Nieuwsarchief

De weergave in dit dossier is chronologisch gerangschikt per regio. Raadpleeg ook de websites van RIVM, NHG en Zorgdashboard Limburg voor andere belangrijke informatie. 

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
APRIl, MEI, JUNI 2021
09 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 14
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Update grenswerkers Duitsland
 • Vaccin-nieuws
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Risico-inventarisatie: week 14

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regioHoogste weekincidentie: gemeente Brunssum, 455 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Zuid-Limburg: 220 per 100.000 inwoners
Weekincidentie Noord-Limburg: 455 per 100.000 inwoners
 
Britse variant in Zuid-Limburg: 90%
Er is geen Zuid-Afrikaanse of Mexicaanse variant gevonden.

Update grenswerkers Duitsland

Nederland is per 6 april 2021 voor Duitsland een 'hoog incidentiegebied'. De regels ten aanzien van inreizen en het overleggen van negatieve covid-19-testuitslagen zijn dientengevolge aangescherpt.
De consequenties van deze aangescherpte maatregelen zijn voor grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland als volgt.

1. Meldingsplicht:  
 • Wie korter dan 24 uur in Nederland verblijft, hoeft de reis niet aan te melden.
 • Wie langer dan 24 uur in Nederland verblijft, dient de reis aan te melden via www.einreiseanmeldung.de/#.

2. Wie na het werk terugkeert naar Duitsland, dient een testbewijs bij zich te hebben.
 
Laten testen kan - vóórdat je de grens oversteekt naar Nederland - bij één van de Duitse testcentra. De testuitslag is 72 uur geldig is en kan dus ongeveer drie dagen gebruikt worden.


Bovenstaande informatie over grenswerkers woonachtig in Duitsland en werkend in Nederland dateert van 6 april jongstleden. De Veiligheidsregio staat rechtstreeks in contact met daartoe bevoegde personen in Duitsland. Zodra wij actueel nieuws hierover ontvangen, zullen we dit meteen communiceren.
 
Een handige tool waarmee direct te zien is welke regels er gelden, zowel voor de reis naar Nederland als een terugreis naar Duitsland is te vinden op deze website (even naar beneden naar het groene kader scrollen).

Vaccin-nieuws

Net als AstraZeneca is ook het vaccin van Janssen een vectorvaccin. Op dit moment is niet aan te geven of Janssen dezelfde bijwerkingen zal hebben als AstraZeneca.
 
In het Moderna-vaccin zitten per dosis drie zo veel viruspartikels als in het vaccin van BioNTech/Pfizer, Comirnaty. Bij Moderna worden relatief veel bijwerkingen ervaren. Het aantal viruspartikels is een mogelijke verklaring daarvoor.
 
Bij personen die in de zes maanden voorafgaand aan de eerste prik positief getest zijn op covid-19, volstaat één prik. Wie na de eerste prik positief test, dient alsnog een tweede prik te krijgen. (Het is op dit moment namelijk niet bekend of één prik volstaat als iemand na de eerste prik positief test en daarom wordt uit voorzichtigheid het reguliere schema gevolgd. Ook de termijn van zes maanden is gebaseerd op voorzichtigheid.)

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 08-04-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, verder toe.
 
Er liggen nu 68 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 43 op de cohortafdelingen
 • 25 op de IC’s
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van covid-zorg neemt de druk op het ziekenhuis weer toe en zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen. Als deze stijgende lijn doorzet, kan het zijn dat we dit weekend 12 covid-bedden moeten openen; dat betekent dat we zowel in Heerlen als in Sittard één OK extra moeten sluiten. Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
Met ingang van 10 april starten we daarom met een beperkte inhaalslag: afhankelijk van beschikbare personele capaciteit gaan we op de zaterdagen 2 tot maximaal 4 OK-ingrepen in dagverpleging uitvoeren.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via ZorgDomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We zitten op dit moment daadwerkelijk in de derde golf. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.
 
Vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten gestart
Zuyderland Medisch Centrum is op 27 maart gestart met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Toediening van het eerste vaccin vond plaats op 27 en 28 maart en zal komend weekend op 10 en 11 april plaatsvinden. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later.
 
 
 

02 APRIL 2021
 • Risico-inventarisatie: week 13
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD
 • Overige vaccinaties
 • Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie
 • Stichting Open Nederland
 • Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Risico-inventarisatie: week 13

Het beeld in de huisartsenpraktijken is rustig. Corona-gerelateerd ziekteverzuim is minimaal en levert geen knelpunten op.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testenten opzichte van vorige week toegenomen: van 13.456 naar 13.731, een toename van 275. Toch spreekt GGD van een plateaufase.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 1007 naar 1201. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 5465 testen afgenomen, waarvan 2683 sneltesten. Daarvan waren 110 sneltesten en 212 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 470 per 100.000 inwoners.
 
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 216 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 389 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie:
418 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 94% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 82%.
 
Er zijn deze week geen andere varianten gevonden.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Afgelopen week zijn de bewoners van zorginstellingen, woonvormen voor dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten voor de tweede maal gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin.
 
De zorginstellingen die tijdens de eerste vaccinatieronde een uitbraak van covid hebben doorgemaakt, zijn in de tweede ronde meegenomen. Bewoners die covid-19 hebben doorgemaakt, zijn hierdoor volledig gevaccineerd met één prik. Bewoners die géén covid hebben doorgemaakt tijdens de uitbraak krijgen later een tweede prik, geregeld vanuit het RIVM.

Vaccinatie doelgroep 75-79-jarigen door GGD

Afgelopen maandag 29 maart is de Herenhof in Geleen geopend voor vaccinaties voor patiënten ouder dan 75 jaar met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Voor veel patiënten zal dit een uitkomst zijn: we horen regelmatig in de praktijken dat mensen de reis naar de vaccinatielocaties in Maastricht of Kerkrade als een probleem ervaren. Dat wordt nu dus makkelijker.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link.

Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers ná vaccinatie

InEen, LHV en NHG krijgen veel vragen over de inzet van gevaccineerde huisartsen en praktijkmedewerkers. Hoewel huisartsen en veel praktijkmedewerkers gevaccineerd zijn, zijn de uitgangspunten voor testen, quarantaine en inzet nog hetzelfde. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde namelijk vooral tegen ernstige ziekten, re-infecties kunnen na vaccinatie nog steeds voorkomen. Daarmee kan de huisarts of medewerker nog besmettelijk zijn voor ongevaccineerde patiënten of collega’s. Alleen als de continuïteit van de zorg in het gedrang komt, is het onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken. Lees meer hierover op deze link van de NHG.
 
Het kan zijn dat naar aanleiding van de onderzoeken in de VS en Israël de quarantaineregels verruimd zullen worden, maar het RIVM heeft daar nog geen officieel advies over gegeven.

Stichting Open Nederland

Door de overheid is Stichting Open Nederland opgericht. De bedoeling hiervan is via sneltesten de maatschappij voorzichtig weer toegankelijk te maken; denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen, stages et cetera. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Voorbereiding op fase 3 (scenario ‘code zwart’)

Afgelopen week stuurde minister Van Ark het tijdelijke beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de covid-pandemie naar de Tweede Kamer.  InEen, LHV en NHG leverden hier in nauwe samenwerking met elkaar vanuit de huisartsenzorg een bijdrage aan. Het tijdelijk beleidskader vindt u achter deze link.
 
De basis voor de huisartsenzorg blijft het Huisartsen Rampen Opvangplan. Hoe dit werkt in coronatijd, leest u hier.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in OZL en WM is vrijwel onveranderd. Reguliere HA zorg en de spoedzorg (HAP) kunnen gewoon doorgang vinden.
Het aanbod van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis neemt, met name op de IC, weer toe; er liggen nu 50 COVID-19 positieve patiënten in het ziekenhuis;
 • 30 COVID + op de Cohort afdelingen
 • 20 COVID + op de IC ’s
Daarnaast is er een toenemend aantal “COVID verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Door de toename van COVID zorg neemt de druk op het ziekenhuis overall weer toe. Om dit goed op te kunnen vangen zijn we helaas genoodzaakt de reguliere zorg stapsgewijs opnieuw af te schalen.
Dat leidt opnieuw tot uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. De omvang van de uitgestelde zorg neemt daardoor verder toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf en was de uitgestelde zorg van die periode nog niet weggewerkt.
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van COVID-19 patiënten.
Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
We lijken op dit moment daadwerkelijk aan het begin te staan van de “derde golf”.
De eerder gemaakte werkafspraken rond COVID 19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

CRISISTEAM westelijke MIJNSTREEK
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021
26 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 12
 • Stand van zaken covid-besmettingen in de regio
 • Vaccinatienieuws
 • Overige vaccinaties
 • GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021
 • Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Risico-inventarisatie: week 12

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken covid-besmettingen in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is het aantal testen ten opzichte van vorige week toegenomen: van 11.366 naar 13.156, een toename van 1.790. De toename komt vooral door testen bij kinderen en jonge gezinnen.

Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Brunssum, namelijk 280 per 100.000 inwoners.
De weekincidentie in Zuid-Limburg was 191 per 100.000 inwoners, in Limburg Noord 309 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Holland Zuid kende de hoogste weekincidentie: 399 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 82% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 71%.
 
Andere varianten
 • Zuid-Afrikaanse variant: 3 positieve meldingen in Limburg.
 • Braziliaanse variant: niet gevonden in Limburg.
 • Mexicaanse variant: niet gevonden in Limburg en ook niet in de rest van Nederland.

Vaccinatienieuws

Vaccinatie na eerdere covid-infectie
Sinds gisteren is bekend dat diegenen die in de laatste 6 maanden een bewezen covid-infectie hebben doorgemaakt, voldoende hebben aan één covid-19-vaccinatie. In de praktijk betekent dat: een selectie maken van de patiënten die bewezen corona hebben gehad in het laatste half jaar en deze selectie telkens meenemen in al gevaccineerde patiënten of nog te vaccineren patiënten met AstraZeneca. Ze hoeven dus géén vervolginjectie meer. Van het surplus kunnen andere patiënten gevaccineerd worden.
 
