×

Bezoek geen spoedpost of medisch centrum bij luchtwegklachten of koorts. Zo voorkomt u verspreiding van het coronavirus. Aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen, wij proberen uw vragen te beantwoorden of u in contact te brengen met de dienstdoende huisarts.

Heeft u vragen over het coronavirus, neem dan contact op met de Landelijke Corona-informatielijn 0800 1351 of kijk op de pagina 'vragen en antwoorden' van het RIVM.

Meditta Spirit cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden Meditta Spirit

 • De inschrijving vindt uitsluitend plaats via de website.
 • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • U ontvangt na ontvangst van de inschrijving een bevestigingsmail.
 • U ontvangt een week voorafgaand aan de scholingsavond een herinneringsmail.
 • Door inschrijving aanvaardt u de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 • Op het Meditta klantportaal staat de actuele cursusinformatie.
 • Alle informatie, door cursisten verstrekt, is vertrouwelijk voor Meditta Spirit, haar medewerkers en de docenten.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Bij een beperkt aantal beschikbare plaatsen geschiedt plaatsing op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
 • Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus door Meditta Spirit worden geannuleerd of verplaatst.


Betalingsvoorwaarden

 • Het cursusgeld wordt binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan.


Annuleringsvoorwaarden deelnemer

 • Annulering van de inschrijving kan via het Medittaklantportaal of schriftelijk via spirit@meditta.nl.
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de nascholing.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de nascholing wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.


Annuleringvoorwaarden Meditta Spirit

 • Meditta Spirit heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden de nascholing te annuleren.
 • De deelnemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 • Meditta Spirit is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal of andere eventueel gemaakte kosten.


Ga naar de pagina over scholing.

Behandelkamer huisarts
Behandelkamer huisarts