-vaccinaties
Vandaag is in het bestuurlijk overleg van ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Zuid-Limburg afgesproken dat een regionale projectgroep de organisatie van de covid-vaccinaties zal gaan voorbereiden. Naast de GHOR en GGD nemen vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen en de VVT hieraan deel. De huisartsen in de Westelijke Mijnstreek worden vertegenwoordigd door Kay Liedekerken.
 
Begin januari 2021 is het projectplan covid-vaccinaties in concept klaar.
In de komende weken vindt er afstemming plaats tussen de huisartsenorganisaties ZIO/HOZL/HACo West en tussen de andere zorgorganisaties onderling.
 
Het streven is om één gezamenlijke communicatie voor heel Zuid-Limburg op te zetten rondom de covid-vaccinaties.
 
In het overleg is ook besproken op welke termijn de covid-vaccinaties kunnen plaatsvinden. Gezien de beperkte beschikbaarheid van het eerste vaccin en de logistieke uitdagingen rondom dit specifieke vaccin is geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat in de regio Zuid-Limburg al vanaf 4 januari 2021 gevaccineerd kan worden.
 
Verdere informatie van de projectgroep covid-vaccinaties volgt.

Apart bericht over onduidelijkheden testbeleid bij medewerkers/huisartsen

Uit het overleg met de HaROP-coördinatoren blijkt dat er onduidelijkheden zijn ten aanzien van het testbeleid bij medewerkers/huisartsen die in contact geweest zijn met covid-19 verdachte patiënten of collega’s werkzaam in de praktijk. Om die onduidelijkheden weg te nemen, zal hierover een apart bericht volgen.

Geen vrijwaringsverklaring mondkapjesplicht

Er komen steeds meer verzoeken tot vrijwaring voor het dragen van een mondmasker. Het Crisisteam heeft besloten om het advies van de LHV hierin te volgen. De LHV adviseert, gezien het risico op verspreiding, géén verklaringen voor vrijwaring te ondertekenen.
 
LHV, woensdag 2 december 2020:
‘In de publieksvoorlichting van de overheid wordt de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren.
 
We hebben duidelijk aangegeven, bij VWS en als advies aan leden, dat huisartsen geen verklaringen hiervoor gaan en moeten afgeven. Een patiënt kan zelf verklaren, bijvoorbeeld met behulp van dit kaartje, dat hij/zij onder de uitzonderingsregel valt. Daar is geen artsenverklaring voor nodig.
 
We hebben VWS hierop meerdere keren aangesproken en geëist dat ze de tekst hierop aanpassen. Huisartsen worden nu platgebeld met vragen hierover en dat moet ophouden. Zodra het bericht van de overheid is aangepast, zullen wij u hier via een update over informeren. De KNMG steunt ons hierin en heeft dat ook aan VWS laten weten.’

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 48

In onze regio zijn geen problemen of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Corona-verdachte contacten Spoedpost Westelijke Mijnstreek: november 2020Afgelopen november zijn er 112 contacten met de Spoedpost geweest waarbij er sprake was van verdenking op covid-19. De grafiek geeft een weergave per dag. Hiervan zijn 36 patiënten voorzien van een zelfzorgadvies, 76 patiënten hebben fysiek contact gehad met de Spoedpost.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 03-12-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon kan doorgaan.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis fluctueert maar heeft nog steeds impact op de reguliere zorg.

Er liggen nu 71 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 67). Daarvan zijn:
 • 51 covid-19 positieve patiënten (waarvan 14 op de IC’s)
 • 20 covid-19 verdachte patiënten.

De cohortafdeling in Sittard/Geleen ligt vol. Daarom zijn zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling geplaatst!

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis

De 71 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom vooralsnog gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?

De opvang van acute zorg is goed mogelijk met als kanttekening dat de cohortafdeling in Sittard/Geleen vol ligt en er daarom zelfs covid-19 positieve patiënten buiten deze afdeling zijn geplaatst.