Vaccinatie patiënten in huisartsenpraktijken
Ook sinds gisteren is bekend dat huisartsen patiënten tussen 65 en 75 jaar met morbide obesitas of het syndroom van Down gaan vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat u nu al deze patiënten kunt selecteren/oproepen en vaccineren als u nog AstraZeneca flacons over hebt. U kunt het ook doen in de volgende vaccinatieronde die al gepland is in verband met de eerdere vaccinatie met AstraZeneca van de 63-en 64-jarigen.
 
Verder is officieel door de LHV bekend gemaakt dat huisartsen per 29 maart géén bestelling van het BioNTech/Pfizer-vaccin hoeven te doen om thuiswonende ouderen te vaccineren. Dit heeft te maken met een herzien van de te gebruiken vaccins voor deze doelgroep. Met het verruimen van de leeftijdsindicatie voor AstraZeneca en het op de markt komen van het Janssen-vaccin zouden dit vaccins zijn die logistiek veel makkelijker zijn te gebruiken voor die vaccinatieronde.

Overige vaccinaties

Onderstaande link geeft toegang tot het actuele stroomschema zoals opgesteld door het RIVM en de rijksoverheid. Uiteraard proberen we ruimschoots van tevoren hierop in te spelen. Daarbij zijn we afhankelijk van de daadwerkelijke planning, goedkeuring van het vaccin en levering en distributie. Zoals jullie zelf ook gemerkt hebben veranderd dit regelmatig. Vanzelfsprekend stellen we jullie op de hoogte zodra er meer definitief bekend is.
 
Klik voor het actuele stroomschema op deze link

GGD Zuid-Limburg: medisch toezichthouders gevraagd

De GGD Zuid-Limburg heeft afgelopen weken de vaccinatiecapaciteit fors uitgebreid. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, van 08.00 -20.00 uur.
Volgende week wordt ook de vaccinatie-locatie in Geleen geopend.
Gevraagd: medisch toezichthouders
Ondersteunend personeel is ruim voldoende ingeroosterd voor alle drie de vaccinatielocaties in Maastricht, Kerkrade en Geleen, maar de GGD heeft moeite met het invullen van de functie van medisch toezichthouder. Dit kunnen alleen (huis-)artsen zijn met een BIG-registratie. Deze BIG-registratie mag ook verlopen zijn (echter niet van voor 2018 verlopen).
 
De GGD zoekt nog (huis-)artsen die willen functioneren als medisch toezichthouder. De werkuren zijn van 08.00 - 14.00 uur en van 14.00 - 20.30 uur. De werkzaamheden bestaan vooral uit het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring en toezicht op eventuele allergische reacties. Vanzelfsprekend staat hier een honorering tegenover.
 
Huisartsen die interesse hebben kunnen zich melden bij Pascalle Metzemakers van de GGD: pascalle.metsemakers@ggdzl.nl

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 25-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is vrijwel onveranderd. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis neemt geleidelijk weer toe.
Er liggen nu 49 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 33 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
 
Daarnaast is er een toenemend aantal covid-19 verdachte patiënten in het ziekenhuis en worden er nog steeds af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC. Voor heel Limburg is 80% van het totaal aantal opgenomen patiënten momenteel bovenregionaal!
 
Doordat de reguliere zorg in het ziekenhuis is opgeschaald neemt de druk op het ziekenhuis over het geheel weer toe. Er is dus ook nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt de Britse variant steeds meer aangetroffen en lijken we aan het begin te staan van de derde golf.
De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

Vaccinatieprogramma medisch geprioriteerde patiënten

Zuyderland Medisch Centrum start komend weekend in de locatie Sittard-Geleen met het vaccinatieprogramma voor medisch geprioriteerde patiënten. Deze patiënten worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Ziekenhuizen zoals Zuyderland organiseren het programma samen met het RIVM, NVZ, NFU en LNAZ. Op ons verzoek wordt gekeken naar een goede terugkoppeling naar de huisartsen van de gevaccineerde patiënten, net zoals bij de GGD.
Doelgroep
Er zijn meer dan 1500 patiënten uitgenodigd om een vaccinatie te komen halen in Zuyderland. Specifiek gaat het om patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers), dialyse-patiënten, patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie en patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (geboren tussen 01 januari 1947 en 28 februari 2003). De selectie is gemaakt door het RIVM. Meer informatie over de indeling van risicogroepen is ook te vinden op de website van het RIVM.
 
Hoe om te gaan met vragen
Iedereen die in aanmerking komt voor dit specifieke vaccinatiebeleid met Moderna ontvangt van het ziekenhuis een brief met uitleg en instructies. Wanneer patiënten uit deze betreffende doelgroep u zouden bellen over dit vaccinatieprogramma, kunt u hen verwijzen naar het Klant Contact Centrum (KCC) van Zuyderland (088 – 459 85 67). Huisartsen worden verzocht om patiënten die géén uitnodiging hebben gehad en bellen over het vaccinatiebeleid niet naar het ziekenhuis te verwijzen, maar naar de richtlijnen van het RIVM.
 
Moderna-vaccin in twee stappen
Patiënten worden in twee stappen gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het eerste vaccin wordt komend weekend op 27 en 28 maart en op 10 en 11 april toegediend. De tweede inenting volgt ongeveer vier weken later. Hiervoor worden de patiënten nog uitgenodigd. Van belang is dat patiënten de gezondheidsverklaring die zij samen met de uitnodiging via de post ontvangen, invullen en meenemen.
 
Gegevens geregistreerd
Na het ontvangen van het vaccin worden de persoonsgegevens en het soort vaccin dat is toegediend geregistreerd in het ziekenhuissysteem. Indien de patiënt toestemming verleent, worden deze gegevens ook gedeeld met het RIVM. Dat is belangrijk vanwege de veiligheid, voor onderzoek (om te kijken of het vaccin goed werkt), maar ook bijvoorbeeld om patiënten snel te kunnen waarschuwen bij eventuele bijwerkingen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de informatie over de vaccinatie per patiënt ook naar de huisarts te sturen. Dat zal in ieder geval pas achteraf plaatsvinden en mogelijk via een Edifact/Zorgmail-bericht of via een receptkoppeling zoals de GGD.

19 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 11
 • Stand van zaken in de regio
 • Patiënten in de grensregio’s
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen
 • Scenario ‘code zwart’
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Risico-inventarisatie: week 11

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

In de teststraten van de GGD Zuid-Limburg is er een toename van het aantal testen ten opzichte van vorige week: van 8.980 naar 11.366, een toename van 2.386.
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer toe, van 582 naar 724. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 4254 testen afgenomen, waarvan 1928 sneltesten. Daarvan waren 81 sneltesten en 143 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Stein, namelijk 207 per 100.000 inwoners.
 
Wat opvalt is dat er veel positieve testen zijn bij kinderen en hun ouders.
 
De covid-infecties in de verpleeghuizen zijn fors gezakt. Inmiddels hebben de bewoners hun tweede coronavaccinatie gehad.
 
Zaanstreek-Waterland kende de hoogste weekincidentie: 352 per 100.000 inwoners.
 
Britse variant
De Britse variant is gestegen tot 71% van de positieve testen. Vorige week was dit nog 65%.
 
Zuid-Afrikaanse variant
In Limburg één besmetting.
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Patiënten in de grensregio’s

Inmiddels is het duidelijk dat het land waar je woont ook het land is waar je je vaccinatie krijgt. Dat is logisch, want Nederland bijvoorbeeld berekent op basis van zijn Basisregistratie Personen (BRP) het aantal benodigde vaccins om de hele Nederlandse populatie te vaccineren.
 
Dit geeft problemen in de grensregio’s, vooral bij patiënten die in Nederland wonen maar een buitenlandse huisarts hebben. Zij staan niet ingeschreven bij een Nederlandse huisarts en zijn dus ook niet ‘zichtbaar’. Aan dit probleem zal op landelijk niveau bekendheid gegeven worden. Afgesproken is dat de GGD deze groep inwoners gaat vaccineren, conform de vaccinatiestrategie (dus op indicatie van leeftijd/hoog risico et cetera).
 
Voor patiënten die in het buitenland wonen en een Nederlandse huisarts hebben, geldt andersom hetzelfde: je wordt gevaccineerd door het land waar je woont.
 
Daarnaast is er nog het probleem van patiënten die in Nederland wonen, medisch gezien een hoge risicogroep vormen maar in behandeling zijn bij een specialist in het buitenland (ZOL Genk, Leuven of Aken). Met deze subpopulatie is men nog bezig, daar is nog geen duidelijke oplossing voor.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

In de week van 29 maart zal de tweede vaccinatieronde van bewoners van zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten met het BioNTech/Pfizer-vaccin plaatsvinden.
Conform de instructies van het RIVM worden de bewoners die de eerste vaccinatie gemist hebben tóch meegenomen. Via de LHV-kring Limburg is de vraag aan het landelijk koepeloverleg gesteld hoe om te gaan met bewoners die het laatste half jaar bewezen covid hebben doorgemaakt. De Gezondheidsraad heeft immers gesteld dat deze patiënten maar één coronavaccinatie nodig hebben. Elke zorginstelling in de regio wordt op dit moment bevraagd naar de actuele status van haar bewoners. Op deze manier worden de beschikbare BioNTech/Pfizer-vaccins optimaal ingezet.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Maandag 15-3-21 is er HaROP-overleg geweest. De HaROP-coördinatoren zijn geïnformeerd over de voor huisartsen relevante ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie. Daarnaast zijn er punten zoals het registreren van vaccinaties en melden hiervan aan het RIVM aan de orde geweest. Mocht je als huisarts vragen hebben hierover, dan kun je bij je HaROP-coördinator terecht. De coördinatoren hebben onderling informatie uitgewisseld over de verschillende HIS’en en de registratie van coronavaccinaties.

