×

Meditta levert o.a. Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Met een online formulier stellen we snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Nieuws

01.02.2024

Zuyderland presenteert plannen rondom nieuwe ‘Acute Zorg Afdeling’ op locatie Sittard-Geleen

Zuyderland is genoodzaakt om de acute zorg anders te organiseren vanwege de steeds groter wordende kloof tussen de omvangrijke zorgvraag en beschikbaar zorgpersoneel. Met als doel om ook in de toekomst toegankelijke en kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen voor alle inwoners in de regio.

Wat gaat er veranderen? 

Vanaf juli 2024 gaat Zuyderland de acute zorg anders organiseren op de locaties in Sittard-Geleen en Heerlen. Dit is een vervolgstap op veranderingen in het zorgaanbod van beide locaties. In Sittard-Geleen wordt de spoedeisende hulp (SEH) een Acute Zorg Afdeling. 
 
Voor de hele regio Sittard-Geleen en Parkstad blijft Zuyderland nauw samenwerken met huisartsen, ambulance en specialisten ouderengeneeskunde en andere verwijzers. Patiënten worden in onderling overleg verwezen naar de locatie waar de betreffende spoedzorg het beste geleverd wordt. Deze verandering betekent dat een deel van de patiënten met complexe, specifieke en levensbedreigende zorgvragen die nu nog worden opgevangen in Sittard-Geleen, rechtstreeks worden doorgeleid naar Heerlen. Het gaat hierbij om ongeveer 20% van alle patiënten.

Samenwerking Acute Zorg in de Regio

Regionale Huisartsen Organisatie Meditta (die de Huisartsen Spoedpost organiseert) heeft als missie om spoedzorg voor iedereen in haar regio’s toegankelijk te houden. Daarom werkt Meditta nauw samen met Zuyderland en denkt mee over hoe dit in de nieuwe situatie uit zou moeten zien. Samen worden afspraken gemaakt over onder andere triage en taakverdeling in spoedsituaties. 
 
Dit heeft als resultaat dat op beide locaties van het Zuyderland ziekenhuis 24/7 spoedzorg beschikbaar blijft. In de avond-, nacht- en weekenduren blijft de Huisartsen Spoedpost toegankelijk. Op beide locaties blijft dus een volwaardige huisartsenpost op dezelfde locatie voor alle patiënten. 
 
Meditta en Zuyderland hebben afspraken over de samenwerking, voor zowel op korte als op lange termijn. Deze zijn vastgelegd in een solide intentieovereenkomst. De overeenkomst is 1 februari 2024 getekend door Jeroen Frequin (Voorzitter Raad van Bestuur Meditta), Ester Klaassen (Voorzitter Bestuur HACo West) en David Jongen (Voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland). De belangrijkste aandachtspunten die zijn genoemd door de huisartsen in de regio, zoals het 24 uur per dag open zijn van de Acute Zorg Afdeling en ondersteuning door het reanimatieteam en spoed interventieteam bij instabiele patiënten, komen hierin aan bod. Meditta en Zuyderland hebben in goed overleg afgesproken dat de Huisartsen Spoedpost kan rekenen op directe en adequate hulp vanuit het ziekenhuis indien dat in een acute situatie nodig is. In de intentieovereenkomst ligt de focus op het waarborgen van de toegankelijkheid van (eerstelijns)spoedzorg in de regio. Daarbij staan de belangen van onze patiënten, de huisartsen en flexibiliteit betreft toekomstmodel voorop.  

Meer informatie rondom de Acute Zorg Afdeling is de vinden op de website van Zuyderland.

Naar het overzicht van nieuwsberichten.

Behandelkamer huisarts
praktijk en wijk