Daarom zijn voor dit moment de volgende afspraken gemaakt:
 1. Géén overnames vanuit RCPS/LCPS naar geheel Zuyderland tot en met maandag 7-12.
 2. Alle corona positieve/verdachte patiënten (ook vanuit regio Westelijke Mijnstreek) worden tot zaterdagochtend 5-12 préhospitaal omgeleid naar Heerlen.
 3. De insturend huisarts overlegt hierover met de dienstdoende covid-arts in Heerlen (longarts).
 4. Deze tijdelijke situatie wordt dagelijks gemonitord en indien mogelijk z.s.m. bijgesteld.

De poliklinische zorg loopt door.

Geplande klinische zorg is nog steeds gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Carnavalsmaandag 2021

Normaliter is carnavalsmaandag in het ziekenhuis een verplichte vrije dag.
 
In 2021 zal deze dag - maandag 15 februari 2021- voor de ziekenhuismedewerkers niet verplicht vrij zijn en zullen (de meeste) poliklinieken geheel danwel deels open zijn.
 
De huisartsenorganisaties hebben besloten op deze dag wél de Spoedposten overdag open te stellen. Met andere woorden: Carnavalsmaandag is voor de huisartsenpraktijken een vrije dag!

27 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 47
 • Quarantainecriteria van de VVT-instellingen inzake toelating tot een ELV-bed
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 26-11-2020

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 47

In onze regio zijn geen problemen of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Quarantainecriteria van de VVT-instellingen inzake toelating tot een ELV-bed

Werkafspraken Covid-Plus 26-11-2020 (update)
Instellingen en hun criteria

Cicero Zorggroep
Binnen Cicero Zorggroep wordt de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 1. Als het kan: thuis 7 dagen in quarantaine
 2. Als dit niet kan, nemen we cliënten op

Ze gaan dan bij Cicero een aantal dagen in quarantaine waarbij de gezondheid actief gevolgd wordt. De behandeling wordt in principe normaal ingezet - op de kamer van de cliënt.

Hiervoor is een opnameschema gemaakt vanwege het feit dat niet alleen voor de ELV, maar ook voor de GRZ en WLZ afspraken zijn gemaakt. Dit is afgestemd met de Specialisten Ouderengeneeskunde Oostelijk Zuid-Limburg.

Zuyderland Medisch Centrum
Er vinden regelmatig wijzigingen in het beleid plaats in verband met het schuiven van cohortafdelingen.

Advies: op de dag dat de huisarts gebruik wenst te maken van een ELV-bed voor een patiënt s.v.p. bellen met Zuyderland en de actualiteit van het beleid opvragen.

Vivantes
Testen gebeurt structureel op de dag van opname of dag ervoor als quarantaine lastig is voor de cliënt. Wegens de toename van besmettingen in de regio wordt er ook vooraf aanvullend een zorgvuldige risicoanalyse verricht. Bij twijfel bespreken we de casus in monitoringsoverleg.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 26-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten blijft zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties stabiel waardoor de reguliere huisartsenzorg gewoon doorgang kan vinden. Mede door de adequate triage door de huisartsen blijft de druk op de SEH hanteerbaar.
 
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis fluctueert, maar heeft nog steeds impact op de reguliere zorg.
 
Er liggen nu 67 covid-19 (verdachte) patiënten in het ziekenhuis (vorige week waren dat er 81). Daarvan zijn:
 • 48 covid-19 positieve patiënten (waarvan 12 op de IC’s)
 • 19 covid-19 (verdachte)patiënten.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
 
De 67 covid-19 (verdachte) patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft daarom vooralsnog gehandhaafd:
 •  6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 •  er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 •  de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 •  uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland medici.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
 
De opvang van acute zorg is goed mogelijk.
 
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.
 
De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht om patiënten die ingestuurd worden voor reguliere zorg goed te informeren over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.
 