GGD stuurt vaccinatiemeldingen naar huisartsen

Vanaf maandag 15 maart ontvangen huisartsen een bericht als hun patiënt is gevaccineerd door de GGD, mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De GGD heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld om het verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts mogelijk te maken. De meldingen komen binnen als MEDREC-afleverbericht in je HIS.
 
Op het moment dat blijkt dat het systeem stabiel werkt, worden er ook met terugwerkende kracht berichten verzonden van vaccinaties die voor 15 maart zijn uitgevoerd door de GGD.
 
Het volledige bericht van de LHV over dit onderwerp is te vinden via deze link.
 
Voor verdere vragen kun je de helpdesk van je HIS benaderen.

Scenario ‘code zwart’

Door de scenarioschrijvers wordt april nu als meest spannende maand gezien. De vaccinatie van kwetsbare ouderen en nu ook van de 60- tot 64-jarigen helpt weliswaar in de druk op de ziekenhuisbedden, maar de Britse variant is duidelijk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. Dit zorgt nog steeds voor een lange en brede tweede besmettingsgolf.

Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijke komst van code zwart in Zuid-Limburg. Code zwart is een moment waarop er geen mogelijkheid meer is om patiënten in het regionale ziekenhuis en ook niet in aangrenzende ziekenhuizen in de regio op te nemen. De drie huisartsenorganisaties in Zuid-Limburg hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld hoe dan toch nog de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Dit plan is afgestemd met de RAV, het Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. Er wordt op dit moment nog nader afgestemd hoe patiënten dan wel nog eventuele diagnostiek kunnen krijgen in het ziekenhuis. Geen opnamecapaciteit betekent niet automatisch dat patiënten niet onderzocht kunnen worden om na diagnose thuis verder behandeling te ondergaan.
 
Mocht Zuyderland in code zwart terechtkomen dan betekent dit dat de SEH kan uitbreiden naar de Spoedpost. We hebben de afspraak gemaakt dat - in tegenstelling tot bij de vorige infectiegolf - Zuyderland een deel van de Spoedpost gaan gebruiken: het callcentrum en behandelkamer 1 en spreekkamer 2 blijven voor de Spoedpost.
 
Uiteraard blijft dit een moeilijke situatie die ertoe zou kunnen leiden dat niet alles altijd even soepel verloopt. Het blijft pionieren maar we rekenen op een ieders begrip.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 18-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
 
Het aanbod van covid-19 patiënten in het ziekenhuis blijft redelijk stabiel.
Er liggen nu 41 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 9 op de IC’s
Er worden af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, met name naar de IC.
 
Op basis van deze ontwikkelingen is de reguliere zorg in het ziekenhuis opgeschaald, maar er is nog steeds sprake van uitstel van geplande zorg, met name van operatieve ingrepen. Het aantal uitgestelde ingrepen neemt nog steeds toe. Inmiddels duurt deze periode al langer dan in de eerste golf, terwijl de uitgestelde zorg van die periode nog niet was weggewerkt.
 
De poliklinische zorg loopt vrijwel gewoon door en de toegangstijden zijn daar, op enkele uitzonderingen na, redelijk normaal. Met name bij longziekten is er sprake van een structurele toename van de wachtlijst en dus van de toegangstijd door de nazorg van covid-19 patiënten. Maak bij deze discipline indien mogelijk via Zorgdomein gebruik van e-meedenkconsulten, de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum en Pluspunt én verwijs naar de post-COVID poli.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen. De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

12 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 10
 • Stand van zaken in de regio
 • Tweede vaccinatieronde zorginstellingen
 • Registratie vaccinatie in HIS
 • Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Risico-inventarisatie: week 10

Het beeld is de afgelopen week niet veranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken in de regio

Ten opzichte van vorige week is er een toename van het aantal testen in de teststraten van de GGD Zuid-Limburg: van 8332 naar 8980, een toename van 648.
 
Het aantal positieve uitslagen in de teststraten van de GGD neemt weer af, van 616 naar 582. In de XL-teststraat van Maastricht zijn in totaal 3013 testen afgenomen, waarvan 1520 sneltesten. Daarvan waren 74 sneltesten en 84 PCR-testen positief. Afgelopen week waren er in Limburg relatief de meeste besmettingen in gemeente Beekdaelen, namelijk 175 per 100.000 inwoners.
 
Zuid-Limburg kent op dit moment het laagst aantal besmettingen van heel Nederland. Noord-Holland kent de hoogste weekincidentie: 374 op 100.000 inwoners.
 
Het blijkt dat er bijna geen uitbraken/clusters meer zijn in de VVT-sectoren: het positieve effect van het vaccineren wordt daar al duidelijk.
 
Britse variant
In week 7 was de Britse variant in Nederland in 65% van de positieve testen aanwezig. Deze variant wordt in Nederland geschat op 30% besmettelijker dan de eerder dominante ‘klassieke’ variant. In Limburg was de Britse variant pas in week 8 in 65% van de positieve testen aanwezig.
 


Zuid-Afrikaanse variant
Er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden in Limburg. De schatting is dat deze variant 25% besmettelijker is dan de ‘klassieke’ variant.
 
Mexicaanse variant
In Zuid-Limburg zijn hiervan twee clusters gesignaleerd, één in een gehandicapteninstelling (27 positieve gevallen, waarvan 5 medewerkers) en één op een zorgboerderij (8 positieve gevallen, waarvan 1 medewerker).
 
Beeld in de Euregio
Duitsland heeft een iets hoger aantal besmettingen dan Nederland, België daarentegen een iets lager.

Tweede vaccinatieronde zorginstellingen

Het RIVM meldt op zijn website dat de tweede vaccinatieronde bij zorginstellingen plaats zal vinden in de week van 29 maart aanstaande. Op dit moment weten we niet of dit de definitieve datum is. We zijn al begonnen met de voorbereidingen, waarbij we de evaluatiepunten uit de eerste ronde hebben meegenomen.
 
Er is nog een aantal punten dat onderzocht moeten worden en waarvan we de aanpak nog moeten uitwerken. Dit heeft te maken met het nieuwe advies van de Gezondheidsraad dat stelt dat één vaccinatie na in het laatste half jaar doorgemaakte covid volstaat. VWS moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Registratie vaccinatie in HIS

Verwerking van toegediende vaccinaties bij patiënten - zowel met AstraZeneca als met BioNTech/Pfizer (via het vaccinatieteam) - in het HIS is een verantwoordelijkheid van de eigen huisarts van de patiënt. Vanuit het HIS wordt een terugkoppeling gegeven aan het RIVM.
 
Het kan zijn dat de vaccinatielijsten vanuit de verzorgingshuizen vertraagd zijn; dat heeft te maken met de aanlevering vanuit de verzorgingshuizen. Het Crisisteam doet er alles aan om deze lijsten zo snel mogelijk naar de eigen huisartsen te versturen. Dit onderwerp komt terug op de agenda in het overleg met de HaROP-coördinatoren op maandag 15/3/21.
 
Overleg met uw HIS-leverancier welke registraties in het HIS (inclusief batchnummer en toestemming patiënt) noodzakelijk zijn om de patiënt centraal aan te melden bij het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) van het RIVM.

Bijeenkomst Crisisteam – HaROP-coördinatoren

Aanstaande maandag 15-3-21 vindt weer een overleg plaats. Wilt u graag een agendapunt aan de orde laten komen, meld dit dan via uw HaROP-coördinator.

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 11-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten is beperkt. Zowel de reguliere zorg als de spoedzorg kan gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis neemt geleidelijk af.
 
Er liggen nu 37 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 26 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC’s.
Er worden wel af en toe patiënten uit andere regio’s in Nederland naar Zuyderland overgeplaatst, zowel naar de IC als de cohortafdeling.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen kan de reguliere zorg in het ziekenhuis steeds verder opgeschaald worden.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Ondanks de relatief lage aantallen op dit moment wordt er nog steeds rekening gehouden met een derde golf met de Britse variant die in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen De eerder gemaakte werkafspraken rond covid-19 blijven daarom vooralsnog gehandhaafd.

05 MAART 2021
 • Risico-inventarisatie: week 9
 • Stand van zaken besmettingen in de regio
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde
 • Overige vaccinaties
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Risico-inventarisatie: week 9

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Stand van zaken besmettingen in de regio

In de provincie Limburg is sprake van een lichte afname van het aantal besmettingen. In Zuid-Limburg waren er 122 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 217 per 100.000 inwoners. Afgelopen week waren er relatief de meeste besmettingen in de gemeente Vaals, namelijk 247 per 100.000 inwoners.
 
Het totaal aantal testen dat in de regio is afgenomen bij de GGD Zuid-Limburg bedroeg afgelopen week 8332.
 
Het besmettingsniveau is nog steeds hoog en staat dus nog steeds op niveau ‘ernstig’. De Britse variant wint meer terrein in Limburg en is gestegen naar 40% in week 7. Eén week eerder was dit 21%. Landelijk ligt dit percentage zelfs boven de 50. Dit alles noodzaakt ons rekening te houden met een forse toename van het aantal besmettingen. In de voorbereidingen daarop nemen we ook het scenario mee waarin de SEH deels onze Spoedpost in gebruik gaat nemen. Dat zou bijvoorbeeld alleen in de weekenden kunnen of, afhankelijk van de ontstane situatie, alle dagen. Zoals de plannen nu zijn uitgewerkt, zal de Spoedpost dan verplaatst worden naar een aanpalende polikliniek.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten: tweede ronde

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van de eerste ronde van de vaccinatie van deze doelgroepen. De knelpunten uit die eerste ronde worden omgezet in verbeterpunten voor de tweede ronde.
De exacte datum van de tweede ronde is nog niet bekend. Die wordt uit veiligheidsoverwegingen pas op het laatste moment kenbaar gemaakt aan het Crisisteam. Inmiddels zijn we alweer gestart met de voorbereidingen van de tweede ronde, zodat we startklaar zijn zodra we weten wanneer de vaccins geleverd worden.
 
