×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuws

12.09.2023

Nieuwe afdeling Praktijk & Wijk ontzorgt

De nieuwe afdeling Praktijk & Wijk van Meditta is in het leven geroepen om de dienstverlening aan de huisartsenpraktijken te optimaliseren. De afdeling omvat drie specialismes: praktijkconsultancy, personeelscoaching en praktijk- & wijkmanagement.

Praktijkconsultancy

Misschien heeft u de korte aankondiging op de portal van Meditta al gezien: praktijkconsultancy is een nieuwe vorm van dienstverlening binnen Meditta. De praktijkconsultants, Léon Somers, Anita van der Goor en Marianne Verkuylen zijn per 1 april 2023 in hun nieuwe functie van start gegaan.

Toegevoegde waarde praktijkconsultant 
Met de komst van de praktijkconsultant heeft de praktijk één aanspreekpunt. Op deze manier worden vragen en behoeften direct op de juiste plek uitgezet binnen Meditta. De praktijkconsultant adviseert en ondersteunt huisartsen over de producten en diensten van Meditta. Daarnaast volgt hij of zij alle relevante ontwikkelingen in de eerstelijns huisartsenzorg en speelt hierop in. Dit alles met als doel: de huisarts voor te bereiden op en te ondersteunen bij de implementatie van toekomstige ontwikkelingen. Een praktijkconsultant bezoekt een praktijk op eigen initiatief óf op verzoek van de huisarts.

Marianne Verkuylen, praktijkconsultant: ‘Onze afdeling is pas net van start en de eerste ervaringen zijn positief. Initiatieven zoals het project ‘’Meer Tijd Voor de Patiënt’’ worden ná accordering door het HaCo-bestuur zowel bij de start als tijdens de implementatie en de latere follow-upfase ondersteund.’ Léon Somers en Anita van der Goor, praktijkconsultants: ‘Niet alleen wij zijn daar enthousiast over, maar ook de huisartsen die we gesproken hebben: ze voelen zich gehoord en gesteund.’

Praktijk- en wijkmanagement

Praktijkmanagement op zichzelf is natuurlijk geen nieuwe vorm van dienstverlening. In essentie gaat het om het ontzorgen van huisartsenpraktijken op alle gebieden met uitzondering van patiëntgebonden taken. Die ontzorging kan betrekking hebben op kwaliteitszorg, financiën, personeelszaken, facilitair en ICT en samenwerking.

En bij dat laatste aspect, samenwerking, gaat het praktijk- en wijkmanagement een nadrukkelijkere rol spelen. Concreet: praktijk- & wijkmanagement gaat ervoor zorgen dat de samenwerking met andere zorgaanbieders meer gestructureerd en professioneler wordt. Niet alleen de samenwerking met de tweede lijn, maar ook met partners in de eerste lijn én de samenwerking met de zogenoemde ‘nulde lijn’, het sociale domein. Zodat de juiste zorg ook inderdaad op de juiste plek geleverd wordt.

Adriënne Steinbusch, coördinator praktijk- & wijkmanagement: ‘De zorgvraag van patiënten neemt toe. Dat is ook waar de huisarts zich op wil concentreren, op de directe patiëntenzorg. Wij ontzorgen de huisartsen hierbij vooral op organisatorisch vlak. We maken gebruik van ‘’best practices’’ die uit onze ervaring voortkomt met andere huisartsenpraktijken/samenwerkingen. Dat verhoogt de efficiency en maakt het leven van de huisartsen eenvoudiger.’

Personeelscoaching

Wie voorheen teamleider praktijkondersteuning was, krijgt binnen de afdeling praktijk & Wijk een nieuwe naam: personeelscoach. Personeelscoach Rosalie Wiermans: ‘Onze rol is het coachen van praktijkmedewerkers op het gebied van ontwikkeling, inzetbaarheid en vitaliteit, zodat zij hun werkzaamheden in de praktijk goed kunnen uitoefenen.’

Want dat is wat een personeelscoach doet: zorgen voor gekwalificeerde medewerkers voor huisartsenpraktijken zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en physician assistant. Plus het werkgeverschap voor die medewerkers vervullen. Dat is echt ontzorgen. Begeleiding van medewerkers, persoonlijke en loopbaanontwikkeling, doorstroming en verzuimbegeleiding – het zijn allemaal taken die de personeelscoach van Meditta de huisartsenpraktijk uit handen neemt. Met als bonus: de praktijkmedewerkers van Meditta, op dit moment zo’n honderd in aantal, leren van elkaars ervaringen.

Rosalie Wiermans en Petra Russel, personeelscoaches: ‘Bij personeelscoaching hoort ook de werving van nieuwe medewerkers. Via Meditta Academie bijvoorbeeld bieden we leer-werkplekken én stageplaatsen aan. Bovendien spelen de personeelscoaches van Meditta zelf ook een rol bij het opleiden van die nieuwe medewerkers.’

Klik hier voor meer informatie over de afdeling Praktijk & Wijk.

Naar het overzicht van nieuwsberichten.

Behandelkamer huisarts
praktijk en wijk