Geplande klinische zorgis op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

20 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 46
 • Sneltesten
 • Corona-contacten Spoedpost
 • Toolkit 2.0 Palliatieve zorg voor covid-19-patiënten thuis
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 19-11-2020
 • Spoedpost tijdens de feestdagen

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 46

Ook deze week was er wederom een hoge respons - waarvoor dank. In geen enkele praktijk zijn er dusdanige problemen dat de patiëntenzorg in het gedrang komt.

Sneltesten

De samenstelling van de sneltesten laat op dit moment niet toe dat we een sneltest mee kunnen geven naar huis.
Het beleid van de Spoedpost:
Zijn er voorafgaand aan een dienst klachten (ZONDER koorts/benauwdheid/hoesten), dan kan desgewenst via de Spoedpost een sneltest worden geregeld. De test kan worden afgenomen door de consultarts op de Spoedpost. De betreffende medewerker of huisarts wordt benaderd als covid-19 verdacht in de daartoe ingerichte spreekkamers. Is de uitslag positief, dan verlaat de betreffende medewerker of huisarts de post. De consultarts zal de EVA/triagist hiervan op de hoogte stellen zodat de planning kan worden aangepast. Bij een negatieve uitslag kán er geïsoleerd gewerkt worden vanuit kamer 6 of 7. De telefonie is dusdanig aangepast dat vanuit deze spreekkamer geautoriseerd kan worden. Ook telefonische triage door triagisten kan hier plaatsvinden.
 
Onze voorkeur gaat uit naar een PCR-test zodat niemand naar de post komt bij verdenking van covid-19. Dit kan tegenwoordig heel snel via de eigen huisarts. Van een test die vóór 9.00 uur ‘s ochtends in Zuyderland is, is dezelfde dag de uitslag bekend.

Corona-contacten Spoedpost

Bovenstaande grafiek is een weergave van het aantal covid-19 verdachte contacten op de Spoedpost in de afgelopen maanden. Gemiddeld zien we per week (7 dagen) 25 patiënten met een mogelijke verdenking.


Toolkit 2.0 Palliatieve zorg voor covid-19-patiënten thuis

De toolkit bevat diverse hulpmiddelen voor professionals in de eerste lijn voor zowel symptoombestrijding, verwijstrajecten als gesprekvoering ten behoeve van covid-19-patiënten die wegens co-morbiditeit(en) niet worden ingestuurd voor klinische behandeling.

Uiteraard zijn alle afspraken inzake de toolkit terug te vinden in de werkafspraken-app van MCC Omnes.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 19-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte)patiënten is de afgelopen week zowel bij huisartsenpraktijken als bij de Spoedposten op beide locaties gestabiliseerd. Uitval van zorgverleners als gevolg van covid-19 is op dit moment beperkt.

Compliment voor de huisartsen in onze regio: het triëren van patiënten gaat op dit moment zo goed, dat de druk op de SEH mede daardoor goed hanteerbaar is. Blijf dit zo doen!
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis is de afgelopen week - mede door overname van patiënten uit andere regio’s (3) - weer toegenomen. Op dit moment zijn er 81 covid-19 (verdachte)patiënten opgenomen (vorige week waren dat er nog 59). Daarvan zijn:
 • 54 covid-19 positieve patiënten (waarvan 12 op de IC’s)
 • 27 covid-19 (verdachte)patiënten.
Het voornemen om de capaciteit voor de opvang van covid-19-patiënten langzaam af te schalen is daarom niet geëffectueerd.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 81 covid-19 (verdachte)patiënten verdringen helaas nog steeds overige klinische zorg:
 • 6 van de 19 OK’s zijn gereduceerd
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.

Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.

De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht om patiënten die ingestuurd worden voor reguliere zorg goed te informeren over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.

De opvang van acute zorg is goed mogelijk.

Geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Spoedpost tijdens de feestdagen

De planning voor de kerstdagen en de jaarwisseling op de Spoedpost is op de gebruikelijke wijze gemaakt. Op alle dagen zijn extra consultartsen aanwezig. Zoals de vooruitzichten nu zijn, zien we op dit moment geen noodzaak om deze planning uit te breiden.