Voor de tweede vaccinatie bij patiënten is inmiddels een nieuwe richtlijn uitgegeven door het RIVM. Klik HIER om deze richtlijn te raadplegen.
 
De administratieve nazorg rondom de vaccinaties is nog niet afgerond. De huisarts krijgt via Meditta bericht over de gevaccineerde patiënten zodat de gegevens zo snel mogelijk verwerkt kunnen worden in het HIS. De financiële afwikkeling van de vaccinaties verloopt via Meditta. Huisartsen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Overige vaccinaties

De vaccinatiestrategie van andere leeftijdsgroepen (18- tot 60-jarigen) is binnen de hagro’s geïnventariseerd door de HaROP-coördinatoren. Gepeild is of de huisarts/huisartsenpraktijk zelf gaat vaccineren of het centraal wil organiseren.
Inmiddels vraagt het landelijk bestuur van de LHV aan de ledenraad om een nieuw mandaat voor een nadere uitwerking van de covid-vaccinaties. De huisartsen zijn hierover per e-mail benaderd. In grote lijn komt het erop neer dat de huisartsen:
 • of zélf vaccineren
 • of deelnemen aan een grootschalige inzet van huisartsen in samenwerking met de GGD en mogelijk ook de ziekenhuizen.
Bovenstaand zal samen met de HaROP-coördinatoren besproken worden in het eerstvolgende overleg. Het is dus van belang dat de HaROP-coördinator wensen, voorkeuren en andere belangrijke feiten kent zodat ze meegenomen kunnen worden in het overleg.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 04-03-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 55 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 39 op de cohortafdelingen
 • 16 op de IC’s.
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

26 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 8
 • Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten
 • Uitbreiding vaccinatiecapaciteit
 • Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Risico-inventarisatie: week 8

Het beeld is op dit moment onveranderd. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners. De zorgverlening is niet in het gedrang gekomen.

Vaccinatie van bewoners zorginstellingen, (kleinschalige) woonvormen dementerenden en verstandelijk gehandicapten

Het zal niemand ontgaan zijn dat we deze week gestart zijn met de vaccinatie van bewoners van zorginstellingen en (kleinschalige) woonvormen met dementerende patiënten en verstandelijk gehandicapten. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen zijn gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin. 
Het RIVM en het Ministerie van VWS bepalen door wie deze doelgroepen gevaccineerd worden en met welk vaccin. De huisartsenposten zijn aangewezen vanwege de bewerkelijkheid van het vaccin wat betreft vervoer en gekoeld bewaren.
 
We wisten dat dit eraan zat te komen, maar toch blijft het een hele organisatie met onverwachte ontwikkelingen en hectische momenten. We geven jullie een aantal voorbeelden.
 1. De levering. Het feit dat de levering tot op het laatste moment bewust niet door VWS gecommuniceerd mag worden vanwege een mogelijke ‘run’ op het vaccin vanuit criminele circuits, maakt de organisatie complex. We wisten wel de dag, maar niet het tijdstip waarop de vaccins zouden arriveren.
 2. De vaccinatieroutes. Om dezelfde reden werd ook geadviseerd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de door ons geplande vaccinatieroutes en -tijdstippen. Vandaar dat we die ook niet aan jullie kenbaar hebben gemaakt.
 3. Het vaccin zelf. BioNTech/Pfizer-vaccin is vanwege de houdbaarheid en bewerkelijkheid niet het meest geschikte vaccin om in te zetten bij 59 verschillende locaties, alleen al in de Westelijke Mijnstreek.
 4. Zes vaccinaties per flacon. Per flacon kunnen 6 vaccinaties worden toegediend. Dat betekent dat op elke locatie een veelvoud van 6 vaccinaties beschikbaar is. Op bijna elke locatie was vaccin over, dat volgens de richtlijnen van het RIVM onder meer is gebruikt voor: personeel dat meehielp met vaccineren; zorgmedewerkers van de locatie waar gevaccineerd werd; zorgmedewerkers van Meditta met direct patiëntencontact; zorgpersoneel van Zuyderland (ook een van de locaties) dat nog geen oproep had gekregen.
 5. Veel wisselingen op locaties. In de week voorafgaand aan de vaccinaties waren veel patiëntwisselingen op de locaties door verhuizingen, overlijden en afdelingen met covid-infecties. Soms werden ad hoc nog locaties toegevoegd die door praktijken over het hoofd waren gezien.
 6. Mobiele vaccinatieteams. De verrassenderwijze versnelde leveringen van AstraZeneca aan Limburgse huisartsenpraktijken leidde tot een begrijpelijke afmelding voor een mobiel vaccinatieteam. De bereidwilligheid van waarnemers uit onze en zelfs buiten onze regio heeft ervoor gezorgd dat we op alle routes een goed geolied team hebben ingezet. Elk team was voorzien van een apotheker die bekend is met het bereiden van het vaccin én bevoegd om te ‘poolen’.
 
Hartverwarmend waren de ontvangsten op de locaties, alle patiënten en zorgmedewerkers waren echt blij eindelijk gevaccineerd te worden. Op één locatie werd het vaccinatieteam met slingers verwelkomd, op een andere hebben ze de prik gevierd met lekkere vlaai
 
We kijken terug op een geslaagde vaccinatie van de bewoners van alle zorginstellingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Over ongeveer 4 weken wordt de tweede prik toegediend; de datum is nog niet vrijgegeven door het RIVM.
 
Voor de tweede vaccinatieronde evalueren we de logistieke processen en zullen we enkele knelpunten die we tegenkwamen verbeteren. De noodzaak tot het behouden van overzicht en de vele vragen van zowel instellingen, personeel als huisartsen hebben ertoe geleid dat mogelijk op onderdelen de communicatie deze week enigszins te wensen heeft overgelaten. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om tussendoor de vele mails te beantwoorden - waarvoor onze oprechte excuses.
 
Eerder hebben we gecommuniceerd dat bij onduidelijkheid of vragen de HaROP-coördinator het aanspreekpunt is. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat dit blijkbaar goed gewerkt heeft.
 
Een groot woord van dank aan álle mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd, op welke manier dan ook, aan het realiseren van deze eerste vaccinatieronde. We kunnen terugkijken op een prachtige week waarin in vier dagen 1271 patiënten op 59 locaties zijn gevaccineerd!

Uitbreiding vaccinatiecapaciteit

De vaccinatiecapaciteit zal de komende periode dusdanig worden uitgebreid dat er landelijk 1,5 miljoen inwoners per week door de GGD worden gevaccineerd. Het Ministerie van VWS wil daarnaast dat huisartsen en ziekenhuizen daarbovenop nog eens 1 miljoen inwoners extra vaccineren. In totaal komt dat dus neer op 2,5 miljoen inwoners per week die gevaccineerd gaan worden. De komende twee weken wordt hierover op landelijk niveau vergaderd door het RIVM, het Ministerie van VWS, de GGD’s, de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties.
 
Kay Liedekerken zal namens de huisartsen als contactpersoon optreden. We streven naar een nauwgezette communicatie hierover. We zullen ook de HaROP-coördinatoren van informatie voorzien.

Veiligheid bij vaccineren in huisartsenpraktijken

Vanuit de Veiligheidsregio wordt gewezen op de mogelijkheid om priklocaties van huisartsen aan te melden zodat de politie extra alert kan zijn. Dat betekent dat de politie snel reageert op een telefoontje vanuit de priklocatie en langs zal komen mochten er problemen zijn. Ook kan de wijkagent op de dag van vaccineren een extra oogje in het zeil houden.
 
Mocht een praktijk van deze mogelijkheid tot aanmelding gebruik willen maken of verwachten dat er problemen gaan ontstaan op de dagen van de vaccinatie, mail dit dan s.v.p. naar Kay Liedekerken met vermelding van de datum, het tijdstip, de locatie en de naam van de praktijk. Kay heeft contact met de Veiligheidscoördinator en zal zorgen dat de gegevens bij de politie terechtkomen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 25-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 42 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 32 op de cohortafdelingen
 • 10 op de IC’s.
 
Het ziekteverzuim laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.

19 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 7
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Wat te doen met immuungecompromitteerden?
 • Vaccinaties
 • Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Risico-inventarisatie: week 7

Vergeleken met vorige week is er weinig veranderd in onze regio. In de huisartsenpraktijken is geen toename van problemen door coronabesmettingen onder de zorgverleners.

Aantal besmettingen in de regio

Het aantal besmettingen daalt gestaag. Afgelopen week waren de meeste besmettingen in Landgraaf. Zuid-Limburg heeft 149 besmettingen per 100.000 inwoners. Noord-Limburg heeft nog steeds een iets hoger aantal besmettingen: 182 per 100.000 inwoners.

Wat te doen met immuungecompromitteerden?

Over dit onderwerp is contact geweest met het RIVM. Vandaag echter blijkt dat er teveel onduidelijkheden zijn om aanbevelingen te doen. We hebben op landelijk niveau om een duidelijke richtlijn hiervoor gevraagd.

Vaccinaties

Afgelopen week zijn we bezig geweest met de voorbereidingen van de vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin van de bewoners van instellingen. Het vaccineren start aanstaande maandag en zal gedurende de gehele week plaatsvinden.  
 
Het mobiel vaccinatieteam bestaat uit een huisarts, een assistente en een chauffeur en wordt in de bereiding van het vaccin ondersteund door een apotheker. Een apotheker mag het product poolen, hiermee voorkomen we onnodig spillage. Uiteraard is elk team voorzien van de nodige instructies. We hopen volgende week positieve berichten op de crisispagina te kunnen melden!

Evaluatie vaccinaties met HaROP-coördinatoren

Zodra de vaccinaties in de instellingen zijn voltooid én de individuele huisartsen klaar zijn met het vaccineren van de 63- en 64-jarigen, plannen we een bijeenkomst met de HaROP-coördinatoren om de eerste vaccinaties te evalueren.

