×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is per regio en chronologisch gerangschikt. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie.

CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2022
01 JULI 2022
 • Oekraïne
 • Verandering declaratie Oekraïense vluchtelingen
 • Gezondheidsprocessen vluchtelingen
 • Opvanglocaties in de regio
 • Afspraken met gemeente Weert
 • Aanmeldformulieren huisartsenpraktijken
 • Webinar Zorg voor de Oekraïners
 • Tolkentelefoon
 • Infectieziekten vluchtelingen
 • Uitnodiging bevolkingsonderzoek

Oekraïne


Verandering declaratie Oekraïense vluchtelingen

Nieuwe Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne
Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

 

Meer info op de site van de rijksoverheid en de factsheet zorgkosten vluchtelingen.


Gezondheidsprocessen vluchtelingen

De huisartsenzorg wordt in samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeentes afgestemd. De gemeentes zijn in de lead voor het maken van de afspraken.

In de bijlage een document waarin de veiligheidsregio het proces omschrijft.


Opvanglocaties in de regio

 • AZC Echt, Pepinusbrug 2 Echt (capaciteit: 72);
 • Groepsaccommodatie In de Bandert, Sportpad 1a Echt (capaciteit: 50);
 • Groepsaccommodatie, Margarethastraat 6 Ittervoort (capaciteit: 11);
 • Voormalig klooster, Heinsbergerweg 190 Roermond (capaciteit: 55);
 • Residentie La Tour, Wilhelminasingel 5 Roermond (capaciteit: 105);
 • Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 Weert (capaciteit: 100);
 • Landgoed Leudal, Haelen (capaciteit 80);
 • Ittervoort, Margarethastraat 6 (capaciteit 11).

Afspraken met gemeente Weert


Aanmeldformulieren huisartsenpraktijken

Om als huisarts voldoende informatie te hebben is er een aanmeldformulier ontwikkeld.
Een formulier met Oekraïense vertaling is ook ter beschikking.


Webinar Zorg voor de Oekraïners

“Individuele en collectieve gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen”, een webinar voor en door GGD, huisartsen en arts-microbiologen.

Regionaal webinar voor en door Cohesie, Meditta, GGD en arts-microbiologen van VieCuri en Laurentius.

Ter sprake komen

 • huidige beeld van aantal en locatie van Oekraïense vluchtelingen, prognose
 • sociaal culturele verschillen met betrekking tot gebruik medische zorg
 • welke infectieziekten worden ge-herintroduceerd: diagnostiek en beleid
 • seksuele gezondheid en forensische aspecten
 • geestelijke gezondheidszorg bij getraumatiseerde vluchtelingen
 • logistiek: consulten met tolk, verwijzen, declareren.

De opname van dit op 14 april gehouden webinar is hier te bekijken.


Tolkentelefoon

De tolkentelefoon voor huisartsen wordt vergoed. Meer informatie is te vinden op www.asflimburg.nl/tolkentelefoon.

Ook kun je denken aan de app Pryv.it. Hiermee vindt er een directe vertaling van het gesprek plaats.


Infectieziekten vluchtelingen

ECDC heeft een inventarisatie gemaakt van de infectieziekterisico’s die door de vluchtelingenstroom ontstaan.


Uitnodiging bevolkingsonderzoek

Zodra een Oekraïense vluchteling ingeschreven is in de Basis Persoons Registratie, wordt – als zij vallen binnen de desbetreffende doelgroep – vanuit het RIVM automatisch een uitvraag verzonden voor deelname aan een bevolkingsonderzoek (zoals voor borstkanker en baarmoederhalskanker). Dat betekent dat zij op de noodopvanglocaties hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Inmiddels worden huisartsen al benaderd om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een uitstrijkje.

 

Dit betreft preventieve gezondheidszorg. Gezien de huidige belasting op de huisartsenzorg wil men de beschikbare capaciteit inzetten op de urgente zorgvragen. Landelijk wordt bekeken hoe hiermee om te gaan en waar nodig aan te passen, maar het verzoek deze uitnodigingen op dit moment te laten voor wat ze zijn en deze mensen niet door te sturen voor een afspraak naar de huisartsen. Concreet is de vraag om dit binnen de noodopvanglocaties te communiceren, zodat de huisartsen hiervan ontlast worden.


CRISISTEAM MIDDEN-LIMBURG WEERT E.O.
APRIl, MEI, JUNI 2022
06 MEI 2022
 • CORONA
 • Richtlijnen Spoedpost
 • Quarantaine en testbeleid

CORONA


Richtlijnen Spoedpost

 • Zowel voor de Spoedpost Weert alsook voor de Spoedpost Roermond komt de Corona-agenda te vervallen. Coronaverdachte patiënten worden in de reguliere agenda’s (Consult en Visite) ingepland.
 • Bij coronaverdachte patiënten wordt de patiënt verzocht om een zelftest uit te voeren, zowel voor een consult op de Spoedpost alsook voor een visite. Indien de zelftest negatief is dan kan de patiënt beschouwd worden als niet coronaverdacht.

Quarantaine en testbeleid

Het quarantaine beleid blijft van kracht zoals vastgesteld op 24 februari met als opmerking dat het uitvoeren van de PCR-test komt te vervallen en vervangen wordt door het uitvoeren van een zelftest.

Algemeen
Contacten positieve huisgenoten en/of positieve nauwe contacten.

Het quarantaine beleid blijft van kracht zoals vastgesteld op 24 februari met als opmerking dat het uitvoeren van de PCR-test komt te vervallen en vervangen wordt door het uitvoeren van een zelftest.


Na doorgemaakte infectie met Covid (<8 weken geleden) of met een boostervaccinatie

 • Niet in quarantaine;
 • Bij milde klachten een zelftest;
 • Tot 10 dagen na blootstelling zoveel mogelijk contact met kwetsbaren personen vermijden;
 • De zorgmedewerker draagt tijdens het werk tot en met dag 10 steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
 • 1,5 meter afstand houden;
 • Mogen wel naar opleiding en werk.

Geen doorgemaakte infectie met Covid (<8 weken geleden) of geen boostervaccinatie 

 • Mag wel naar werk, maar wordt op speciale snotterplek geplaatst;
 • Zelftest op dag 0 en dag 5;
 • Tot 10 dagen na blootstelling zoveel mogelijk contact met kwetsbaren personen vermijden;
 • De zorgmedewerker draagt tijdens het werk tot en met dag 10 steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
 • 1,5 meter afstand houden.

Indien zelftest positief

 • Met klachten: Indien de zelftest positief is, blijft de medewerker thuis in isolatie tot minimaal 5 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.
 • Zonder klachten: Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.