13 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 45
 • Sneltesten voor medewerkers Spoedpost
 • Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 12-11-2020
 • Vaccinaties corona
 • Samenvattingskaart COVID-19

Risico-inventarisatie huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek: week 45


Uit de risico-inventarisatie van week 45 blijkt dat momenteel in onze regio geen enkele praktijk kampt met risico’s of een dreiging waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Sneltesten voor medewerkers Spoedpost

Zelf thuis afnemen en uitsluitend bij milde klachten.
Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft besloten om sneltesten via Meditta beschikbaar te stellen voor medewerkers werkzaam op de Spoedpost. De sneltest is bedoeld om thuis zélf af te nemen en uitsluitend bij milde klachten. De distributie van de sneltesten vindt plaats op de Spoedpost. Het testbeleid wordt meegegeven bij het uitreiken van de test.

MCC Omnes geeft via 'Omnieuws digitaal' verdere informatie over het actuele testbeleid, testen van eigen personeel en de privacy daarvan.

Stand van zaken in onze regio en het Zuyderland Medisch Centrum: 12-11-2020

Het aanbod van covid-19 (verdachte)patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen zowel bij de huisartsenpraktijken als bij de Huisartsenposten op beide locaties afgenomen. De reguliere zorg komt daar op dit moment niet in het gedrang. De druk op de SEH neemt mede af door de adequate triage door huisartsen.
De druk op de klinische capaciteit van het ziekenhuis neemt nu ook verder af: op dit moment zijn er 59 covid-19 (verdachte)patiënten opgenomen, waarvan:
 • 43 covid-19 positieve patiënten (waarvan 13 op de IC’s)
 • 16 covid-19 (verdachte)patiënten.
Daardoor krijgt Zuyderland ook vanuit het LCPS de ruimte om de capaciteit voor de opvang van covid-19-patiënten langzaam af te schalen: van 69 naar 60 bedden. Die capaciteit zal weer worden ingezet voor reguliere zorg.

Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 59 covid-19 (verdachte)patiënten verdringen echter nog steeds overige klinische zorg. De afschaling van de reguliere zorg blijft vooralsnog gehandhaafd:
 • 6 van de 19 OK’s zijn nog steeds gereduceerd. Afhankelijk van de huidige ontwikkelingen en mogelijk aanbod vanuit het LCPS worden volgende week wellicht weer 2 van deze 6 OK’s in gebruik genomen voor reguliere zorg.
 • er zijn nog steeds 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen blijft vooralsnog gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?
De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.

De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht patiënten regulier in te sturen en in te lichten over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.

De opvang van acute zorg is weer goed mogelijk. Het verzoek aan huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis blijft echter vooralsnog gehandhaafd.

Geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep.

Vaccinaties corona

Het Ministerie van VWS heeft aan de LHV de opdracht gegeven bij huisartsen de mogelijkheden te inventariseren om coronavaccinaties te organiseren in de huisartsenpraktijken. Huisartsen kunnen hun mening hierover kenbaar maken via HAweb.

Samenvattingskaart COVID-19

Bekijk hier dit handig overzicht.

06 NOVEMBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 44
 • Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 05-11-2020
 • Maandelijks overleg met HaROP-coördinatoren
 • Informatiepunt Samen Sterk
 • Ontwerp Fasering Testen

Risico-inventarisatie week 44

Eén praktijk heeft een dreigende situatie vanwege uitval huisarts (corona-gerelateerd). Er vindt echter geen stagnatie plaats in de zorgverlening.
 
Een enkele praktijk ziet een toename van positieve covid-19-patiënten. Doorgaans zijn de werkzaamheden goed uit te voeren.


Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 05-11-2020

Het aanbod van covid-19-(verdachte)patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen enigszins gestabiliseerd.
Hoewel er in de afgelopen weken met name in de Westelijke Mijnstreek een aanzienlijke toename is gesignaleerd van covid-19 positieve patiënten in de leeftijdscategorie tussen 25 en 50 jaar, neemt de druk op het ziekenhuis op dit moment af: ten opzichte van dinsdag is het aantal opgenomen covid-19 positieve patiënten gedaald van 76 naar 66.
 