Ter voorbereiding hierop vragen we de HaROP-coördinatoren om met hun achterban de vaccinatiestrategie van de volgende doelgroep (de 18- tot 60-jarigen), te bespreken. Hun bevindingen worden in de HaROP-bijeenkomst teruggekoppeld.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 18-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis lijkt op dit moment redelijke stabiel.
 
Er liggen nu 46 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 35 op de cohortafdelingen
 • 11 op de IC
Het ziekteverzuim is nog wel hoog maar laat gelukkig een dalende trend zien. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week opnieuw verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
In de VVT-sector in onze regio is sprake van recente oplevingen van het aantal besmettingen, waardoor uitplaatsen naar de VVT moeizaam is (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Afspraken over de spoedstroom
We signaleren dat covid-patiënten af en toe niet conform de afgesproken routing worden aangeboden, waardoor extra verplaatsingen noodzakelijk zijn. Om dit te voorkomen verzoeken wij vriendelijk doch dringend onderstaande afspraken over de spoedstroom aan te houden en intern te communiceren. Deze zijn nog steeds van kracht en gelden tot nader bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de longoncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is overdag en in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Longoncologiepatiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met de dienstdoende longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen.
  Als doorsturen niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de patiënt in acute nood is - dan ziet de dienstdoende SEH-arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal isdat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dienstdoende longarts, internist of geriater, bereikbaar via telefoonnummer 088-459 9112.
  Mocht de geriater niet te bereiken zijn (geriatrie heeft geen continue dienstbezetting), dan kan de dienstdoende internist gebeld worden. (In principe staat de telefoon dan doorgeschakeld.)
 7. Dit geldt des te meer voor covid-verdachte of covid-positieve patiënten!
  Dan dient voor de locatie Heerlen overlegd te worden met de dienstdoende longarts en voor de locatie Sittard met de dienstdoende internist: 088-459 9112.
  Net als in de eerste covid-periode weten zij waar plaats is voor covid-patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid-patiënten.

12 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 6
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Vaccinaties
 • Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21
 • Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Risico-inventarisatie: week 6

Afgelopen week zijn meerdere praktijken in onze regio geconfronteerd met covid-19 positieve besmettingen van personeel of huisartsen. De patiëntenzorg is daardoor gelukkig niet in het gedrang gekomen. We merken dat binnen de hagro’s een enorme bereidheid is elkaar te helpen!

Aantal besmettingen in de regio

In Zuid-Limburg is ondanks een lichte daling van het aantal besmettingen de situatie nog steeds ernstig te noemen. De Britse variant neemt toe in Noord-Limburg, in Zuid-Limburg is geen toename te zien.
 
Het R-getal voor de huidige variant is: 0,89
Het R-getal voor de Britse variant is: 1,11

Vaccinaties

Tweede vaccinatieronde Maastricht UMC+
Iedereen die op 29 of 30 januari jongstleden gevaccineerd is in het Maastricht UMC+ zal binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de tweede ronde. Deze ronde zal, afhankelijk van het leveren van het vaccin, mogelijk plaatsvinden op 26 februari.
 
63- en 64-jarigen / patiënten met morbide obesitas en syndroom van Down
De huisartsen in Zuid-Limburg kunnen starten met de vaccinatie van de doelgroep 63- en 64-jarigen (geboortejaar 1956 en 1957). Het Crisisteam adviseert om met deze doelgroep óók alle medewerkers van de praktijk, al dan niet in dienst van Meditta, mee te nemen.
 
Naast bovenstaande doelgroep kunnen ook patiënten tussen 18 en 64 jaar met zogeheten morbide obesitas (BMI>40) en patiënten met het syndroom van Down worden meegenomen.
 
Voor deze drie doelgroepen wordt het vaccin van AstraZeneca geleverd.
 
Raadpleeg voor meer informatie hierover onderstaande link:
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/aanpak-met-astrazeneca-vaccin-verder-uitgewerkt
 
Bewoners van zorginstellingen
Vanaf 22 februari wordt begonnen met de vaccinatie van de bewoners van zorginstellingen. Daarvoor wordt een mobiel vaccinatieteam ingezet. De huisartsen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld ontvangen hierover nog informatie.
 
18- tot 60-jarigen
Vanuit het Crisisteam is Renate Bongers bezig met een peiling onder de huisartsen om een beeld te krijgen van de wensen in onze regio voor wat betreft het vaccineren van de 18- tot 60-jarigen. Deze grote groep (voor heel Nederland 7 miljoen patiënten) wordt door de huisartsen samen met de GGD later dit voorjaar/in de zomer gevaccineerd. Om een afweging te maken tussen centraal of decentraal organiseren van de vaccinaties willen we via door de praktijken aangeleverde cijfers een inschatting maken.

Raadpleeg bij vragen de HaROP-coördinator

Zoals eerder aangegeven worden de HaROP-coördinatoren uitgebreid geïnformeerd door het Crisisteam. Maar als Crisisteam ontvangen wij ook belangrijke informatie van de HaROP-coördinatoren die we meenemen in onze plannen en communicatie. Crisisteamlid Renate Bongers is de liaison tussen het Crisisteam en de HaROP-coördinatoren. Zij beantwoordt inmiddels vele vragen die onder coördinatoren en huisartsen leven en haalt daar waar nodig onduidelijkheden weg. Heeft u vragen, raadpleeg dan de HaROP-coördinator van de hagro.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 11-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Ondanks het feit dat bij de huisartsenpraktijken hier en daar covid-gerelateerd verzuim is, kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment verder af.
 
Er liggen nu 66 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 55 op de cohortafdelingen
 • 11op de IC’s.

Op basis van deze daling hebben wij weer enkele OK’s meer kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim blijft hoog en dat heeft nog steeds impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT nog steeds cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder druk en is uitplaatsen naar de VVT moeizaam (met name Wlz).
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Doordat de Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, blijven alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 vooralsnog onverkort gehandhaafd.
 
Post-covidzorg
Patiënten die een covid-19-infectie hebben gehad kunnen in uiteenlopende mate last hebben van post-covidklachten.
 
Verwijzen
Als verwijzer heeft u verschillende mogelijkheden om patiënten in dit verband te verwijzen:
 1. voor met name lichamelijke post-coronaklachten: naar de fysiotherapeut (50 behandelingen), ergotherapeut (8 uur) of diëtist (7 uur);
 2. voor lichamelijke én cognitieve post-coronaklachten: naar een multidisciplinaire aanbieder;
 3. bij ernstige klachten en na opname in het ziekenhuis/IC: naar de post-covidpoli van de longartsen of de revalidatie.
 
Gezamenlijke triage
Om de wachttijden voor patiënten met klachten ten gevolge van covid-19 bij de polikliniek longgeneeskunde zo kort mogelijk te houden, hebben de afdelingen Longgeneeskunde en Revalidatie van Zuyderland MC samen met Adelante Volwassenenrevalidatie een gezamenlijke triage opgezet. Het doel is de patiënten zoveel mogelijk direct op de juiste plek te behandelen en te voorkomen dat ze onnodig op een verkeerde wachtlijst terechtkomen.
 
Uw verwijzing naar de post-covidpoli wordt door de Revalidatiearts of de Longarts op basis van triage beoordeeld. Daar wordt bepaald of het primair een patiënt voor revalidatie of voor longgeneeskunde is.
 
De revalidatiebehandeling zal veelal op locatie in Zuyderland kunnen plaatsvinden. In de situatie dat revalidatie bij Adelante locatie Hoensbroek geïndiceerd wordt, ontkomt Zuyderland er niet aan de verwijzing aan u terug te sturen met de vraag om deze alsnog door te verwijzen naar revalidatie Adelante. Dat kan in Zorgdomein door dezelfde verwijzing door te zetten. Dit alles veronderstelt de instemming van de patiënt. Zuyderland heeft de patiëntinformatie hierover inmiddels aangepast:


Automatische melding aan huisartsen van de GGD

Vanaf deze maand ontvangt u geautomatiseerd een melding wanneer uw patiënt een positieve coronatestuitslag heeft of is gevaccineerd. Wij leggen u in DIT document uit hoe dit
proces vanuit de GGD naar uw praktijk is ingeregeld, hoe u deze meldingen ontvangt en welke informatie deze meldingen bevatten.

05 FEBRUARI 2021
 • Risico-inventarisatie: week 5
 • Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • Scenariodenken code zwart
 • Vaccinatiestrategie
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21
 • Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie
 • Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH
 • Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Risico-inventarisatie: week 5

Ook afgelopen week is de patiëntenzorg niet in gevaar gekomen. Eén huisarts is in quarantaine.

Samenwerking met HaROP-coördinatoren verloopt goed

Het Crisisteam heeft de afgelopen weken de HaROP-coördinatoren steeds uitgebreid geïnformeerd. Andersom krijgt het Crisisteam essentiële informatie van de coördinatoren. De samenwerking verloopt goed en is efficiënt voor alle betrokkenen - zeker ook voor de huisartsen. Dank aan de HaROP-coördinatoren en huisartsen voor de respons. We ervaren hen als een waardevolle aanvulling en belangrijke denktank in de bestrijding van het coronavirus.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers afgerond

Samen met HOZL en ZIO is het gelukt de huisartsen en waarnemers in onze regio te vaccineren. Complimenten aan Marijn van Oord als voorzitter van de Kring voor al zijn inspanningen in deze.

Aantal besmettingen in de regio

In de regio Zuid-Limburg zijn er 156 besmettingen per 100.000 inwoners, in Noord-Limburg 270 per 100.000 inwoners. De toestand is dus nog steeds zeer ernstig te noemen.


Britse variant

In Geleen zijn twee besmettingen met de Britse variant vastgesteld, in Maastricht drie.

De prognose dat twee derde van de besmettingen door de Britse variant (R 1,3) veroorzaakt zou worden, is vooralsnog niet bevestigd in een onderzoek van het Maastricht UMC+. Uit 600 monsters komen slechts 12 positieve testen van de Britse variant.

