×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Procedure omgangsregels, melding incident

Incidenten of voorvallen die niet passen binnen de omgangsregels leiden tot een melding bij de vertrouwenspersoon.

1. Melden

Een melding van een incident of voorval wordt gericht aan onze externe vertrouwenspersoon Huub Nijsten. Hij neemt alle incidenten en voorvallen in behandeling. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U voert het gesprek met de vertrouwenspersoon en legt het voorval ook schriftelijk vast middels een registratiedocument m.b.t. incidenten. Uw anonimiteit is gewaarborgd.

Huub Nijsten, Thiqah

Telefoon: 06-51125681
E-mail: huubnijsten@thiqah.nl

2. Behandelen

De vertrouwenspersoon beoordeelt en overlegt samen met de melder welke stappen gezet moeten worden om de melding verder te behandelen én op te lossen aangaande alle betrokkenen. Indien nodig is hierbij ook nazorg aan de orde. Verslaglegging en documentatie van de melding incidenten omgangsregels blijft noodzakelijk.

3. Verbeteren

Per kwartaal worden meldingen en voorvallen anoniem en op casusniveau besproken binnen de Commissie Omgangsregels. De Commissie hoort de vertrouwenspersoon en beoordeelt welke maatregelen nodig zijn binnen de organisatie om herhaling te voorkomen. Binnen de organisatie worden verbeterpunten voorgesteld m.b.t. de voorgevallen incidenten.

De Commissie Omgangsregels bestaat uit zeven personen:
- Vertrouwenspersoon
- Klachtenfunctionaris 
- Manager P&O en O
- Preventiemedewerker
- Manager kwaliteit en veiligheid 
- Functionaris gegevensbescherming
- Secretaris van Bestuur

Publicatie

Versie 1.1. d.d. 1-2-2023 (geldig tot 1-2-2024)
Procedure Handboek Meditta, procedure melding omgangsregels

OMGANGS- REGELS

Kaart ze aan!

bekijk