De druk op het ziekenhuis is echter mede door eerdere overnames uit andere regio’s nog groot. Op dit moment zijn er 90 covid-19-(verdachte)patiënten opgenomen, waarvan:
 • 66 covid-19 positieve patiënten (waarvan 19 op de IC’s, deels van buiten onze regio overgenomen)
 • 24 covid-19-(verdachte)patiënten.
Met deze aantallen voldoet Zuyderland aan de landelijk afgesproken verdeling. Zuyderland heeft in Limburg het grootste aantal covid-19-patienten van elders overgenomen. Daarom zullen deze week géén patiënten uit andere regio’s meer overgenomen worden.
 
Impact op de verschillende capaciteiten in het ziekenhuis
De 90 covid-19-(verdachte)patiënten verdringen op dit moment de overige klinische zorg. De IC ligt op dit moment vrijwel vol, met covid- en non-covid-patiënten. Uitbreiding van capaciteit is niet mogelijk. Op de locatie Heerlen is de druk op dit moment het grootst: de IC ligt daar nagenoeg vol met covid-19-patienten. Door interne verschuivingen in het OK-programma tussen de beide ziekenhuislocaties wordt getracht de druk op de bedden bij de locatie Heerlen te verminderen.
 
Om deze aantallen op te kunnen vangen, is de reguliere zorg zoals vorige week reeds bericht deels afgeschaald:
 • in Heerlen zijn 4 OK’s gereduceerd, in Sittard 2
 • er zijn 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen is gereduceerd tot 12 bedden om een medium care van 10 bedden te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Wat betekent dit voor de huisartsen in onze regio?
 • Poliklinische zorg. De poliklinische zorg loopt - in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar - door. Daarbij wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van voorzieningen als beeldbellen.
 • Toegangstijden ZorgDomein. De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geactualiseerd. Bij sommige vakgroepen kunnen deze helaas oplopen. Huisartsen worden verzocht patiënten regulier in te sturen en in te lichten over de actuele wachttijden. Op die manier voorkomen we wellicht dat klachten verergeren en patiënten zich via de (semi) acute stroom melden.
 • Laboratorium- en beeldvormende diagnostiek. De faciliteiten voor laboratorium- en beeldvormende diagnostiek zijn gewoon beschikbaar en toegankelijk.
 • Opvang van acute zorg. De opvang van acute zorg is precair vanwege het grote aantal bezette (IC-) bedden ten gevolge van covid-19 en de afschaling van onder meer de AOA. Het dringende verzoek aan huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis blijft daarom gehandhaafd.
 • Geplande klinische zorg. De geplande klinische zorg is op dit moment gereduceerd waardoor patiënten soms langer moeten wachten op hun ingreep. Als gevolg van de overvolle IC komen op dit moment ook (semi) acute en oncologische ingrepen in de knel.
Om adequaat geïnformeerd te blijven in te kunnen spelen op de ontwikkelingen wordt de wekelijkse afstemming tussen de huisartsen en het ziekenhuis opgeschaald naar 2 keer per week.


Maandelijks overleg met HaROP-coördinatoren

Maandelijks is er overleg gepland met de HaROP-coördinatoren. Via de coördinatoren peilen we de eventueel voorgenomen opschaalplannen (die momenteel gelukkig nog niet aan de orde zijn).
 
In deze overleggen komt vooral de huidige stand van zaken in de praktijken ter sprake. Ook geven de coördinatoren signalen gerelateerd aan de praktijk of de Spoedpost door. Belangrijke punten met betrekking tot covid-19 kunt u dus ook kenbaar maken via de HaROP-coördinator.