Scenariodenken code zwart

Het Crisisteam overlegt met Zuyderland over de te treffen voorbereidingen voor het geval code zwart, het meest gevreesde scenario, werkelijkheid zou worden. Code zwart betekent dat geen enkele patiënt meer in het ziekenhuis opgenomen kan worden, ook niet bij buur-ziekenhuizen. Naar verwachting liggen verpleeghuizen en verzorgingshuizen dan ook vol met patiënten.
 
Uitgangspunten voor de Spoedpost bij code zwart zijn:
 • SEH neemt Spoedpost over
 • de Spoedpost zal verhuizen naar een aanpalende poli (bijvoorbeeld poli chirurgie of orthopedie), eveneens gelegen op de eerste verdieping (aan de andere kant van de SEH)
 • het callcenter op de Spoedpost blijft gehandhaafd.

De verwachting dat dit zich rond 4 maart zou kunnen voordoen, is bijgesteld. Nu verwacht men de piek in de toename van de Britse variant rond de laatste week van februari.

Vaccinatiestrategie

Zoals bekend kunnen we mogelijk heel snel – in februari - overgaan tot het vaccineren (met het Moderna-vaccin) van bewoners in zorginstellingen.  
 
Het gaat hierbij om alle patiënten die ION bij de huisarts zijn ingeschreven en in een verzorgingshuis dan wel een kleinschalige woonvorm voor verstandelijk gehandicapten wonen.
Inmiddels hebben we van de instellingen en de woonvormen per huisarts een overzicht ontvangen van betreffende bewoners. Ondanks het feit dat we op dit moment niet weten wanneer we de vaccins ontvangen, willen we toch de nodige voorbereidingen treffen zodat we klaarstaan wanneer de vaccins worden geleverd. Uiteraard wordt u geïnformeerd over hoe het vaccineren gaat plaatsvinden (met een mobiel team). Verdere informatie hierover wordt u verstrekt via de crisispagina én via uw HaROP-coördinator.
 
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u de patiënten in de doelgroep nu te controleren op een eventuele contra-indicatie. U ontvangt hierover een mail met instructie.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 05-02-21

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
 
De druk in het ziekenhuis neemt op dit moment licht af.
Er liggen nu 71 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 52 op de cohortafdelingen
 • 19op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Hoewel de cijfers een lichte daling laten zien, is de covid-bezetting in Zuyderland al geruime tijd boven de ‘fair share’- norm waardoor uitplaatsingen nog steeds noodzakelijk zijn. Op basis van de bezetting verwachten wij weer meer OK’s te kunnen openen voor reguliere zorg. Mogelijk kunnen we dat komende week verder uitbreiden. Het risico bestaat echter dat we door toename van covid-patiënten genoodzaakt worden dit terug te draaien waardoor patiënten kort van tevoren alsnog afgebeld moeten worden.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Omgaan met vragen om voorrang bij vaccinatie

Patiënten vragen zowel in huisartsenpraktijken als bij hun behandelaar in het ziekenhuis om voorrang bij het toedienen van het coronavaccin op grond van hun medische indicatie. De volgorde van de groepen die in aanmerking komen voor vaccinatie wordt echter bepaald door het RIVM. Om te voorkomen dat we als huisartsen en ziekenhuis patiënten met deze vraag naar elkaar verwijzen, s.v.p. communiceren dat we ons allemaal houden aan de RIVM-richtlijnen. Patiënten kunnen verwezen worden naar de website van het RIVM.

Coronarichtlijnen bij bezoek aan HAP of SEH

We signaleren op de SEH dat mensen de coronarichtlijnen niet (meer) kennen of ze onvoldoende respecteren. Daarnaast is nu vaker bekend of iemand die ingestuurd wordt al dan niet covid-positief is.
 
Zuyderland en de beide huisartsenorganisaties hebben de werkafspraken daarover geharmoniseerd en zullen die op de websites van de beide HAP’s en Zuyderland publiceren.

De richtlijnen
Alle bezoekers van Zuyderland en de HAP’s zijn verplicht een mondneusmasker te dragen binnen alle gebouwen. Ze dienen zelf voor dit mondneusmasker te zorgen.
 
Voor de HAP en de SEH gelden daarnaast de volgende afspraken:
 • maximaal 1 begeleider per persoon*
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN coronagerelateerde klachten heeft
 • de begeleider is welkom indien deze GEEN contact heeft gehad met corona positief geteste of coronaverdachte personen
 • bij opname van een positief getest persoon is begeleiding van deze persoon dus niet mogelijk.

  (* Ouders van kinderen en begeleiders van mensen met een (verstandelijke) beperking zijn met in achtneming van het bovenstaande welkom.)

Webinar ‘Herstel na corona’ (23-02)

Op dinsdag 23 februari organiseert Zuyderland van 17.00 – 19.00 uur het webinar Herstel na corona.
 
Waarover gaat het?
Corona is een nieuw ziektebeeld en de gevolgen zijn voor iedereen anders. Goede nazorg is daarom extra belangrijk. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen nog lang last houden van de lichamelijke of mentale gevolgen. De meeste klachten zijn na verloop van tijd verdwenen, maar wat als dat (nog) niet het geval is?

Tijdens het webinar Herstel na corona gaan we hier samen met onze long- en revalidatieartsen en een psycholoog uitgebreid op in. Welke klachten zijn bekend? Wat kan helpen bij herstel en welke nazorg is al beschikbaar? En wat moet je vooral doen of laten als iemand zelf thuis aan de slag wil? Het programma bestaat uit een combinatie van algemene informatie, ervaringsverhalen en vooral ook interactie met deelnemers.
 

29 JANUARI 2021
 • Wijziging Crisisteam
 • Risico-inventarisatie: week 4
 • Aantal besmettingen in de regio
 • Britse variant
 • De Siilo-app
 • Vaccinatie huisartsen en waarnemers
 • Vaccinaties zorginstellingen en begeleid
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Wijziging Crisisteam

Renate Bongers, huisarts te Puth,  neemt binnen het Crisisteam het stokje over van Hanny Arets. Hanny krijgt daardoor de ruimte zich meer te richten op de Spoedpost en het overleg met Zuyderland over de lateralisaties.

Renate is al een tijdje zijdelings bij het Crisisteam betrokken om input te leveren en kritisch mee te kijken. We gaan er dan ook vanuit dat de overgang soepel zal verlopen.

Risico-inventarisatie: week 4

Momenteel is er geen dreiging wat betreft huisartsen, personeel of middelen en komt de continuïteit van zorg niet in het gedrang.

Aantal besmettingen in de regio

Op dit moment is er een lichte daling van het aantal besmettingen. De regio Zuid- Limburg heeft 262 besmettingen per 100.000 inwoners. In de regio Noord- Limburg zijn er 320 positieve besmettingen per 100.000 inwoners.
 
Ondanks de voorspelling dat de aankomende piek tussen 4 en 18 maart zal liggen, wijzen de berekeningen erop dat begin februari weer sprake zal zijn van een toename van het aantal besmettingen.

Britse variant

Door meer besmettingen met de Britse variant zal de druk op de zorg toenemen. Dit kan betekenen dat er in korte tijd een zeer sterke toename van het aanbod van patiënten komt in de gehele keten.

De Siilo-app

De GGD Zuid-Limburg zal een brief sturen met informatie over de Siilo-app.
 
Met deze app kun je direct en veilig richtlijnen bespreken met collega’s en andere zorgprofessionals. De app is geïntroduceerd ter ondersteuning van zorgprofessionals met vragen over covid-19.

Vaccinatie huisartsen en waarnemers

Afgelopen week zijn we samen met de HOZL en ZIO gestart met de voorbereiding van de vaccinatie van huisartsen en waarnemers.
 
In de regio Zuid-Limburg zal vandaag de eerste vaccinatie van huisartsen en waarnemers plaatsvinden.
 
Dit weekend zullen in de regio Westelijke Mijnstreek, ZIO en HOZL 557 zorgprofessionals worden gevaccineerd. De chauffeurs van de Spoedposten, aios, verpleegkundig specialisten en physician assistants zullen hierin ook al meegenomen worden.

Vaccinaties zorginstellingen en begeleid

Het Crisisteam is ook bezig het vaccineren van alle patiënten woonachtig in instellingen of begeleid wonen te organiseren. Er zal een vaccinatieteam worden opgericht bestaande uit een huisarts, een assistente en een chauffeur.
 
De precieze aanpak zal via de HaROP-coördinatoren worden gecommuniceerd. De HaROP-coördinatoren zijn uitgebreid geïnformeerd over de vaccinaties in het algemeen.

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 28-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij de huisartsenpraktijken en de Huisartsenposten blijft vooralsnog onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 79 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64 op de cohortafdelingen
 • 15 op de IC’s.
 
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd

22 JANUARI 2021
 • Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021
 • Organisatie van de vaccinaties
 • Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen
 • Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Stand van zaken covid-19 in onze regio: 21-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken neemt toe. Het aanbod op de huisartsenposten blijft vooralsnog echter onveranderd. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden. Complimenten vanuit Zuyderland voor de toepassing van de triage in de spoedstroom die mede daardoor voor Zuyderland behapbaar blijft.
De druk in het ziekenhuis blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 • 64op de cohortafdelingen
 • 13op de IC’s.
Helaas blijft het ziekteverzuim hoog; dat heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.

Doordatde Britse variant in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we dus rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welke maatregelen we kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Organisatie van de vaccinaties

Vaccinatie van huisartsen zelf
Onderstaande informatie zijn de afspraken die momenteel gelden! Indien deze informatie (wederom) wijzigt dan zullen we dit via de crisispagina per omgaande bekend maken
 
Er is een kleine hickup in de levering van het Moderna vaccin waardoor de levering aan het RIVM op 29-01-21 plaatsvindt. Dat betekent effectief dat de doorlevering aan de ziekenhuizen (die de vaccinatie bij de huisartsen gaan doen) ook later plaatsvindt. De vaccinatie van huisartsen vindt dan plaats vanaf 3-2-21 in het ziekenhuis. Dit is een eis van het RIVM.
 
