×

Spoedzorg in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert.

Binnenkort stellen we met een online formulier snel vast welke zorg u nodig heeft en of u naar de spoedpost mag komen. U krijgt direct advies. Bel altijd vóórdat u naar de spoedpost komt. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112!

Bestuursparticipatie

Met het oog op kwaliteit zijn er in de Meditta-organisatie vijf geledingen die het bestuur en management adviseren. Gevraagd of ongevraagd. Direct of indirect.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt het belang van de cliënt en beoordeelt de dienstverlening van Meditta vanuit het perspectief van patiënt, maar ook van de zorgverlener.

Klachtenprocedure voor patiënten

De klachtenfunctionaris is er voor de patiënt en wordt door de patiënt benaderd indien deze niet tevreden is over de door Meditta geleverde dienst of anderszins. 

Meldpunt voor de zorgprofessional

Voor de zorgprofessional is er het zogenoemde ‘meldpunt’ voor suggesties, verbeterpunten en klachten. 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel overleggen met Meditta. De leden zijn gekozen. De OR heeft inzage en invloed op belangrijke beslissingen binnen Meditta. De OR draagt ook bij aan het goed functioneren van de organisatie. Taken en rechten van de OR zijn vastgelegd in de wet.

Omgangsregels

Meditta wil ambities waarmaken met al haar medewerkers. Gedragsregels worden door iedereen onderschreven: acteer correct naar collega en patiënt vanuit de rol die je hebt: huisarts, bestuurder, triagist, stagiair, operator, manager en office-medewerker. Meditta’s omgangsregels zijn bedoeld als leidraad om leidinggevenden, medewerkers en betrokkenen te helpen.

CLIENTENRAAD

klankbord

bekijk

KLACHTEN-PROCEDURE

voor patiënten

bekijk

MELDPUNT

voor de zorgprofessional

bekijk

OMGANGS- REGELS

Kaart ze aan!

bekijk