Informatiepunt Samen Sterk

Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben veel mensen het opnieuw zwaar. Niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen die in de zorg of supermarkten werken of mensen die (alleen) in quarantaine moeten.
Kent u mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken?
Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, het ophalen van medicijnen of het uitlaten van de hond? Informatiepunt Samen Sterk helpt.
 
Kent u iemand die zelf wil helpen?
Door maaltijden te bezorgen, een luisterend oor te bieden of mensen wegwijs te maken op hun computer, tablet of gsm?
 
Informatiepunt Samen Sterk
Dit is dé plek waar vraag en aanbod samenkomen, waar we onze krachten bundelen en elkaar helpen om deze periode samen goed door te komen. Hulp nodig? Of hulp bieden?

Bel op werkdagen tijdens kantooruren met Partners in Welzijn (046 – 457 57 00) of bezoek de website van Partners in Welzijn voor een overzicht van alle initiatieven.
 
Informatiepunt Samen Sterk is opgezet door de gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. Behalve inwoners van de gemeente Sittard-Geleen kunnen nu ook inwoners van de gemeenten Beek en Stein bij het Informatiepunt Samen Sterk terecht.

Ontwerp Fasering Testen

De rijksoverheid heeft een Ontwerp Fasering Testen beschikbaar gesteld. Dit document geeft inzicht in de ambitie voor het testbeleid in Nederland in de komende periode. Het document is in te zien via deze link.
 
Het Crisisteam Westelijke Mijnstreek heeft besloten de reactie van de NHG af te wachten. Uiteraard staat het u vrij het document te raadplegen en/of te volgen.

30 OKTOBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 43
 • Toch geen sneltesten voor huisartsen en personeel
 • Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 27-10-2020

Risico-inventarisatie week 43

Momenteel zijn er geen praktijken die dreigen een dusdanig risico te lopen dat er geen zorg geleverd kan worden. Een enkele praktijk heeft ziekteverzuim, overwegend niet corona-gerelateerd.

Dank voor de hoge respons!


Toch geen sneltesten voor huisartsen en personeel

Helaas moeten we terugkomen op het bericht van vorige week inzake sneltesten voor huisartsen en personeel. De Abbott PanBio COVID-19 IgG/IgM is onvoldoende betrouwbaar bij een negatieve uitslag. Op aandringen van de LHV en de NHG is de richtlijn aangepast voor het testen van praktijkmedewerkers en professionals.
 
Het Crisisteam heeft besloten om de test in te zetten mét een kanttekening: indien de test negatief is, volgt een PCR-test via de eigen huisarts.

Stand van zaken COVID-19 Zuyderland Medisch Centrum: 27-10-2020

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio is de afgelopen dagen zowel bij huisartsen als bij de Huisartsenposten en de SEH’s relatief laag.
 
De druk op het ziekenhuis wordt op dit moment vooral veroorzaakt door overgenomen COVID-19 patiënten uit andere regio’s, voornamelijk vanuit de Randstad:
 • op dit moment zijn er 56 COVID-19 positieve patiënten en 18 COVID-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis opgenomen;
 • op de IC liggen 20 COVID-19 patiënten (90% van buiten onze regio overgenomen).
Desondanks blijft de druk op het ziekenhuis om meer patiënten uit andere regio’s over te nemen vanuit het LCPS hoog. Lastig is dat bij het aanbod van patiënten geen onderscheid meer wordt gemaakt of het om een IC-patiënt gaat of een reguliere klinische opname. Om deze aantallen op te kunnen vangen, is de reguliere zorg deels afgeschaald:

 • in Heerlen 4 OK’s gereduceerd en in Sittard 2
 • er zijn inmiddels 4 cohortafdelingen geopend
 • de AOA in Heerlen is gereduceerd tot 12 bedden om een medium care te kunnen realiseren
 • uitstel van reguliere medische zorg wordt gemonitord en beoordeeld door een groep van Zuyderland-medici.
Het dringende verzoek aan de huisartsen om strikt te triageren voordat ze patiënten insturen naar het ziekenhuis, blijft gehandhaafd.