Op dit moment inventariseren wij welke huisartsen/hidha's/anios in onze regio werken. Deze lijst wordt doorgestuurd naar MUMC/ZIO die vanuit het ROAZ de verantwoordelijkheid rondom het vaccineren van de huisartsen hebben. De huisarts ontvangt informatie over de vaccinatie per mail.

 
Vaccinaties 90+
Sinds deze week is bekend dat de categorie oudste patiënten met voorrang gevaccineerd wordt. Eerste categorie patiënten is de 90+ jarigen, en kort daarna volgen de 85-90 jarigen.

Voor vaccinatie zijn een aantal mogelijkheden; 
 1. Vanaf volgende week vaccinatie via de GGD, waarbij patiënten dus wel met vervoer naar de GGD moeten gaan. 
 2. Via het HAP-vaccinatieteam als ze in een verzorgingshuis wonen
 3. Via de eigen huisarts wanneer ze nog thuis wonen.

Diegenen onder de genoemde categorie patiënten die met vervoer naar de GGD reizen kunnen vanaf dinsdag 26/1/21 gevaccineerd worden.
Mocht een patiënt niet mobiel zijn, dan wordt de vaccinatie geregeld hetzij via het HAP-vaccinatieteam (als ze in een instelling wonen) hetzij via de eigen huisarts als ze nog thuis wonen.
De data voor deze categorieën patiënten zijn nog niet bekend, jullie ontvangen hierover z.s.m. bericht.
 
Vaccinaties verzorgingsinstellingen en begeleid wonen
In landelijk overleg is besloten dat patiënten in verzorgingstehuizen en personen die begeleid wonen (met verstandelijke handicap) centraal gevaccineerd worden met ondersteuning van de lokale Huisartsenpost.
 
Voor onze regio betekent dit dat twee auto’s ingezet kunnen worden om in de regio Westelijke Mijnstreek te vaccineren. Meditta faciliteert vanuit de Spoedpost de HAP-auto mét koeling. Het mobiele vaccinatieteam, samengesteld door de werkgroep vaccinatie Westelijke Mijnstreek, kan vanuit een centrale organisatie de patiënten ingeschreven op naam van de huisarts in de verzorgingshuizen vaccineren. In het vaccinatie-projectteam zijn we volop bezig dit in handige en veilige banen te leiden. Begin volgende week ontvangen jullie daartoe verdere informatie via een separate mail.
 
Kay Liedekerken vertegenwoordigt de huisartsen van de Westelijke Mijnstreek in de vaccinatiegroep Zuid-Limburg.
 
Toestemmingsverklaring van bewoners instellingen voor vaccinatie
In de stuurgroep is afgesproken dat de toestemming voor alle bewoners via de instelling geregeld wordt. Het inventariseren van aantallen vaccins op basis van de toestemmingen gebeurt door de stuurgroep.

Ook na vaccinatie: blijf jezelf goed beschermen

Ook na de eerste vaccinatie is het nog steeds mogelijk dat je besmet raakt. Het blijft belangrijk jezelf goed te beschermen.

Nieuwe piek verwacht tussen 4 en 18 maart

Als de besmettingen volgens scenario verlopen, dan verwacht men tussen 4 en 18 maart opnieuw een piek in het aantal besmettingen.

15 JANUARI 2021
 • Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021
 • Britse variant
 • Vaccinatie
 • Coronahulp van lotgenoten
 • Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Zuyderland Medisch Centrum & regio: 14-01-2021

Het aanbod van covid-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio blijft redelijk stabiel. Dankzij ieders inzet kan zowel de reguliere zorg als de spoedzorg gewoon doorgang vinden.
De druk in het ziekenhuis is wat afgenomen, maar blijft op dit moment constant.
 
Er liggen nu 77 covid-19 positieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan:
 •  60op de cohortafdelingen
 • 17 op de IC’s.
 
Daarnaast ligt een aantal covid-19 patiënten in het ziekenhuis die inmiddels ‘genezen/herstellende’, maar nog zeer ernstig ziek zijn.
 
Het ziekteverzuim blijft hoog en heeft impact op de beschikbare capaciteit.
 
Doordat ook in de VVT veel cliënten en personeel positief zijn getest, staat de thuiszorg onder grote druk en is uitplaatsen naar de VVT nog steeds moeizaam.
 
Omdat de ‘Britse variant’ in toenemende mate in Nederland wordt aangetroffen en we daardoor rekening moeten houden met een nieuwe opleving van covid-19, wordt in regionaal verband overlegd welkemaatregelen we nog zouden kunnen nemen om dit op te vangen.
 
Wat betekent dat voor de huisartsen in onze regio?
Alle eerder gemaakte en gecommuniceerde werkafspraken rond covid-19 blijven vooralsnog onverkort gehandhaafd.

Britse variant

De Britse variant is zeer besmettelijk (50x) en scenarioschrijvers voorspellen 4800 nieuwe besmettingen per dag rond half februari. In Geleen zijn 3 gevallen van deze variant bekend. Het is aannemelijk dat dit er snel meer worden.

Het is uitermate belangrijk om patiëntenstromen te scheiden en de protocollen nauwgezet op te volgen. Daarnaast adviseert het Crisisteam om FFP2-mondneusmaskers te gebruiken tijdens uw covid-spreekuur.

Vaccinatie

Het Crisisteam adviseert huisartsen geen onderlinge afspraken over vaccinatie te maken met ketenpartners zoals zorginstellingen. Achter de schermen werkt Meditta aan de voorbereidingen zodat snel gestart kan worden op het moment dat de landelijke richtlijn wordt uitgezet. Zo vlug als meer duidelijk is, informeren wij u.
 
Daarnaast is er door de drie medisch bestuurders vandaag een bericht gestuurd aan InEen en de LHV waarin ze hun bezorgdheid uitspreken over de koers die momenteel gevaren wordt inzake de vaccinatiestrategie, met name vanuit de landelijke overheid en de koepels.

Coronahulp van lotgenoten

Patiënten, ex-patiënten en mantelzorgers die te maken hebben met corona kunnen via de website Zelfregietool.nl contact leggen met lotgenoten. In een corona-supportgroep kan gesproken worden over elkaars ervaringen met corona en de gevolgen ervan. Denk aan vragen als: Hoe kunnen we elkaar steunen? Wat kunnen we van elkaar leren om er beter mee om te gaan, om meer grip te krijgen op de situatie? Maar ook kan samen gezocht worden naar meer informatie, bijvoorbeeld door experts uit te nodigen.
 
Voorlopig zal de corona-supportgroep tweewekelijkse online bij elkaar komen. Aanmelden kan op de website Zelfregietool.nl via deze link: zelfregietool.nl/coronahulp-van-lotgenoten.   
 
Wie meer informatie wil, kan mailen naar hallo@zelfregietool.nlof bellen met 06 - 2802 3902.

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

Bericht LHV, 14-01-2021
We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.


08 JANUARI 2021
 • Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum
 • Crisisoverleg Zuyderland
 • Risico inventarisatie week 53
 • Besmettingscijfers Corona regionaal
 • Overleg HaROP-coödinatoren
 • Informatie over vaccinatie Covid-19
 • Diagnostiek

Noodtoestand Zuyderland Medisch Cetrum

Zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen is de nood in Zuyderland onveranderd hoog. Daarbij is de uitstroom van patiënten naar een VVT-instelling bemoeilijkt vanwege het hoge verzuimpercentage onder het personeel. 
 
Dit heeft automatisch ook invloed op de toegankelijkheid voor onze patiënten vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. 
Samen met Zuyderland hebben wij, als verantwoordelijke zorgpartners in de hele keten, overleg gehad hoe we de druk op het ziekenhuis kunnen verlagen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen gericht op het zoveel mogelijk beperken van de instroom van patiënten zodat de toegang tot de SEH zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd. 

1. Proactief benaderen van positief geteste patiënten door de huisartsenpraktijk
Op dit moment bellen veel COVID positief geteste patiënten bij een toename van klachten rechtstreeks 112. Dit leidt tot een toename van niet getrieerde patiënten op de SEH. Om dit te voorkomen vragen wij alle huisartsenpraktijken in de beide regio’s om vanaf heden proactief alle positief geteste patiënten, waarvan u van de GGD bericht ontvangt, telefonisch te benaderen.
Belangrijkste boodschap is dat patiënten bij verergering van klachten te allen tijde eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk of in de ANW-situatie met de huisartsenpost en niet zelf 112 bellen.

2. Overleg ambulanceverpleegkundige met huisarts (praktijk of HAP) bij een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt
Indien de ambulance arriveert na een 112-melding voor een COVID (verdachte) patiënt zal de ambulanceverpleegkundige overleggen met de eigen huisarts of huisartsenpost om zo een goede afweging te maken of de patiënt ingestuurd dient te worden.

3. Registreren Vroegtijdige Zorgplanning / ACP in episodelijst HIS
Het registreren in de episodelijst van uw HIS van Vroegtijdige Zorgplanning / ACP is in deze periode nóg crucialer. Deze informatie is via de LSP-koppeling zowel op de huisartsenpost als op de SEH toegankelijk en kan de triage verder bespoedigen.

4. Aangepast formulier in ZorgDomein voor verwijzen patiënten naar SEH Zuyderland  
Geleerd vanuit de situatie van dit voorjaar bij de huisartsenpost in Urmond is het verwijsformulier in ZorgDomein voor patiënten naar de SEH Zuyderland aangepast. Aanvullend wordt aan de huisartsen gevraagd om keuze voor beademing, reanimeren en de Clinical Frailty Scale in te vullen.

5. Overleg huisarts – specialist Zuyderland
Een huisarts die twijfelt mag te allen tijde contact opnemen met de specialist voor overleg, Covid of niet-Covid gerelateerd. De specialist zal zo goed mogelijk advies geven voor veilige zorg voor de patiënt. Dit kan betekenen dat er een behandeladvies wordt gegeven (uit te voeren door de huisarts) of verwijzing naar de SEH.

Naast bovenstaande maatregelen zijn er aanvullende afspraken gemaakt om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis te bespoedigen. Deze maatregelen zullen na komend weekend van start gaan.

 • Triage op de SEH en verantwoord verwijzing terug naar huis
  In geval van verwijzing volgt er triage op de SEH, waarbij het in geval van Covid-19 klachten kan leiden tot opname of tot verantwoord terug naar huis met thuismonitoring en zuurstof. Bekijk HIER het Protocol SEH uitstroom Covid-19 patienten. Daarbij zal er volgens protocol worden voorzien in veilige en verantwoorde zorg en behandeling thuis. Klik HIER voor de observatielijst. Mocht er een verslechtering in de situatie van de patiënt optreden kan er opnieuw overlegd worden met de specialist.
   
 • Vervroegd ontslag van patiënten met COVID vanuit de cohortafdeling naar huis
  Verder worden patiënten met Covid-19 die op de cohortafdeling liggen, sinds kort vervroegd naar huis ontslagen, ook met thuismonitoring en zuurstof thuis. Ook alleen in die gevallen waarin dit verantwoord en veilig is, dus dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd en ook volgens protocol (klik HIER voor protocol Cohort afdeling uitstroom Covid-19 patienten)
De protocollen en bijlages voor het thuis behandelen van patiënten met zuurstof vinden jullie bijgevoegd in dit bericht en zullen ook in de werkafspraken app van HOZL/MCC Omnes geplaatst worden.
 
Wij realiseren ons dat dit een extra beroep is op ons als huisartsen, in onrustige tijden. Toch hebben we hieraan meegewerkt omdat we als huisartsen ook wel degelijk grote problemen krijgen als de zorg in het Zuyderland ziekenhuis verstopt. Niet alleen voor Covid-19 patiënten, maar ook voor andere moeilijk uitstelbare zorg.  
 
Covid raakt ons allemaal, als zorgverlener, mogelijk ook zelf als patiënt. Laten we daarom als zorgverleners in deze zorgelijke en moeilijke tijden zoveel mogelijk samenwerken, en daardoor meehelpen aan een gunstiger beloop van de crisis. 
 
Dank aan allen die samenwerken in praktijken, huisartsenposten en andere samenwerkingsverbanden. Samen komen we er!
 
Kay Liedekerken namens HACoWest
Bem Bruls en Luc Harings namens HuisartsenOZL

Crisisoverleg Zuyderland

Stand van zaken 07-01-2021 COVID-19 in regio Zuyderland-Mijnstreken
Door het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten uit de eigen regio, een hoog ziekteverzuim en door knelpunten bij de uitplaatsing van patiënten naar de VVT-aanbieders neemt de druk in het ziekenhuis helaas opnieuw nadrukkelijk toe!
Er is daarnaast grote zorg dat de situatie mede t.g.v. de nieuwe variant van het virus verder verslechtert. Om te voorkomen dat in het ziekenhuis de reguliere zorg (acuut en semi-acuut) verder afgeschaald moet worden, moeten we gezamenlijk de toestroom naar het ziekenhuis beperken tot wat absoluut noodzakelijk is.
 
Aanscherpen samenwerking huisartsen en Zuyderland: instroom, doorstroom en uitstroom COVID

Naast COVID-patiënten blijft, in tegenstelling tot de eerste golf, ook de toestroom van zieke non COVID-patiënten doorlopen. Dat is enerzijds goed nieuws, anderzijds leidt dit in toenemende mate tot de ongewenste situatie dat er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden over welke zorg geleverd kan worden in het ziekenhuis. Dat betekent dat ook voor non COVID-patiënten kritisch gekeken moet worden in onderlinge afstemming vooraf tussen huisarts en medisch specialist of een patiënt al dan niet ingestuurd moet worden. De protocollen die hiervoor ontwikkeld zijn vindt u in de bijlage. (zie artikel 1: Noodtoestand Zuyderland Medisch Centrum)
 
De beide huisartsenorganisaties en Zuyderland zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de instroom in de ziekenhuizen van met name COVID-patiënten zoveel mogelijk te beperken.
 
Hoewel het aanbod van COVID-19 (verdachte) patiënten bij huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio’s OZL en WM toeneemt, kan door ieders extra inspanning, de reguliere HA-zorg als de spoedzorg op de HAP gelukkig nog steeds doorgang vinden.
Ook in de VVT neemt het aantal positief geteste cliënten en medewerkers toe en de thuiszorg staat onder grote druk waardoor uitplaatsen naar de VVT vrijwel onmogelijk is.
 

Onderstaande afspraken m.b.t. de spoedstroom gelden tot nadere bericht:
 1. De klinische bedden longziekten zijn, met uitzondering van de long-oncologie, volledig over naar locatie Heerlen.
 2. De spoedstroom longziekten is zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Heerlen.
 3. De spoedstroom Interne en Geriatrie wordt zowel overdag als in de ANW-uren volledig omgebogen naar Sittard.
 4. Long oncologie patiënten kunnen in Sittard opgenomen worden. Dat vraagt in de dienst altijd éérst overleg met d.d. longarts die aangeeft naar welke locatie de patiënt gaat.
 5. Mocht er onverhoopt toch een longpatiënt op de SEH in Sittard verschijnen, dan wordt die, indien mogelijk, direct doorgestuurd naar Heerlen. Als doorsturen niet mogelijk is (bijv. omdat de patiënt in ACUTE NOOD is op de HAP in Sittard), dan ziet d.d. SEH arts of arts-assistent interne de patiënt en overlegt deze met de longarts achterwacht in Heerlen. Opnames voor reguliere longziekten kunnen uitsluitend in Heerlen plaats vinden.
 6. Cruciaal is dat alvorens een patiënt ingestuurd wordt voor non-covid eerst overlegd wordt met de dd longarts, internist of geriater; 088-459 9112 (mocht die laatste niet te bereiken zijn dan kan de d.d. internist gebeld worden; geriatrie heeft namelijk geen continue dienst bezetting, in principe staat de telefoon dan doorgeschakeld)
 7. Dit geldt al helemaal voor covid verdachte of positieve patiënten! dan dient overlegd te worden voor de locatie Heerlen met de dd longarts en voor de locatie Sittard met de dd internist; 088-459 9112. Zij weten net zoals in de eerste covid periode waar plaats is voor covid patiënten. Dit geldt ook voor geriatrische covid patiënten.
 8. Spreid het aanbod naar de SEH zo veel mogelijk over de dag; zo voorkomen we een “time out” op de SEH!

Risico inventarisatie week 53

Ondanks dat de landelijke cijfers omtrent besmettingen niet dalen, zien we dat de zorg in de huisartsenpraktijken nog steeds geleverd wordt.
In enkele praktijken is een ziekmelding, al dan niet corona-gerelateerd, of gaan medewerkers in quarantaine, maar zoals aangegeven, loopt de huisartsenzorg nog steeds door.

Besmettingscijfers Corona regionaal

In Limburg spreken we nog steeds van een zeer ernstige situatie met in Zuid-Limburg in week 53 een besmettingsgraad van 344 op 100.000 inwoners. Limburg-Noord staat landelijk op de 2de plaats met 430 besmettingen op 100.000 inwoners. Twente gaat hier nog bovenuit en staat op de 1ste plaats. Aken en Luik tellen respectievelijk 116 en 77 besmettingen op 100.000 inwoners.

Verder is het opvallend hoe de variant, afkomstig van Groot-Brittannië, zich snel verspreidt en inmiddels Nederland is binnengedrongen. De kans is klein dat we in het zuiden hiervan gespaard blijven, aldus de kenners. Dit zou zo maar kunnen betekenen dat we in plaats van een daling waarop we zitten te wachten, medio februari weer een toename van de cijfers zullen gaan zien.

Overleg HaROP-coödinatoren

Vandaag is het maandelijks overleg geweest met de HaROP coördinatoren. Zij hebben informatie gekregen over vervroegde uitstroom en de ombuiging pre-hospitaal van Covid-19 patiënten en de Covid-19 vaccinaties.

Voorkom verrassingen: geef belangrijke wijzigingen rondom de praktijk ten aanzien van COVID-19 tijdig door aan uw coördinator zodat deze op de hoogte is van nieuwe situaties.

Informatie over vaccinatie Covid-19

Op dit moment lijkt het erop dat voor de huisartsenpraktijken het Moderna vaccin beschikbaar komt omdat dit vaccin bij ‘slechts’ -20C bewaard hoeft te worden en na ontdooien nog 30 dagen in de koelkast bewaard kan worden.
Zoals jullie vernomen hebben is deze week gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers en artsen in de ziekenhuizen en VVT-sector.  In Zuyderland zijn dat degenen die werken op de IC/SEH/AOA/CCU en de Covid-afdelingen. De ambulancemedewerkers en VVT-zorgmedewerkers worden door de GGD gevaccineerd.

Vragen die vooraf door zorgmedewerkers gesteld werden zijn door Zuyderland gebundeld en aan ons ter beschikking gesteld. Immers, wij (en onze patiënten) zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde vragen hebben.
De vragen met antwoorden, en ook de strikte/tijdelijke en relatieve contra-indicatie zijn HIER te vinden.

Op het moment dat wij meer informatie hebben over de vaccinatie voor huisartsenpraktijken en hun patiënten zullen we jullie zo snel mogelijk berichten.

Vooralsnog blijft het advies: neem geen eigen initiatieven ten aanzien hiervan. Het is wachten op een landelijk draaiboek. Kay Liedekerken vertegenwoordigt hierin de huisartsen van Limburg.

Diagnostiek

Het kan zijn dat Zuyderland de eerstelijnsdiagnostiek (gedeeltelijk) stopzet om voorrang te geven aan noodzakelijke diagnostiek voor Covid patiënten. We willen jullie erop attenderen dat Meditta Medisch Centrum Echt geopend blijft voor röntgendiagnostiek, echo en MRI. Ook MMC Echt houdt zich aan de landelijke richtlijnen, neem daarom eerst telefonisch contact op: 0475-384150.