23 OKTOBER 2020
 • Risico-inventarisatie week 42
 • Sneltesten voor huisartsen en personeel
 • Toename covid-19 opnames Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
 • Griepvaccinaties
 • Corona Onderzoek Limburg

Risico-inventarisatie week 42

Afgelopen week hebben we een covid-19 risico-inventarisatie gedaan. Niet alle praktijken hebben de lijst ingevuld, maar desondanks constateren we dat de praktijken op dit moment nog geen forse problemen ervaren. Dat kan vanzelfsprekend veranderen. De ingevulde lijst is al aan iedereen per mail geretourneerd.
 
Oproep
Volgende week zal de lijst opnieuw rouleren. We doen een dringende oproep de Excellijst adequaat in te vullen zodat we optimaal kunnen monitoren.


Sneltesten voor huisartsen en personeel

Meditta heeft Abbott PanBio COVID-19 IgG/IgM sneltesten ingekocht. In het Crisisteam is besloten deze testen op indicatie ter beschikking te stellen voor medewerkers en huisartsen die tijdens het weekend ingepland staan op de Spoedpost.
 
Doelgroep
Medewerkers en huisartsen die op zaterdag of zondag ingepland staan voor een dienst bij de Spoedpost Westelijke Mijnstreek en waarbij tevens een ernstige verdenking op covid-19 bestaat.
 
Er is een beperkte voorraad sneltesten aanwezig op de Spoedpost. De test wordt uitsluitend uitgevoerd door de regie-arts. Het beleid hieromtrent is beschikbaar op de Spoedpost.
 
De Abbott-test is een IgG/IgM-sneltest en geeft een voorlopig testresultaat. De sensitiviteit (terecht positieve uitslagen bij zieken) is 93,3% en de specificiteit (terecht negatieve uitslagen bij niet zieken) 99,4%. Dat betekent dat er een (kleine) kans is dat de test vals negatief is.
 
Bij een negatieve uitslag kan de dienst zoals gepland op de Spoedpost verricht worden vanuit een spreekkamer die daarvoor is ingericht. Vanuit deze spreekkamer kan naast regulier spreekuur door de huisarts ook worden getrieerd door een triage-assistent. De huisarts/triagist maakt dan gebruik van PBM’s in contacten met patiënten en collega’s.

Toename covid-19 opnames Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen

De druk op het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen door de instroom van covid-19-patiënten vanuit de eigen regio neemt op dit moment gestaag toe. Tot het afgelopen weekend was er vooral sprake van overnames van IC- patiënten uit de rest van Nederland.

De actuele situatie op donderdagmiddag 22-10-2020
 • Op dit moment is er slechts één IC-bed beschikbaar.
 • De IC-capaciteit wordt opgeschaald door het inrichten van Medium Care bedden op beide locaties, te weten Heerlen en Sittard-Geleen.
 • Dientengevolge is de AOA in Heerlen per direct gesloten. Spoedopnames worden nu rechtstreeks op de verpleegafdelingen gedaan.
 • De reguliere zorg wordt met 30-50% afgeschaald.
 • 50% van de OK's wordt per 22-10-2020 afgezegd om personeel vrij te maken om op covid-afdelingen te ondersteunen.
 • Er is er geen bed meer vrij op de locatie Heerlen.
 • Het aantal cohort-afdelingen wordt opgeschaald van 2 naar 4 (op elke locatie 2).
 • Patiënten voor interne geneeskunde worden opgenomen in Sittard.
 • Patiënten voor longgeneeskunde worden geplaatst op díe locatie waar plaats is.
 • Het aantal besmettingen onder het personeel neemt toe.
 • Dringend verzoek aan huisartsen: triageer strikt voordat u patiënten instuurt naar het ziekenhuis!

Griepvaccinaties

Volgens het RIVM is het op dit moment niet duidelijk of er een tekort aan griepprikken ontstaat. Het RIVM monitort dit nauwkeurig. Raadpleeg onderstaande link voor het laatste nieuws van 22-1-2020.

rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/eerlijke-verdeling-griepprik

Corona Onderzoek Limburg

De GGD Zuid-Limburg heeft deze week het startschot gegeven voor het project Corona Onderzoek Limburg (COL). Dit is een samenwerking tussen de Limburgse GGD-en, het Maastricht UMC+ en de provincie Limburg. Het doel is om volwassen Limburgers een antistoffenonderzoek aan te bieden waarbij op SARS-CoV-2 antistoffen wordt getest. De brief over dit onderzoek is reeds via Meditta naar alle huisartsen verstuurd.


15 OKTOBER 2020
 • Opschaalplan tweede infectiegolf
 • Advies: zet corona-app uit tijdens het werk
 • PBM
 • Sneltesten
 • Reanimatie
 • Wekelijks beeld van de praktijken

Opschaalplan tweede infectiegolf

Zoals afgesproken is het opschaalplan in elke hagro besproken.

In de Westelijke Mijnstreek concluderen we dat de hagro’s de opvang voor patiënten, zowel covid- als non-covid-patiënten, zelf organiseren

De inzet van de Spoedpost als dagpraktijk
Dit is alleen wenselijk als de hagro de zorg niet (meer) kan leveren. Een korte overzichtelijke beschrijving hiervan ontvangt elke praktijk tevens per mail.


Advies: zet corona-app uit tijdens het werk

We hebben verscheidene vragen gekregen over het gebruik van de corona-app (de ‘CoronaMelder’). Het is aan eenieder om daarin zelf een afweging te maken, maar wat we jullie wel ter overweging willen meegeven: als je tijdens je werk in contact komt met een covid-patiënt zal een bericht volgen, mogelijk ook bij mensen waarmee jij daarna in contact komt. Dus ons advies is: zet de corona-app tijdens het werk uit.


PBM

Gebruik schorten
Een witte schort met korte mouw is op de Spoedpost voorradig. Zorgvuldige handhygiëne tot aan de elleboog verdient aanbeveling bij gebruik van deze schort.

Mondneusmaskers
Gebruik enkel een FFP2-masker bij covid-19 verdachte patiënten. In alle overige situaties volstaat een chirurgisch mondneusmasker.

Denk aan je voorraad!
Zorg voor een maximale voorraad in de praktijk. De ervaring leert dat je met de toename van het aantal besmettingen snel door je voorraad heen bent. Het is heel belangrijk daar rekening mee te houden.

Sneltesten

Zoals in het nieuws is geweest, zijn er sneltesten gevalideerd. Bij een lage virusload kunnen deze testen eerder vals-negatief uitvallen dan de PCR-test. We hebben MCC Omnes gevraagd om de ontwikkeling van deze sneltesten te monitoren. Zodra de sneltesten voor onze medewerkers ingezet kunnen worden, ontvangen de praktijken bericht.

Reanimatie

De Nederlandse Reanimatieraad adviseert first responders (waaronder de huisarts) sinds 9 oktober om bij volwassenen (>18 jr) alléén borstcompressies te geven. Geen beademing, ook niet ‘op de kap’/’met de ballon’.

Voorschrift op de Spoedpost
 • Bij kinderen: volledige reanimatie.
 • Bij volwassenen (>18 jaar): alleen borstcompressies, geen beademing.
 • Geen verneveling. Voorzetkamers zijn net zo effectief en minder riskant.

Wekelijks beeld van de praktijken

Om goed voorbereid te zijn en zoveel mogelijk onverwachte wendingen te voorkomen, is het noodzakelijk de status van onze regio goed in beeld te hebben en te houden. Het gaat er vooral om of er voldoende mensen en middelen voorradig zijn om veilige zorg te kunnen blijven bieden. Daarom heeft het Crisisteam besloten wekelijks centraal het beeld van de praktijken op te vragen. Dat gaat in nauwe samenspraak met de HaROP-coördinatoren die dan gelijk het beeld van de eigen hagro in kaart hebben.